Kapernaum
Καπερναούμ G2584 "Kapernaum",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Plaatsen,

Kapernaum

Kapernaum (Grieks Καπερναούμ G2584), stad/dorp van Nahum; gelegen aan de westelijke kant van het meer van Galilea, ong. 4 kilometer zuidelijk waar de Jordaan het meer binnenstroomt. Algemeen aangenomen wordt dat het dorpje van ~150 v.C. tot ~750 n.C. werd bewoond. De belangrijkste bron van inkomen van de bewoners was de visserij.

Inhoud

Bijbel

Woonplaats van Jezus (Mat. 4:13) en Petrus (Mat. 8:14, Mark. 1:29, Luk. 4:38).


Synagoge

Zoals in de meeste plaatsen van enige grootte was er in Kapernaum een synagoge aanwezig. In de verschillende evangeliën lezen we dat Jezus hier onderwees (Mark. 1:21, Luk. 4:31; Joh. 6:59).

De afgebeelde synagoge werd op de site van de Franciscanen opgegraven, het is echter niet de synagoge die hierboven genoemd wordt, de bouw wordt nl. op de 3de of 4de n.C. gedateerd, maar is gebouwd op de plaats van een eerdere synagoge die door een aardbeving werd verwoest. Zoals veel andere bouwwerken werd het aan het begin van de 7de eeuw vernield.


Huis van Petrus

Bij de opgravingen vond men een achthoekig gebouw welke werd geïdentificeerd als een oude kerk. Eronder vond men de fundamenten van een ouder huis en waarvan men tegenwoordig er vanuit gaat dat dit door de eerste christenen werd beschouwd als het huis van Petrus.


Geschiedenis

Volgens archeologische opgravingen werd het dorpje halverwege de tweede eeuw v.C. door de Hasmoneeën opgericht.

Er zijn geen bronnen gevonden die bevestigen dat Kafarnaüm was betrokken bij de bloedige joodse opstand tegen de Romeinen, tijdens de Eerste Joodse Oorlog (66-73 n.C.) of tijdens de opstand van Bar Kochba (132-135 n.C.). Hoewel er reden is om aan te nemen dat Josephus, een van de joodse generaals tijdens de eerdere opstand, werd meegenomen naar Kapernaüm (die hij "Kapharnakos" noemt) na een val van zijn paard in het nabijgelegen Betsaïda (Josephus, Vita, 72).


De Grieks Orthodoxe Kerk van de Zeven Apostelen

"En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op den oever; doch de discipelen wisten niet, dat het Jezus was." (Johannes 21:4)

De kleine, rode koepel Grieks-Orthodoxe Kerk van de zeven apostelen (gebouwd in 1931) markeert de plaats waar het dorp van Kaparnaüm naartoe werd verplaatst naar aanleiding van de aardbeving in 746. De kerk is gewijd aan de zeven apostelen (Simon genaamd Peter, Thomas Didymus genoemd wordt, Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs, "en twee andere leerlingen") genoemd in het Evangelie van Johannes, toen Jezus verscheen aan zijn discipelen bij het meer van Galilea.


Aangemaakt 10 juni 2006


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!