Lukas 4:31

SVEn Hij kwam af te Kapernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de sabbatdagen.
Steph και κατηλθεν εις καπερναουμ πολιν της γαλιλαιας και ην διδασκων αυτους εν τοις σαββασιν
Trans.kai katēlthen eis kapernaoum polin tēs galilaias kai ēn didaskōn autous en tois sabbasin

Algemeen

Zie ook: Galilea, Kapernaum, Sabbat
Mattheus 4:13, Markus 1:21, Johannes 6:59

Prikkel Demonen in de synagoge


Aantekeningen

En Hij kwam af te Kapernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de sabbatdagen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
κατηλθεν
Hij kwam af

-
εις
te
καπερναουμ
Kapérnaüm
πολιν
een stad
της
-
γαλιλαιας
van Galiléa
και
en
ην
-

-
διδασκων
leerde

-
αυτους
hen
εν
op
τοις
-
σαββασιν
de sabbatdagen

En Hij kwam af te Kapernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de sabbatdagen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!