Openbaring 21:15

SVEn hij die met mij sprak, had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten, en haar poorten, en haar muur.
Steph και ο λαλων μετ εμου ειχεν καλαμον χρυσουν ινα μετρηση την πολιν και τους πυλωνας αυτης και το τειχος αυτησ
Trans.kai o lalōn met emou eichen kalamon chrysoun ina metrēsē tēn polin kai tous pylōnas autēs kai to teichos autēs̱

Algemeen

Zie ook: Goud, Stadsmuur, Stadspoort
Ezechiel 40:3, Zacharia 2:1

Aantekeningen

En hij die met mij sprak, had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten, en haar poorten, en haar muur.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

και
En
ο
-
λαλων
sprak

-
μετ
hij die met
εμου
mij
ειχεν
had

-
μετρον
-
καλαμον
rietstok
χρυσουν
een gouden
ινα
opdat
μετρηση
zou meten

-
την
-
πολιν
hij de stad
και
en
τους
-
πυλωνας
poorten
αυτης
haar
[και
en
το
-
τειχος
muur
αυτης]
haar

En hij die met mij sprak, had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten, en haar poorten, en haar muur.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!