Jeruzalem (Nieuw)

Zie ook: Beeldbank, Jeruzalem,

Het Nieuwe Jeruzalem, ook wel Hemels Jeruzalem genoemd, is een stad welke aan het einde van de wereld en het komende koninkrijk Gods zal nederdalen op Aarde.

Inhoud

Bijbel

In Hebreeen 12:22 wordt voor het eerst melding gemaakt van het hemelse Jeruzalem, in Openbaring 3:1221:2 en 10ev. lezen we dat dit Nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen. Volgens de verdere beschrijving zien we dat de stad gebouwd is uit zuiver goud en doorzichtig als glas. De muur bestaat uit doorschijnend edelgesteente, uit kristalheldere diamant en gebouwd op een fundering van 12 lagen welke versierd zijn met allerlei dure edelstenen zoals, Jaspis, Saffier, Chalcedon, Smaragd, Sardonix, Sardius, Chrysoliet, Beryl, Topaas, Chrysopaas, Hyacint en Amethyst. Uit een verdere beschrijving blijkt dat de poorten zijn gemaakt uit een parel.

Schematisch Overzicht

Naast deze beschrijving valt nog een ding op, de afmetingen van deze stad zijn gigantisch. In vers 16 lezen we dat de hoogte, lengte en breedte gelijk zijn en 12.000 stadiën zijn en dit wordt gedragen door een fundament (of stadsmuur) van 144 ellen dik. Gaan we deze oude lengtematen omrekenen dan komen we uitgaande dat een stadie ongeveer 175 meter is (in werkelijkheid is een stadie in Griekenland 192.2 meter en in Mesopotamië 148.5) dan komen we op een lengte, breedte en hoogte van ongeveer 2100 kilometer.

Qua oppervlak komt dit overeen dat deze stad grote delen van Griekenland, Turkije, Egypte, Syrië, Jordanië en Saudi-Arabië beslaat. Terwijl het volume ongeveer een derde kleiner is dan die van de Maan.

Ook het fundament of de stadsmuur blijkt enorm te zijn. Ook hier weer uitgaande van 44 cm tot 68 cm moet deze tussen de 64 en 97 meter dik of hoog zijn.


Christendom

Binnen het christendom zijn er een tweetal interpretaties.

De eerste is dat het de algemene kerk en de ware gemeente van Jezus Christus is (cf. Kanttekeningen SV, Hebr. 12:22).

De tweede is dat het een fysieke plaats is en op de dag des oordeels uit de hemel zal neerdalen en op de nieuwe aarde zal komen en de verblijfplaats van God en de gelovigen zal zijn.


Qumran

Tussen de Dode Zee-rollen bij Qumran zijn fragmenten (1Q32, 2Q24, 4Q554, 4Q554a, 4Q555, 5Q15, 11Q18) ontdekt van een geschrift die het Nieuwe Jeruzalem tot in de kleinste details beschrijft. De Nieuwe Jeruzalem-rol (zoals hij soms wordt genoemd) lijkt een apocalyptische visie te bevatten, hoewel hij, omdat hij gefragmenteerd is, moeilijk te categoriseren is. De teksten, geschreven in het Aramees, beschrijven een enorme stad, rechthoekig van vorm, met twaalf poorten en omgeven door een lange muur.

De beschrijvingen komen overeen met wat in Ezechiël 40-48 en Openbaring 21-22 staat. Het is dan ook zeer goed mogelijk dat de apostel Johannes kennis van de Nieuwe Jeruzalem-rol had. Tevens laat een vergelijking met de Tempelrol (11Q19=11QTa) veel overeenkomsten zien, ondanks dat er geen directe literaire banden tussen de twee bestaan.


Aangemaakt 24 februari 2005, laatst bijgewerkt 28 augustus 2023


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!