Openbaring 2:22

ABZie, Ik werp haar in een bed en de echtbrekenden met haar in grote verdrukking, als zij niet tot inkeer zouden komen uit hun daden.
SVZie, Ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken.
Steph ιδου εγω βαλλω αυτην εις κλινην και τους μοιχευοντας μετ αυτης εις θλιψιν μεγαλην εαν μη μετανοησωσιν εκ των εργων αυτων
Trans.idou egō ballō autēn eis klinēn kai tous moicheuontas met autēs eis thlipsin megalēn ean mē metanoēsōsin ek tōn ergōn autōn

Algemeen

Zie ook: Bed, Prostitutie

Aantekeningen

Zie, Ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ιδου
Zie

-
βαλλω
werp

-
αυτην
haar
εις
in
κλινην
bed
και
en
τους
-
μοιχευοντας
overspel bedrijven

-
μετ
die met
αυτης
haar
εις
te
θλιψιν
verdrukking
μεγαλην
grote
εαν
zo
μη
zij zich niet
μετανοησωσιν
bekeren

-
εκ
van
των
-
εργων
werken
αυτης
hun

Zie, Ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!