Openbaring 2:9

ABIk weet uw daden en de verdrukking en de bedelstaf (maar u bent rijk) en de blasfemie van hen die zeggen joden te zijn en het niet zijn, maar een vergadering van de Tegenstander.
SVIk weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.
Steph οιδα σου τα εργα και την θλιψιν και την πτωχειαν πλουσιος δε ει και την βλασφημιαν των λεγοντων ιουδαιους ειναι εαυτους και ουκ εισιν αλλα συναγωγη του σατανα
Trans.oida sou ta erga kai tēn thlipsin kai tēn ptōcheian plousios de ei kai tēn blasphēmian tōn legontōn ioudaious einai eautous kai ouk eisin alla synagōgē tou satana

Algemeen

Zie ook: Jood, Joden, Lastering, satan, Smyrna, Synagoge
Openbaring 3:9

Aantekeningen

Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

οιδα
Ik weet

-
σου
uw
τα
dergenen, die
εργα
werken
και
en
την
-
θλιψιν
verdrukking
και
en
την
-
πτωχειαν
armoede
αλλα
maar
πλουσιος
rijk
ει
gij zijt

-
και
en
την
-
βλασφημιαν
de lastering
εκ
-
των
-
λεγοντων
zeggen

-
ιουδαιους
Joden
ειναι
zijn

-
εαυτους
dat zij
και
en
ουκ
het niet
εισιν
zijn

-
αλλα
-
συναγωγη
zijn een synagoge
του
-
σατανα
des satans

Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.

____


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!