Richteren 7:25

SVEn zij vingen twee vorsten der Midianieten, Oreb en Zeeb, en doodden Oreb op den rotssteen Oreb, en Zeeb doodden zij in de perskuip van Zeeb, en vervolgden de Midianieten; en zij brachten de hoofden van Oreb en Zeeb tot Gideon, over de Jordaan.
WLCוַֽיִּלְכְּד֡וּ שְׁנֵֽי־שָׂרֵ֨י מִדְיָ֜ן אֶת־עֹרֵ֣ב וְאֶת־זְאֵ֗ב וַיַּהַרְג֨וּ אֶת־עֹורֵ֤ב בְּצוּר־עֹורֵב֙ וְאֶת־זְאֵב֙ הָרְג֣וּ בְיֶֽקֶב־זְאֵ֔ב וַֽיִּרְדְּפ֖וּ אֶל־מִדְיָ֑ן וְרֹאשׁ־עֹרֵ֣ב וּזְאֵ֔ב הֵבִ֙יאוּ֙ אֶל־גִּדְעֹ֔ון מֵעֵ֖בֶר לַיַּרְדֵּֽן׃
Trans.wayyiləkəḏû šənê-śārê miḏəyān ’eṯ-‘ōrēḇ wə’eṯ-zə’ēḇ wayyaharəḡû ’eṯ-‘wōrēḇ bəṣûr-‘wōrēḇ wə’eṯ-zə’ēḇ hārəḡû ḇəyeqeḇ-zə’ēḇ wayyirədəfû ’el-miḏəyān wərō’š-‘ōrēḇ ûzə’ēḇ hēḇî’û ’el-giḏə‘wōn mē‘ēḇer layyarədēn:

Algemeen

Zie ook: Gideon, Jordaan, Midianieten, Wijnpers, Zeeb
Psalm 83:12, Jesaja 10:26

Aantekeningen

En zij vingen twee vorsten der Midianieten, Oreb en Zeeb, en doodden Oreb op den rotssteen Oreb, en Zeeb doodden zij in de perskuip van Zeeb, en vervolgden de Midianieten; en zij brachten de hoofden van Oreb en Zeeb tot Gideon, over de Jordaan.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וַֽ

-

יִּלְכְּד֡וּ

En zij vingen

שְׁנֵֽי־

twee

שָׂרֵ֨י

vorsten

מִדְיָ֜ן

der Midianieten

אֶת־

-

עֹרֵ֣ב

Oreb

וְ

-

אֶת־

-

זְאֵ֗ב

en Zeëb

וַ

-

יַּהַרְג֨וּ

en doodden

אֶת־

-

עוֹרֵ֤ב

Oreb

בְּ

-

צוּר־

op den rotssteen

עוֹרֵב֙

Oreb

וְ

-

אֶת־

-

זְאֵב֙

en Zeëb

הָרְג֣וּ

doodden zij

בְ

-

יֶֽקֶב־

in de perskuip

זְאֵ֔ב

van Zeëb

וַֽ

-

יִּרְדְּפ֖וּ

en vervolgden

אֶל־

-

מִדְיָ֑ן

de Midianieten

וְ

-

רֹאשׁ־

de hoofden

עֹרֵ֣ב

van Oreb

וּ

-

זְאֵ֔ב

en Zeëb

הֵבִ֙יאוּ֙

en zij brachten

אֶל־

tot

גִּדְע֔וֹן

Gídeon

מֵ

-

עֵ֖בֶר

-

לַ

-

יַּרְדֵּֽן

de Jordaan


En zij vingen twee vorsten der Midianieten, Oreb en Zeeb, en doodden Oreb op den rotssteen Oreb, en Zeeb doodden zij in de perskuip van Zeeb, en vervolgden de Midianieten; en zij brachten de hoofden van Oreb en Zeeb tot Gideon, over de Jordaan.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!