Romeinen 15:28

SVAls ik dan dit volbracht, en hun deze vrucht verzegeld zal hebben, zo zal ik door ulieder [stad] naar Spanje afkomen.
Steph τουτο ουν επιτελεσας και σφραγισαμενος αυτοις τον καρπον τουτον απελευσομαι δι υμων εις την σπανιαν
Trans.touto oun epitelesas kai sphragisamenos autois ton karpon touton apeleusomai di ymōn eis tēn spanian

Algemeen

Zie ook: Spanje

Aantekeningen

Als ik dan dit volbracht, en hun deze vrucht verzegeld zal hebben, zo zal ik door ulieder [stad] naar Spanje afkomen.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

τουτο
dit
ουν
Als ik dan
επιτελεσας
volbracht

-
και
en
σφραγισαμενος
verzegeld zal hebben

-
αυτοις
hun
τον
-
καρπον
vrucht
τουτον
deze
απελευσομαι
afkomen

-
δι
zo zal ik door
υμων
ulieder
εις
naar
την
-
σπανιαν
Spanje

Als ik dan dit volbracht, en hun deze vrucht verzegeld zal hebben, zo zal ik door ulieder [stad] naar Spanje afkomen.

____

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!