Romeinen 2:13

SV(Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden;
Steph ου γαρ οι ακροαται του νομου δικαιοι παρα τω θεω αλλ οι ποιηται του νομου δικαιωθησονται
Trans.ou gar oi akroatai tou nomou dikaioi para tō theō all oi poiētai tou nomou dikaiōthēsontai

Algemeen

Zie ook: Mattheus 7:21, Jakobus 1:22, 1 Johannes 3:7

Aantekeningen

(Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden;


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

ου
zijn niet
γαρ
(Want
οι
-
ακροαται
de hoorders
του
-
νομου
der wet
δικαιοι
rechtvaardig
παρα
voor
τω
-
θεω
God
αλλ
maar
οι
-
ποιηται
de daders
του
-
νομου
der wet
δικαιωθησονται
zullen gerechtvaardigd worden

-

(Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden;


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!