G2_Ἀαρών
Aaron
Taal: Grieks

Onderwerpen

Aaron,

Statistieken

Komt 5x voor in 3 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

Aäron, m; van Hebreeuwse oorsprong אַהֲרוֹןH00175 ("licht-brenger")


De broer van Mozes, de eerste hogepriester van Israël en hoofd van het hele priesterschap.


Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

Ἀαρών (Heb. אַהֲרוֹן H175), indecl. (in FlJ, -ῶνος), Aaron (Ex 4:14, al.): Lk 1:5, Ac 7:40, He 5:4, 7:11, 9:4.†

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws אַהֲרוֹן H175 "Aaron";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken