G3550 νομοθέτης
wetgever
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

nomotheti̱s̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

νομο-θέτης, -ου, ὁ (< νόμος, τίθημι), [in LXX: Ps 9:20*;] a lawgiver: Ja 4:12.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

νομοθέτ-ης, ου, ὁ,
  lawgiver, Antipho Orator 5.15, Thucydides Historicus 8.97, Plato Philosophus “Respublica” 429c, NT.Jam.4.12, etc.
__II in plural, at Athens, a committee charged with the revision of the laws, Decrees cited in Andocides Orator 1.83, “IG” 22.140.8, Demosthenes Orator 3.10, Legal cited in same work 24.21, etc.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks νομοθεσία G3548 "wetgeving, wetten"; Grieks νομοθετέω G3549 "wetten uitvaardigen"; Grieks νόμος G3551 "zede, wet, bevel, gebruikelijk"; Grieks τίθημι G5087 "zetten, plaatsen, leggen, vaststellen";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen