G4103_πιστός
trouw, betrouwbaar
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 67x voor in 19 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

pistos̱,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

πιστός, -ή, -όν (< πείθω), [in LXX chiefly for נֶאֱמָן H539;] I. Pass., to be trusted or believed 1. of persons, trusty, faithful: Mt 24:45 25:21, 23, Lk 12:42, Ac 16:15, I Co 4:2, 17 7:25, Eph 1:1 6:21, Col 1:2, 7 4:7, 9, I Ti 1:12, II Ti 2:2, He 2:17 3:2, 5, I Pe 5:12, Re 2:13 19:11; of God, I Co 1:9 10:13, II Co 1:18, I Th 5:24, II Th 3:3, He 10:23 11:11, II Ti 2:13, I Jn 1:9, I Pe 4:19; seq. ἐν, Lk 16:10-12 19:17, I Ti 3:11; ἐπί, c. acc., Mt 25:23; ἄχρι θανάτου, Re 2:10; ὁ μάρτυς ὁ π., Re 1:5; id. καὶ ἀληθινός, Re 3:14. 2. Of things, trustworthy, reliable, sure: Ac 13:34, I Ti 1:15 3:1 4:9, II Ti 2:11, Tit 1:9 3:8, Re 21:5 22:6. II. Act., believing, trusting, relying: Ac 16:1, II Co 6:15, Ga 3:9, I Ti 4:10 5:16 6:2, Tit 1:6, Re 17:14; pl., Ac 10:45, I Ti 4:3, 12; opp. to ἄπιστος, Jo 20:27; π. εἰς θεόν, I Pe 1:21; π. ποιεῖν, III Jn 5. (On the difficulty of choosing in some cases between the active and the passive meaning, v. Lft., Gal., 157.)†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

πιστός, ή, όν,
  (πείθω):
__B passive, to be trusted or believed:
__B.I of persons, faithful, trusty, ἑταῖρος Ilias Homerus Epicus “Illiad” 15.331, etc.; φύλακες Hesiodus Epicus “Theogonia” 735; μάρτυρες Pindarus Lyricus “P.” 1.88; Ζηνὶ π. ἄγγελος Aeschylus Tragicus “Prometheus Vinctus” 969, etc. : comparative -ότερος Thucydides Historicus 5.108, Isocrates Orator 10.38 : superlative πιστότατος Aristophanes Comicus “Plutus” 27: with dat., - ότατος δέ οἱ ἔσκε Ilias Homerus Epicus “Illiad” 16.147; ὁ π. ἡμῖν κἀγαθὸς καλούμενος Sophocles Tragicus “Trachiniae” 541, compare Euripides Tragicus “Iphigenia Aulidensis” 153 (anap.), etc.: with gen., τοῦ Φαλάνθου πιστόν τινα a trusted friend of P., Ergias cited in Athenaeus Epigrammaticus 8.36o f; π. πρὸς τὰ συμβόλαια Aristoteles Philosophus “Politica” 1283a33 ; οἱ πιστοί, in Persia, trusty councillors, Xenophon Historicus “Anabasis” 1.5.15, compare Herodotus Historicus 1.108 (Sup.) ; τάδε Περσῶν πιστὰ καλεῖται Aeschylus Tragicus “Persae” 2 (anap.); so πιστὰ πιστῶν, ={πιστότατοι}, prev. work 681, compare 528, 979.
__B.I.2 trustworthy, worthy of credit, Antipho Orator 3.3.5 (Comp.), 5.3, Thucydides Historicus 3.43 . adverb, - τῶς καὶ ἀδόλως “IG” 12.90.14,17.
__B.I.3 genuine, π. Ἀταλάντης γόνος Sophocles Tragicus “Oedipus Coloneus” 1322 ; Θηρικλέους π. τέκνον, of a cup, Theopompus Comicus 32.1 ; unmistakable, νόσοι πονηραὶ καὶ π. LXX.Deu.28.59.
__B.II of things, trustworthy, sure, ὅρκια π. Ilias Homerus Epicus “Illiad” 3.269, compare Pindarus Lyricus “O.” 11(10).6, etc. ; τέκμαρ τῶνδε, τεκμήρια, μαντεῖα, Aeschylus Tragicus “Agamemnon” 272, 352, “Th.” 66; τοῖσι Ἕλλησι ὡς πιστὰ δὴ τὰ λεγόμενα ἦν Herodotus Historicus 8.83; ἔσται πιστὰ καὶ ἄδολα καὶ ἁπλᾶ ἅπαντα τὰ ἀπ᾽ Ἀθηναίων Ῥηγίνοις “IG” 12.51.11 ; οὐκέτι πιστὰ γυναιξίν no longer can one trust women, Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 11.456; βροτῶν δὲ π. οὐδέν Sophocles Tragicus “Fragmenta” 667.3 ; οὐκ ἔχοντες τὴν ἐλπίδα.. πιστὴν ἔτι no longer having such hope as could be relied on, Thucydides Historicus 5.14 ; ὑπόληψις ἡ πιστοτάτη, of knowledge, Aristoteles Philosophus “Topica” 131a23.
__B.II.2 deserving belief, credible, π. καὶ οἰκότα Herodotus Historicus 6.82, compare 8.80; π. ὑπόθεσις Plato Philosophus “Phaedo” 107b; τοῦτο π. ἐκ τῆς ἐπαγωγῆς Aristoteles Philosophus “de Caelo” 276a14 ; πιθανὸν καὶ π. prev. author “Rh.” 1356b28; λόγος ἀποδεικτικὸς καὶ π. prev. work 1377b23.
__B.III πιστόν, τό, as substantive, pledge, security, warrant, τὸ π. τῆς ἀληθείας Sophocles Tragicus “Trachiniae” 398, etc.; τὸ π. τῆς ἐπιστήμης Thucydides Historicus 6.72 (but τὸ π. τῆς καθ᾽ ὑμᾶς πολιτείας its honesty, prev. author 1.68) ; τὸ π. ἔχοντες.. κἂν περιγενέσθαι feeling confidence that.., prev. author 1.141: frequently in pl., τὰ πιστὰ ποιέεσθαι,πίστιν ποιεῖσθαι, Herodotus Historicus 3.8 ; πιστὰ θεῶν, of oaths, Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 4.2.7 ; ἐδώκαμεν καὶ ἐλάβομεν πιστά we gave and received pledges, with future infinitive, prev. author “An.” 3.2.5, compare 4.8.7, etc.; πιστὰ ἠξίου γενέσθαι prev. author “Cyr.” 7.4.3; τὰ πίστ᾽ ἐδειξάτην Aeschylus Tragicus “Agamemnon” 651; στέργειν τὰ π. τῶνδε prev. author “Eu.” 673; τὰ π. ἐμαυτῷ τοῦ θράσους παρέξομαι Euripides Tragicus “Phoenissae” 268.
__B active, believing, relying on, τινι Theognis Elegiacus 283, Aeschylus Tragicus “Prometheus Vinctus” 917, “Pers.” 55 (anap.), Sophocles Tragicus “Oedipus Coloneus” 1031 ; trustful, τῆς ἐλευθερίας τὸ π. Thucydides Historicus 2.40, compare Plato Philosophus “Leges” 824; τινὶ τὸ π. νέμειν Appianus Historicus “Bella Civilia” 3.39.
__B.2 obedient, loyal, τὴν τῶν Ἀθηναίων χώραν οἰκείαν καὶ π. ποιήσασθαι Xenophon Historicus “Historia Graeca (Hellenica)” 2.4.30.
__B.3 faithful, believing, NT.Acts.16.1, “IG” 3.3435.
__C adverb πιστῶς with good faith, μὴ π. καταμαρτυρηθείς Antipho Orator 2.4.7 ; loyally, Demosthenes Orator 3.26 : comparative -οτέρως Aeneas Tacticus 22.17.
__C.2 persuasively, in comparative, πιστότερον ἢ ἀληθέστερον Antipho Orator 3.3.4 ; credibly, demonstrably, Plato Philosophus “Epinomis” 983e ; unmistakably, κριθῆναι Galenus Medicus 9.857.
__C.3 with disposition to believe, Demosthenes Orator 34.49 : comparative, πιστότερον πρὸς ἐκείνους ἢ πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς διακείμενοι Lysias Orator 18.15.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἄπιστος G571 "onbetrouwbaar"; Grieks πείθω G3982 "overreden"; Grieks πιστόω G4104 "getrouw maken, betrouwbaar maken";

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen