G5259 ὑπό
door, onder
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 230x voor in 23 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

ypo,
Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

ὑπό (before smooth breathing ὑπ’, Mt 8:9b, Lk 7:8b; before rough breathing ὑφ’, Ro 3:9; on the neglect of elision in Mt, Lk, ll. c.a, Ga 3:22, v. WH, App., 146; Tdf., Pr., iv), prep. c. gen., dat. (not in NT), acc. I. C. gen., primarily of place, under, hence, metaph., of the efficient cause, by: after passive verbs, c. gen. pers., Mt 1:22, Mk 1:5, Lk 2:18, Jo 14:21, Ac 4:11, I Co 1:11, He 3:4, al.; c. gen. rei, Mt 8:24, Lk 7:24, Ro 3:21, al.; with neut. verbs and verbs with pass. meaning, Mt 17:12, Mk 5:26, I Co 10:9, 10 I Th 2:14, al. II. C. acc., under 1. of motion: Mt 5:15 8:8, Mk 4:21, Lk 13:34; hence, metaph., of subjection, Ro 7:14, I Co 15:27, Ga 3:22, I Pe 5:6, al. 2. Of position: Jo 1:49, Ac 4:12, Ro 3:13, I Co 10:1, al.; hence, metaph., under, subject to, Mt 8:9, Ro 3:9, I Co 9:20, Ga 4:5, al. 3. Of time, about: Ac 5:21. III. In composition: under (ὑποδέω), hence, of subjection (ὑποτάσσω), compliance (ὑπακούω), secrecy (ὑποβάλλω), diminution (ὑποπνέω).

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks συνυπουργέω G4943 "medehelpen"; Grieks ὑπάγω G5217 "upagw"; Grieks ὑπακούω G5219 "upakouw"; Grieks ὕπανδρος G5220 "upandroV"; Grieks ὑπαντάω G5221 "upantaw"; Grieks ὑπάρχω G5225 "uparcw"; Grieks ὑπείκω G5226 "schikken (zich)"; Grieks ὑπεναντίος G5227 "upenantioV"; Grieks ὑπέχω G5254 "verdragen, verduren, straf lijden"; Grieks ὑπηρέτης G5257 "dienaar"; Grieks ὕπνος G5258 "slaap"; Grieks ὑποβάλλω G5260 "ingeven, influisteren, voorzeggen"; Grieks ὑπογραμμός G5261 "voorbeeld"; Grieks ὑποδείκνυμι G5263 "aanwijzen"; Grieks ὑποδέχομαι G5264 "upodecomai"; Grieks ὑποδέω G5265 "onderbinden, geschoeid zijn met"; Grieks ὑπόδικος G5267 "upodikoV"; Grieks ὑποζύγιον G5268 "jukdier, lastdier, ezel"; Grieks ὑποζώννυμι G5269 "gordel omdoen, omgorden, ondergorden"; Grieks ὑποκάτω G5270 "upokatw"; Grieks ὑποκρίνομαι G5271 "upokrinomai"; Grieks ὑπολαμβάνω G5274 "upolambanw"; Grieks ὑπολήνιον G5276 "wijnpers"; Grieks ὑπομένω G5278 "achterblijven, blijven, standhouden"; Grieks ὑπομιμνήσκω G5279 "upomimnhskw"; Grieks ὑπονοέω G5282 "uponoew"; Grieks ὑποπλέω G5284 "varen onder"; Grieks ὑποπνέω G5285 "upopnew"; Grieks ὑποπόδιον G5286 "voetbank"; Grieks ὑπόστασις G5287 "upostasiV"; Grieks ὑποστέλλω G5288 "upostellw"; Grieks ὑποστρέφω G5290 "upostrefw"; Grieks ὑποστρώννυμι G5291 "spreiden (bed)"; Grieks ὑποτάσσω G5293 "onderdanig (zijn)"; Grieks ὑποτίθημι G5294 "upotiqhmi"; Grieks ὑποτρέχω G5295 "upotrecw"; Grieks ὑποτύπωσις G5296 "schets, voorbeeld, patroon, samenvatting"; Grieks ὑποφέρω G5297 "upoferw"; Grieks ὑποχωρέω G5298 "upocwrew"; Grieks ὑπωπιάζω G5299 "slaan (bont en blauw)"; Grieks ὕστερος G5306 "later, achteraankomend, tweede (de), hierna, tenslotte";

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen