H450_ אֶלְיָדָע
Eljada
Taal: Hebreeuws

Onderwerpen

Eljada,

Statistieken

Komt 4x voor in 4 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

'Elyada`, eigennaam, van אֵל H410 en יָדַע H3045;


1) persoonsnaam, Eljada = "God weet", "God kent"; 1a) een zoon van David (2 Sam. 5:16; 1 Kron. 3:8), in Kronieken בְעֶלְיָדָ֖ע H1182 genoemd (1 Kron. 14:7); 1b) een Benjamitische legeroverste (2 Kron. 17:17); 1c) een Arameeër, de vader van een vijand van Salomo (1 Kon. 11:23)Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

אֶלְיָדָע n.pr.m. (God knows a son of David b father of an adversary of Solomon c chief of Benjamin

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H450 אֶלְיָדָע ʼElyâdâʻ; from 410 and 3045; God (is) knowing; Eljada, the name of two Israelites and of an Aramaean leader — Eliada.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws אֵל H410 "God, god"; Hebreeuws יָדַע H3045 "weten, seks hebben";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel