H4327_ מִין
aard, soort
Taal: Hebreeuws

Statistieken

Komt 31x voor in 4 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

mîn, zn. mnl.; TWOT 1191a; afgeleid van מין B, מון groeven, splitsen, fabriceren, verzinnen (E. Klein, p. 342), vanwaar dan het ww. מין C classificeren komt. Volgens de meeste geleerden stammen de zn. nw.  מִין B en תְּמוּנָה H8544 (= afbeelding, gelijkenis, vorm) hier van af (E. Klein, p. 342).


A) zn. mnl. מִין;x1) soort, species; 1a) van planten (Gen. 1:11, 12), i.e. die uit de groeven opkomen/gemaakt zijn (cf. de combinatie met יָצָא H3318 "naar buiten komen, tevoorschijn komen, uitgaan, vertrekken" en evolutie uitsluit)?; 1b) van dieren (Gen. 1:21, 24, 25; 6:20; 7:14; Ezech. 47:10); 2) aard van dieren met als onderscheid rein en onrein (Lev. 11:14-29; Deut. 14:13-18); 3) Ivriet seks hebben (J. Pimentel, p. 238) in de zin van iets fabriceren; 4) Ivriet geslacht (E. Klein, p. 342; J. Pimentel, p. 238); 5) Ivriet mnl. מִין en vrl. מִינוּת ketter (cf. Arab. māna) in de zin van iemand die iets fabriceert, verzint (E. Klein, p. 342);

B) fabriceren (E. Klein, p. 342), Arab. māna , Ethiop. mīn; 1) Ivriet groeven, splitsen; 2) Ivriet fabriceren, verzinnen;

C) Ivriet ww. מין classificeren (E. Klein, p. 342; J. Pimentel, p. 238), cf. Gen. 1:11, 12 waar het opgevat kan worden als classificeren in de zin dat God verder gaat met het definiëren van tijd (Gen. 1:4), ruimte (Gen. 1:6) en soorten; 1b) piel מִיֵּן hij classificeerde; 1c) pual מֻיַּן was geclassificeerd; 1d) hitpael הִתֽמַיֵּן was geclassificeerd, gesorteerd;Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

[מִין] n.[m.] kind, species

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H4327 מִין mîyn; from an unused root meaning to portion out; a sort, i.e. species — kind. Compare 4480.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws מִן H4480 "since, that not, from, with, after, at, among, whether, by"; Hebreeuws תְּמוּנָה H8544 "afbeelding";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel