Bevrijdingspastoraat
Hulpverlening aan mensen die door demonen gebonden zijn

Samenvatting

Twintig jaar geleden was het nog taboe in de kerk. Wie er serieus over sprak, werd met scheve ogen bekeken, hoewel de Schrift er vaak en uitvoerig over spreekt: demonische gebondenheid.

Inmiddels keert het tij, maar toch is er nog onkunde en onbegrip. En die spelen hem in de kaart die in de duisternis werkt: de satan en zijn demonen. Aan overdreven aandacht voor deze machten kleeft gevaar, maar aan het negeren ervan nog meer.

Joost Verduijn heeft grondig studie gemaakt van dit onderwerp en is in zijn bediening herhaaldelijk geconfronteerd met mensen die door boze geesten lastig gevallen werden. Verduijn is voorganger te Oudenaarde (B.) en hulpverlener bij het Centrum voor Pastorale Counseling

Uitgaand van de Schrift als absoluut gezaghebbend, heeft Verduijn een praktijkboek geschreven voor allen die een hulp willen zijn voor hen die door de duivel overweldigd zijn. En dat zijn er zeer velen in deze tijd, waarin de duivel rondgaat als een brullende leeuw, hoewel hij zich vaak voordoet als "een engel des lichts".

Het boek Bevrijdingspastoraat is opgebouwd uit drie delen:
1. De bijbelse basis voor ons denken over demonie en bevrijding
2. Oorzaken, symptomen en gradaties van demonische gebondenheid
3. Een bediening van bevrijding, hoe ziet die eruit?

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Bevrijdingspastoraat Hulpverlening aan mensen die door demonen gebonden zijn
Auteur Joost Verduijn
Uitgever Gideon
Jaar Verschenen 2004
Taal nl
Pagina's pp. 184
ISBN139789060678718
Onderwerp Exorcisme, Kerken, Pastoraat

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!