Aren lezen achter de maaiers
vijftien studies in het Oude Testament
Auteur: Hugo Bouter

Samenvatting

De titel van deze bundel studies, die ook een meditatief karaker dragen, is ontleend aan het boek Ruth. Ruth, de Moabitische, die met haar schoonmoeder terugkeerde naar Betlehem (het ‘broodhuis’), verzamelde aren tussen de schoven op de akker van Boaz. Dit is een beeld van het verzamelen van het geestelijke voedsel dat Christus als de ware Boaz beschikbaar heeft gesteld in het geïnspireerde Woord. Zijn dienstknechten, met name de bijbelschrijvers, hebben op Zijn oogstveld gemaaid en de oogst geordend en samengebonden in schoven: bouwwerken met een eigen structuur, de afzonderlijke bijbelboeken. De diverse onderwerpen die in deze bundel worden aangesneden, dragen echter meer het karakter van losse aren die zo hier en daar zijn opgeraapt bij de schoven die door de bijbelschrijvers zijn gebundeld. Voor een hongerige lezer kunnen ze evenwel van waarde zijn.

De vijftien studies hebben speciaal betrekking op het boek Exodus (het tweede boek van de Tora), en de Psalmen (het eerste boek van de Geschriften). Om thematische redenen heb ik de volgorde aangehouden van de Hebreeuwse Bijbel. De Geschriften beginnen met de Psalmen en eindigen met Daniël, Ezra en Nehemia, en de Kronieken. Zo eindigen we met de heerlijke toekomst van Jeruzalem, de verwachting van een herleving in de eindtijd en met het gebed van Jabes, een gebed om zegen van de God van Israël.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Aren lezen achter de maaiers vijftien studies in het Oude Testament
Auteur Hugo Bouter
Uitgever OudeSporen online uitgeverij
Jaar Verschenen 2012
Taal nl
Pagina's pp. 72
ISBN139789070926960
Onderwerp Jabez, Maaier, maaien, Ruth

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!