Apostelconvent

Bijbelteksten

Galaten 2:10Alleenlijk, dat wij den armen zouden gedenken; hetwelk zelf ik ook benaarstigd heb te doen.

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel