Geloof
πίστις G4102 "geloof",

Zie ook: Artikelen Blog, Discipelschap, Geloofsbelijdenis, Ongeloof,

Inhoud

Citaten

"In het geloof zit voldoende licht voor degenen die willen geloven en voldoende schaduw om degenen die niet willen geloven te verblinden."

Blaise Pascal

"De mensen verachten de religie, zij haten haar en zijn bang dat zij misschien waar is. Om dat te verhelpen moet men eerst aantonen dat de religie niet strijdig is met het verstand en eerbied verdient. Men moet haar naar waarde schatten, vervolgens haar aantrekkelijk maken en bij de goede mensen het verlangen wekken dat zij waar zou zijn."

Blaise Pascal


Aangemaakt 19 mei 2006


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!