Discipelschap
μαθητής G3101 "leerling, pupil, discipel",

Zie ook: Ambten, Geloof,

Het volgen van Jezus in de praktijk.

Inhoud

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!