Essenen

Zie ook: Jodendom,

De Essenen is de naam van een joodse groepering welke vanaf het midden van de 2de eeuw v.C. tot het neerslaan van de Joodse Opstand door de Romeinen in 70 n.C. actief was.

Inhoud

Bijbel

De Essenen worden niet in de Bijbel genoemd. Omdat Johannes de Doper in de woestijn woonde en Jesaja 40:3 citeert (Mat. 3:3, Mark. 1:3, Luk. 3:4, Joh. 1:23) en zijn volgelingen doopte, wat lijkt op overeenkomsten met de Essenen die dit ook deden, denken sommigen dat hij tot die groepering behoorde. Er zijn echter minstens zoveel verschillen, Johannes was een persoon die constant in het publiek optrad, Jezus als de Messias erkende. Ook hield hij een veel strenger dieet. Het grootste verschil is dat de Essenen een zeer strak georganiseerde groepering was en we dit bij Johannes en zijn discipelen niet zien.


Beschrijving

Volgens Plinius woonden ze bij de Dode Zee (Plinius de Oudere, Naturalis Historia 5.15.17), hierdoor is in het verleden vaak gedacht dat ze gelijkgesteld konden worden aan de bewoners van Qumran, echter dit is niet aangetoond. Volgens diverse schrijvers waren er ongeveer 4000 leden in deze groepering (Philo, Quod Omnis Probus Liber, XII.75; Josephus, Antiquities of the Jews, 18.20). Dit aantal is groter dan in Qumran konden wonen, we mogen er dan ook van uitgaan dat ze in meerdere dorpjes woonden (Josephus, The Wars of the Jews, 2.124).


Aangemaakt 5 juni 2006, laatst bijgewerkt 2 december 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!