Vrouwen
γυνή G1135 "vrouw, echtgenote", אִשָּׁה H802 "bijvrouw, de een bij de ander, vrouw, huisvrouw, vrouwen, van vrouwelijk geslacht", נְקֵבָה H5347 "vrouwelijk, vrouw", נָשִׁין H5389 "vrouwen",

Zie ook: Beeldbank, Mens, Schoonheid (v. vrouwen), Slavin, Vrouw (ambt), Vrouw (positie),

Vrouw (Grieks γυνή G1135, Hebreeuws נְקֵבָה H5347, Aramees נָשִׁין H5389)

Inhoud

Bijbel


Astronomie

Bij de naamgeving van de verschillende kraters, vlakten en andere objecten op Venus is gebruik gemaakt van allerlei bekende en minder bekende vrouwennamen uit de gehele wereld en geschiedenis.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat verschillende vrouwen uit de Bijbel worden genoemd, het betreft allemaal kraters waaraan hun naam is gegeven. De enige uitzondering is Eve (=Eva) die als de moeder van alle mensen haar naam heeft gegeven aan de landingsplaats van de Pioneer. Opvallend is verder dat Maria de moeder van Christus niet wordt genoemd.

Hieronder van iedere krater is de doorsnee en de plaats op Venus aangegeven. Voor wie meer wil weten is een verwijzing naar een foto van de krater en verdere technische gegevens opgenomen:

 

Abigail (18.5 km, -52.2°/111.2)

Vrouw van Nabal, werd later David's vrouw (1 Samuel 25:3; 27:3; 30:5; 2 Samuel 2:2; 1 Kronieken 3:1)

Adaiah (17.5 km, -47.3°/253.4)

De grootmoeder van koning Josia (2 Koningen 22:1)

Ahava (11 km, 53.5°/187.3)

Een rivier in Babylon (Ezra 8:15,21,31 )

Bathsheba (32.7 km, -15.1°/49.4)

Vrouw van David, dochter van Ammiel (1 Koningen 1:11; Mattheus 1:6)

Batya (9.1 km, 72.7°/235.6)

De naam, volgens overlevering, van de Egyptische prinses die Mozes gered zou hebben (Exodus 2: 5)

Deborah (11.1 km, -37.3°/10.6)

De richtster (Richteren 4:4; 4:5; 4:9; 4:10; 4:14; 5:1; 5:7; 5:12; 5:15)

Delilah (18.2 km, -57.9°/250.2)

De vrouw die Simson verleidde (Richteren 16:4; 16:6; 16:10; 16:12; 16:13; 16:18)

Devorah (5.9 km, -22.5°/343.4)

De voedster van Rebekka (Genesis 35:8)

Dinah (17.6 km, -62.9°/37.1)

De dochter van Jakob en Lea (Genesis 34:1; 34:3; 34:5; 34:13; 34:25; 34:26)

Elizabeth (10.4626 km, 59.1°/215.4)

De vrouw van Zacharias, moeder van Johannes de Doper (Lukas 1:5; 1:7; 1:13; 1:24; 1:36; 1:40; 1:41; 1:57)

Esther (15.7 km, 19.4°/21.8)

De vrouw van Ahasveros, een nicht van Mordechai (Esther 2:7; ev.)

Hannah (19.1 km, 17.9°/102.6)

De moeder van Samuel (1 Samuel 1:2; 1:5; 1:8; 1:9; 1:13; 1:15; 1:19; 1:20; 1:22; 2:1; 2:20; 2:21)

Jerusha° (16.6 km, -22°/342.7)

De moeder van koning Jotham (2 Koningen 15:33; 2 Kronieken 27:1)

Ketzia° (14.5 km, 4°/300.5)

De Hebreeuwse vorm van Kezia, de dochter van Job (Job 42:14)

Leah° (14.3 km, -34.2°/187.8)

De vrouw van Jakob (Genesis 33)

Magdalena° (11.7 km, -11.2°/48.7)

Maria van Magdalena (Mattheus 27:56; 27:61; 28:1; Markus 15:40; 15:47; 16:1; 16:9; Lukas 8:2; 24:10; Johannes 19:25; 20:1; 20:18)

Miriam° (15.5 km, 36.5°/48.2)

De zus van Mozes en Aäron (Exodus15:20ev)

Naomi° (17.1 km, 6°/70.3)

De schoonmoeder van Ruth (Ruth 1:2ev)

Rachel° (11.8 km, -48.7°/13.5)

De tweede vrouw van Jakob (Genesis 33)

Rae° (5.6 km, -8.9°/58.4)

Van Rachel Hebreeuwse naam

Rebecca° (9.6 km, -12.1°/5.4)

De vrouw van Izak (Genesis 22:23; 24:15ev)

Ruth° (17.9 km, 43.3°/19.9)

De Moabitische schoondochter van Naomi, later getrouwd met Boaz (Ruth 1:4ev)

Sarah° (19.5 km, -42.4°/1.8)

De vrouw van Abraham (Genesis 17:15ev)

Vashti° (16.5 km, -6.8°/43.7)

De Perzische vrouw van Ahosveros (Esther 1:9ev)


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!