Achaz
Ἀχάζ G881 "Ahaz, Achaz", אָחָז H271 "Achaz",

Zie ook: koningen van Juda, Personen, Namen,

Achaz (Hebreeuws אָחָז H271, Grieks Ἀχάζ G881), meerdere personen in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Twee personen met deze naam, als eerste de koning van Juda en ten tweede de zoon van Micha.

Achaz, zoon van Micha

Achaz, de achterkleinzoon van Jonathan de zoon van Saul, zoon van Micha en vader van Jehoadda (1 Kron. 8:36) en Jaera (1 Kron. 9:42)

Koning Achaz

Zoon van Jotham en op twintigjarige leeftijd diens opvolger als koning van Juda (2 Kon. 16:2). Heeft geregeerd van 734-727 v.C.. Van hem wordt gezegd dat hij zeer goddeloos was (2 Kon. 16:2-4).

Bekend is de zonnewijzer die hij had opgericht (2 Kon. 20:9-11; Jes. 38:7-8).


Koop nu