Koerier
ἀγγαρεύω G29 "koerier gebruiken, booodschapper uitsturen", רוּץ H7323 "loper, koerier",

Zie ook: Dagreis,

Koeriers, personen die (koninklijke) berichten bezorgen.

Inhoud

Bijbel

Angaria wetgeving

In het Nieuwe Testament komen we een drietal teksten tegen die wijzen op de Angaria wetgeving. Het Griekse woord ἀγγαρεύω aggareuō, "(tot transport of iets dergelijks) verplichten, pressen", van een Perzisch leenwoord "koerier". Volgens Romeinse wetgeving (Angaria) mocht iedereen door een hoge Romeinse functionaris of militair gedwongen worden om materiaal een Rom. mijl ver te vervoeren. Deze wetgeving was overgenomen van de Perzische waar een koerier alles ter beschikking moest worden gesteld om zijn boodschap te kunnen vervoeren.Volgens Xenophon werd deze maatregel ingesteld door Cyrus, waarbij in de eerste instantie men moet denken aan het ter beschikking stellen van paarden. Later werd deze maatregel (en zeker onder de Romeinen) uitgebreid, tot verplichte diensten van personen. Zo zien we bij de kruisiging van Christus dat Simon van Cyrene gedwongen werd het kruis van Christus te dragen (Mat. 27:32 en Mark. 15:21). Dat deze opgelegde verplichting van de Romeinen voor veel Joden een vernedering was blijkt uit een ander Bijbelgedeelte waar Christus zegt En zo wie u zal dwingen een mijl te gaan, gaat met hem twee [mijlen] (Mat. 5:41)


Geschiedenis

Herodotus schreef over de Perzische koeriers: "Er bestaat op de hele wereld niets wat sneller is dan deze boden, en dat is een Perzische uitvinding. Men zegt namelijk, dat er evenveel paarden en mannen staan opgesteld als het aantal dagreizen, dat de hele weg lang is, want voor elke dag reizen staat een paard en een man klaar en geen sneeuw, regen, koude of nacht vormt een beletsel om de aan de voorgeschreven afstand met de grootst mogelijk vaart af te leggen. ... Deze paarden post noemen de Perzen angarèon." (Herodotus, 8.98-99). De afstand tussen Susa en Sardis (2699 km) konden ze in zeven dagen afleggen, terwijl als ze te voet gingen er negentig dagen over werd gedaan (Mehrdad Kia, The Persian Empire: A Historical Encyclopedia, p. 127; Herodotus, 5.52-53). Omgerekend konden deze koeriers dus ruim 385 km per dag afleggen, terwijl lopend men 30 km per dag aflegde.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!