Stefanus
Στέφανος G4736 "Stefanus",

Zie ook: Diakenen, Martelaar,

Stefanus is de eerste martelaar van het christendom. In het NT boek Handelingen der Apostelen staat de geschiedenis van zijn verkiezing tot diaken, zijn daden, zijn redevoering voor het Sanhedrin en zijn marteldood door steniging (Hand. 7:58-59).

Volgens de legende is hij gestorven in de buurt van de Leeuwenpoort.

Inhoud

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!