Ichthus
ἰχθύς G2486 "vis",

Zie ook: Beeldbank, Christenvervolging, Symbool,

Ichthus (Grieks ἰχθύς G2486); Het Ichthus-teken heeft in het vroege christendom een grote symbolische waarde gekregen. In de letters van dit woord werd de kern van de Bijbelse boodschap gezien. De letters van het woord hebben in de loop der tijd tot verschillende symbolen geleid. Onder invloed van het ondergrondse karakter van het vroege christendom, een gevolg van de christenvervolgingen door de Romeinen, ontstonden symbolen die door niet-christenen op het eerste gezicht niet als christelijk konden worden herkend, het Ichthus-teken (de beginletters van Jezus Christus) was één van deze symbolen.

Inhoud

Betekenis

Iedere letter in het woord ἰχθύς is een afkorting voor een ander woord. Die woorden tezamen vormen de zin (vertaald): Jezus Christus, Gods Zoon, Redder. Hierbij vormt de ontstane zin een acrostichon.

Letter Grieks Betekenis
I Ἰησοῦς Jezus
Χ Χριστός Christus
Θ Θεοῦ Gods
Υ Υἱός Zoon
Σ Σωτήρ Redder

 


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!