Offer (drank-)
σπένδω G4689 "uitgieten als een plengoffer", מְנִי H4507 "plengdrank", נְסִיךְ H5257 "prins, drankoffer", נְסַךְ H5261 "drink offering", נֶסֶךְ H5262 "offering, cover withal, image",

Zie ook: Drank, Drinken,

Een drankoffer (Hebreeuws נֶסֶךְ H5262, Aramees נְסַךְ H5261, Grieks σπένδω G4689), ook wel plengoffer of libatie (Latijn libatio), een offer waarbij een vloeistof wordt uitgegoten voor God.

Inhoud

Bijbel

In Numeri 28:7 wordt vermeld dat bier wordt gebruikt als drankoffer.


Aangemaakt 7 maart 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!