Lot werpen
κλῆρος G2819 "potscherf, kiezel", פּוּר H6332 "Purim, Pur",

Zie ook: Gokken, Kansspel, Purim (feest v.),

Het lot werpen was in de oudheid een plechtig religieus ritueel waarbij men de goden (of God) aanriep om duidelijkheid te krijgen over bepaalde situaties.

Inhoud

Bijbel

In de Bijbel komen we dit onder andere tegen in het boek Esther. Het purimfeest is dan ook hiervan afgeleid.

In het Nieuwe Testament lezen we bij de kruisiging van Jezus dat werd geloot om Zijn onderkleed (Mat. 27:35; Mark. 15:24; Luk. 23:34; Joh. 19:24), zoals reeds in de Psalmen was geprofeteerd (Ps. 22:19). In Handelingen 1:23-26 wordt verteld hoe na de zelfmoord van de Judas de overgebleven elf apostelen God aanriepen om via het lot kenbaar te maken wie hem moest opvolgen en waarbij het lot viel op Mattias.


Aangemaakt 8 maart 2005, laatst gewijzigd 19 augustus 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!