Jesaja
Ἡσαΐας G2268 "Jesaja", יְשַׁעְיָה H3470 "Jesaja",

Zie ook: Artikelen Blog, Jesaja (boek), Jesaja (profeet), Personen, Namen,

Jesaja (Hebreeuws יְשַׁעְיָה H3470, Grieks Ἡσαΐας G2268), meerdere personen in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Personen

1) Een afstammeling van Zerubbabel (1 Kron. 3:21).

2) De zoon van Jeduthun, een van de zangers ten tijde van koning David (1 Kron. 25:3, 15).

3) De zoon van Rehabja (1 Kron. 26:25).

4) De zoon van Athalja (Ezra 8:7) die uit de ballingschap kwam.

5) Een leviet die met Ezra uit de ballingschap kwam (Ezra 8:19).

6) De vader van Ithiel uit de stam van Benjamin (Neh. 11:7).

7) De profeet Jesaja, de zoon van Amoz (→ hoofdartikel Jesaja).

Bijbelboeken

→ Het boek Jesaja.


Aangemaakt 15 juni 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!