Opwekkingsliederen

Zie ook: Artikelen Blog, Liederen, Stichting Opwekking,

Opwekkingsliederen is een populaire liederenbundel welke wordt uitgegeven door Stichting Opwekking.

Inhoud

Beschrijving

Met de komst van de eerste pinksterconferenties werd door Wiesje Hoekendijk het initiatief genomen om een eigen selectie liederen daar te zingen. Zij vond dat bestaande liederenbundels, zoals die van Johannes de Heer en Glorieklokken, waar in evangelische en pinksterkringen uit gezongen werd slechts weinig aanbiddingsliederen bevatte die geschikt waren voor de conferenties en andere samenkomsten die door Stichting Opwekking werden georganiseerd.

De liederen waren echter dermate populair dat deze in Pinkster-, Evangelische en Charismatische kerken andere muziekbundels verdrong. Ook het feit dat ieder jaar tussen de 12 tot 16 liederen werden toegevoegd en werden gepresenteerd tijdens de door de stichting jaarlijks gehouden pinksterconferentie droeg bij aan de populariteit. Naast deze bundel zijn er ook voor kinderen en tieners speciale liederen uitgebracht in de serie Life@opwekking en welke ook bestaan uit Engelstalige liederen.

Sinds 2013 zend Groot Nieuws Radio voorafgaand aan de Opwekking pinksterconferentie een Top 100 uit van meest populaire Opwekkingsliederen.


Kritiek

In 2007 ontstond er ophef toen bekend werd dat het bestuur van Stichting Opwekking het 'te gevoelig' vond liggen om het getal van het beest, 666, in de bundel op te nemen (Trouw, 30 maart 2007). Directeur Joop Gankema beargumenteerde het met dat het "een bijbels gegeven niet te provoceren, dus waarom zou je het cijfer er wel in opnemen als je weet dat mensen het shocking vinden? Uit respect voor die mensen, hebben we het eruit gelaten" (Trouw, 30 maart 2007). De satirische weblog Goedgelovig bracht daarop het ontbrekende praiselied Opwekking 666 uit (Goedgelovig, Opw666; YouTube, Opwekking 666).

Een ander bezwaar welke men vaak met deze liederen heeft is dat ze te eenvoudig en te veel herhalend zijn. In 2006 is op onze weblog, naar aanleiding van deze bezwaren, een ludiek artikel "Opwekkingsliederen versus gezangen" geschreven. Ook wordt regelmatig als bezwaar aangevoerd dat de liederen ik-gericht en emotioneel zijn en niet altijd Bijbels gefundeerd (zie hier waar een aantal voorbeelden worden behandeld). Om die reden zijn er door andere organisaties initiatieven ontwikkeld voor alternatieve liederenbundels. Hieronder vallen onder meer de Evangelische Liedbundel (waarin overigens ook een aantal opwekkingsliederen in zijn opgenomen) van het Evangelisch Werkverband (PKN), en het project Psalmen voor Nu.


Externe links


Aangemaakt 25 september 2019


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!