Jacob Libermann

Zie ook: Lijst Messiasbelijdende Joden, Messiasbelijdende Joden,

Jacob Libermann, later François-Marie-Paul Libermann (Saverne, 12 april 1802 – 2 februari 1852) was een Franse Jood die later een Rooms-Katholieke priester werd en stichter van de Congregatie van het Heilig Hart van Maria. Hij wordt ook beschouwd als tweede stichter van de Congregatie van de Heilige Geest.

Inhoud

Levensbeschrijving

Jacob Libermann werd op 14 januari 1802 geboren in een orthodox-joodse familie in Saverne (Elzas, Frankrijk). Als jonge man bereidde Libermann zich voor in de voetsporen van zijn vader, de opperrabbijn van Saverne.

Hij verloor zijn geloof in het Jodendom nadat hij een yeshiva (een Joodse school) was binnengegaan en daar met minachting werd behandeld door twee van de professoren. Als reactie begon hij Franse literatuur te lezen, vooral Rousseau, met als resultaat dat hij een agnosticus werd. Later in deze periode van agnostiek gaf een andere rabbijnse student hem een Hebreeuwse vertaling van de Evangeliën. Omdat hij altijd een zeer moreel persoon was, was Libermann gefascineerd door de hoge morele toon van Jezus' verhandelingen, hoewel hij de bovennatuurlijke elementen in de evangeliën niet kon accepteren. Maar toen kreeg hij drie slagen in zijn agnostiek opvattingen toen twee van zijn broers, aan wie hij erg gehecht was, en een oude vriend en oud-studente Knight Drach zich bekeerden tot het Rooms-katholicisme. Ook hij begon zich aangetrokken te voelen tot de Katholieke kerk.

Na zijn aankomst in Parijs, waar zijn vader hem naartoe had gestuurd om zijn studies voort te zetten, nam hij zijn beslissing en liet zich op 24 december 1826 dopen, onder de naam François Marie Paul. Datzelfde jaar ging hij naar het seminarie Saint-Sulpice in Parijs om te studeren voor het priesterschap. Zijn bekering werd lang verborgen gehouden voor zijn vader die, toen hij het hoorde behoorlijk geschokt was wat zijn favoriete zoon had gedaan. Toen het nieuws van zijn doop Saverne bereikte, rouwde zijn vader over hem alsof hij dood was.

Priester en zendeling

Libermann leed aan epileptische aanvallen, waardoor zijn wijding bijna vijftien jaar werd verhinderd. Gedurende deze periode werkte hij op het seminarie Saint-Sulpice in allerlei ondergeschikte functies. Pas toen deze aanvallen in 1841 stopten, kon hij priester worden. Na zijn wijding richtte Libermann de Congregatie van het Heilig Hart van Maria (Latijn Congregatio Immaculati Cordis Mariae) op rond zendingsactiviteiten ten behoeve van pas bevrijde slaven in Réunion, Haïti en Mauritius.

Naarmate deze groep meer leden trok, fuseerde de Heilige Stoel zijn groepering met de reeds bestaande Congregatie van de Heilige Geest (Latijn Congregatio Sancti Spiritus sub tutela Immaculati Cordis Beatissimae Virginis Mariae), ook wel bekend als de Spiritijnen. Vanwege deze gebeurtenis wordt Libermann vaak de "tweede stichter" van de Spiritijnen genoemd.

Hoewel Libermann zelf nooit naar het buitenland ging, rekruteerde en leidde hij zendelingen op die naar Afrika gingen, zowel leken als geestelijken.

Hij stierf op 2 februari 1852 net na zijn 50ste verjaardag.


Aangemaakt 21 januari 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!