Rooms Katholieke kerk

Zie ook: Christelijke stromingen, Christendom, Heiligen (RK), Kerken, Oecumenische concilies, Paus,

De Rooms-Katholieke Kerk is met meer dan 1,2 miljard volgelingen het grootste kerkgenootschap ter wereld en noemt zichzelf vaak kortweg de Kerk. Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk is de paus.

Inhoud

Ontstaan

Volgens eigen zeggen met pinksteren rond 30 n.C. (www.katholiek.org). Echter pas sinds het Eerste Concilie van Nicea (325) wordt de naam in haar officiële documenten voor het eerst gebruikt.

Leerstellingen

De Rooms-Katholieke Kerk beroept zich op het Oude (inclusief de Deuterocanonieke boeken) en het Nieuwe Testament van de Bijbel, op de katholieke traditie en op het leergezag van Rome.

Geschriften

In het katholicisme staan drie boeken centraal: de Bijbel (inclusief de Deuterocanonieke boeken), het missaal (dat de Schriftlezingen, gebeden en vaste gezangen van de Mis bevat) en het getijdenboek of brevier (= een boek met lezingen, gebeden, psalmen, lofzangen en antifonen die monniken, priesters en vaak ook leken dagelijks bidden). Naast deze drie boeken zijn er nog vele andere boeken en documenten van wezenlijk belang: de pauselijke encyclieken en apostolische exhortaties (bul), de Codex Iuris Canonici (= het canoniek wetboek) en de teksten van de kerkvaders en heiligen. Ook de documenten van de verschillende Roomse congregaties en de Catechismus van de Katholieke Kerk zijn van betekenis. De officiële catechismus verscheen in 1993 onder het pontificaat van Johannes Paulus II. De toenmalige prefect van de Congregatie van de geloofsleer Joseph Kardinaal Ratzinger was voorzitter van de commissie die verantwoordelijk was voor de samenstelling ervan. Naast de officiële catechismus zijn er verschillende catechismussen in omloop die goedgekeurd zijn door de lokale bisschoppen.

De constituties, decreten en verklaringen van de Concilies werden in de 19de eeuw verzameld door de Duitse katholieke theoloog Heinrich Joseph Dominicus Denzinger (1819-1883) in de Enchiridion Symbolorum et Definitionum (eerste editie 1854), ook wel kortweg de 'Denzinger' genoemd. Dit werk, met name de editie van Adolf Schönmetzer, S.J., geldt tot de dag van vandaag als een referentiewerk voor de katholieke leer.

Statistieken

Structuur: 630 aartsbisdommen en patriarchaten 2167 bisdommen en apostolische administraties ca. 220.000 parochies ca. 1600 orden en religieuze gemeenschappen verspreid over ca. 180 landen (cijfers over 2009). In cijfers: Aartsbisschoppen en patriarchen: 573 Residerende bisschoppen: 1935 Diocesane + reguliere priesters: 410.593 Permanente diakens: 38.155 Vrouwelijke religieuzen: 729.371 Gelovigen: 1.181.000.000 (cijfers over 2009) (www.katholiek.org).


Aangemaakt 26 januari 2016


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!