Cannabis

Zie ook: Drugs, Kalmoes, Planten / Flora,

Cannabis is een drug die gemaakt wordt uit de zaaddoosjes van de hennep. Volgens verschillende populaire bladen en encyclopedieën, zoals Wikipedia, wordt gesteld dat cannabis in de Bijbel voorkomt.

Inhoud

Bijbel

In verschillende populaire bladen en encyclopedieën als Wikipedia (Cannabis and religion, Cannabis and Judaism) wordt gesteld dat cannabis in de Bijbel voorkomt, ze verwijzen dan naar Exodus 30:23, waar het woord specerij kalmoes in het Hebreeuws קְנֵה־בֹ֖שֶׂם H7070 H1314 qənēh-ḇōśem is en heeft bijna dezelfde klank als het woord cannabis. Een tweetal vragen komen hierbij op, ten eerste wordt er met Hebreeuws קנה בשם cannabis wordt bedoeld, en ten tweede of het Griekse woord κάνναβις kannabis een Hebreeuws leenwoord is.

Als eerste valt op dat het twee woorden zijn, waarbij het eerste קָנֶה H7070 "riet, kalmoes" betekent en het tweede בֶּשֶׂם H1314 "specerij". Op de vraag of met kaneh bosem de plant Hennep wordt bedoeld, moet niet vergeten worden dat in het Hebreeuws קָנֶה H7070 in de eerste plaats "riet" betekent, iets wat Hennep beslist niet is. Nu wil dit niet veel zeggen, daar de oude Joden niet dezelfde wetenschappelijke onderbouwing hanteren als wij. Op afstand lijkt Hennep met zijn stengels op een rietachtige. Opvallend is echter wel dat ook in de LXX het wordt vertaald met καλάμου εὐώδους en niet met κάνναβις. Op zich is dit al een reden om twijfelen of er een connectie is met cannabis.

Gaan we nog even dieper in op de aromatische geur van cannabis, iedere Nederlander weet dat dit geen zoete aangename geur is, maar een zuurachtige geur is (die door velen als onaangenaam wordt ervaren).


Terminologie

De etymologie is van het Griekse κάνναβις kannabis "hennep" en is een Scythisch of Thracisch woord (Etymologiebank.nl, lemma cannabis). Verder onderzoek leerde dat Dr Joshua Fox, in "Isolated Nouns in the Semitic Languages" (ZAH 1998, 1-31) het woord qanay identificeert met "riet": "Akk qanu, Arab qana, qana:t "spear", Geez qanot "goad", Heb qane, Meh kene:t, Syr qanya, Ug qn. Similar words nearby that may be compared are naway "steppe" (Akk nawu, Heb nawe, Sab nw); &anay "thornbush" Akk sinu, Arab sana, Heb sne, Syr sanya; +alay "kid, goat", Arab +ala:, Geez +ali, Heb +tale, Sab +tlyn, Syr +alya.". We zien dan ook in geen enkel (etymologisch) woordenboek een verwijzing of connectie met het Hebreeuws. Ook zijn er in de Talmoed en Misjna geen enkele verwijzing dat het om cannabis zou gaan.


Archeologie

In 2020 zijn er bewijzen gevonden dat in de oudheid Hennep, of het afgeleide product cannabis gebruikt werden in het heiligdom te Arad (Eran Arie, Baruch Rosen & Dvory Namdar (2020) "Cannabis and Frankincense at the Judahite Shrine of Arad" in Tel Aviv, 47:1, p. 5-28). Verder zijn er aanwijzingen dat de olie gewonnen uit de zaden gebruikt werden voor het verduurzamen van hout.


Aangemaakt 27 juni 2022


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!