Aarde
κόσμος G2889 "versiering, wereld, heelal, mensheid, wereldaangelegenheden", אֲדָמָה H127 "grond, land, aarde (rode), Adama", אֶרֶץ H776 "Aarde, land, grond, stof der aarde", יַבֶּשֶׁת H3007 "aarde (planeet), droog land, aardbodem",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Aarde (doorverwijspagina), Aarde (nieuwe), Aarde (plat vs. rond),

De Aarde is een planeet die om de Zon draait. Vanaf de Zon is het de derde planeet.

Inhoud

Bijbel

In Genesis lezen we dat bij de schepping de Aarde als eerste werd geschapen (Gen. 1:1ev.) en dat pas daarna deze verder gevormd werd.

Net zoals ook in het Nederlands het woord "aarde" de betekenis kan hebben van de planeet of een gedeelte daarvan (land), of als grond, heeft het ook deze betekenis in het Hebreeuws en Grieks. Bij het bestuderen van de Bijbelteksten moet dan ook uit de context worden gehaald wat wordt bedoeld. Een tekst als Psalm 103:11 "Want zo hoog de hemel is boven de aarde (אֶרֶץ H776)" gaat over de planeet Aarde, terwijl bijvoorbeeld Genesis 41:29 "grote overvloed in het ganse land (אֶרֶץ H776) van Egypte" sprake is van land Egypte (en ook zo is vertaald).


Astronomische eigenschappen

De Aarde is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het planetenstelsel dat om de Zon draait, met een gemiddelde afstand van 149,6×106 km (~ 1 AE). Wordt samen met de Maan vaak een dubbelplaneet genoemd.

Beweging van de Aarde

Ten opzichte van achtergrondsterren heeft de Aarde 23 uur, 56 minuten en 4,091 seconden (een siderische dag) nodig om eenmaal om haar as te draaien. Modern onderzoek, aan de hand van zons- en maansverduisteringen, geeft aan dat de rotatiesnelheid van de aarde fluctueert (F. R. Stephenson, L. V. Morrison, C. Y. Hohenkerk, Measurement of the Earth's rotation: 720 BC to AD 2015, The Royal Society, 7 dec. 2016; Hemel Waarnemen, Hoe snel draait de Aarde?).

Doordat de rotatieas van de Aarde met 23,4° inclinatie op de aardbaan om de zon staat, zal in de loop van het jaar de hoek waarmee de Zon op de Aarde schijnt veranderen. Dit in combinatie met de baan van de Aarde om de Zon zorgt voor de verschillende seizoenen op Aarde.

Tevens draait de Aarde in een licht excentrische baan rond de Zon, een rondgang duurt 365,25636 dagen en wordt een siderisch jaar genoemd. Met een gemiddelde afstand van 150 miljoen km van de Zon, betekent dit dat de Aarde met een snelheid van 29,783 km/s om de Zon beweegt (Hemel Waarnemen, Hoe snel draait de Aarde?).

Tot slot draait de Aarde samen met de Zon ook nog eens om het centrum van het Melkwegstelsel draait, één rotatie duurt ongeveer 220 miljoen jaar (Hemel Waarnemen, Hoe snel draait de Aarde?).

Fysische eigenschappen

De Aarde bestaat voornamelijk uit gesteenten en wordt derhalve een terrestrische planeet genoemd, dit in tegenstelling tot planeten als Jupiter en Saturnus die voornamelijk uit gas bestaan.

De Aarde is, met een afwijking van ~43 km noord-zuidpool vs. evenaar, bolvormig. De bolvorm van de Aarde was reeds in de oudheid bekend (zie hoofdartikel → Syene en → Aarde (plat vs. rond)).

Het heeft een doorsnede van ongeveer 12.742 km en een totaal oppervlakte van 510.100.000 km². Waarbij de massa bedraagt 5,97×1024 kg.

De sterkte van het zwaartekrachtsveld van de Aarde varieert afhankelijk waar men zich bevindt. Door de rotatie en de sferoïde vorm van de Aarde is de valversnelling bij de polen (g = 9,83 m/s²) iets groter dan bij de evenaar (g = 9,78 m/s²).


Koop nu