Filippenzen (brief)

Zie ook: Nieuwe Testament, Paulus (brieven),

Inhoud

Titel

Brief aan de Filippenzen


Auteur

De apostel Paulus, zoals uit het eerste vers al blijkt.


Ontstaan

Vermoedelijk 60 - 61 na Christus, toen Paulus al in gevangenschap in Rome zat.


Thema


Synopsis

 1. Paulus persoonlijk getuigenis
  1. Groeten (1:1-7)
  2. Bekommernis om geestelijke ontplooiing (1:8-11)
  3. Zijn gevangenschap is velen tot zegen (1:12-19)
  4. Zijn verlangen Jezus te verheerlijken in leven en dood (1:20)
  5. Zijn besef dat zijn leven in gevaar is (1:21-25)
  6. Zijn bekommernis om de vervolgde Gemeenten (1:27-30)
 2. Oproep tot christelijke levenswandel
  1. Eenheid en nederigheid (2:1-4)
  2. Trachten naar de gezindheid van Christus (2:5-13)
  3. Leven als kind van God in een vijandige wereld (2:12-16)
 3. Aanbeveling van Paulus medewerkers
  Timotheus en Epaphroditus (2:19-30)
 4. Waarschuwing tegen de Judaisten (3:1-3)
 5. Paulus levenservaring
  1. Als wettisch Jood kwam hij van zelfrechtvaardiging tot rechtvaardiging door Jezus Christus (3:4-9)
  2. Zijn streven om deel te hebben aan Christus opstanding en verheerlijking (3:10-14)
 6. Verdere aanbevelingen aan de Gemeente
  1. Om het voorbeeld van de apostel te volgen (3:15-17)
  2. Zich te hoeden voor de vijanden van het kruis (3:18-19)
  3. Als hemelburgers uit te kijken jaar Jezus' wederkomst (3:20-21)
  4. Oproep tot standvastigheid, nederigheid, vrij te zijn van zorg, gebed (4:1-8)
 7. Waarderend slotwoord (4:10-23)

Aangemaakt 22 mei 2005


Koop nu