Paulus (brieven)

Zie ook: Colossenzen (brief), Corinthiers (brieven), Efeziers (brief), Filemon (brief), Filippenzen (brief), Galaten (brief), Nieuwe Testament, Paulus (apostel), Romeinen (brief), Thessalonicensen (brieven), Timotheus (brieven), Titus (brief),

De apostel Paulus heeft minimaal dertien (rondzend)brieven geschreven.

Inhoud

Brieven

De apostel Paulus heeft verschillende brieven geschreven:

De brieven zijn in het Nieuwe Testament achter Handelingen geplaatst en grofweg gerangschikt van groot naar klein.

Chronologie brieven

Uitgaande dat Handelingen grotendeels chronologisch is geschreven komen we tot de volgende conclusies:

Jaar Brief Opmerkingen
47-48 n.C. Galaten Kort na Hand. 16:23. cf. Gal. 6:17
49-51 n.C. 1 Thessalonicensen Hand. 18:5-18:18; 1 Thes. 3:6
49-51 n.C. 2 Thessalonicensen
begin 55 n.C. 1 Corinthiers Hand. 19:22; 1 Cor. 4:17; 16:8-10
55 n.C. 2 Corinthiers Hand. 20:2; 2 Cor. 1:1, 2:13, 7:5, 8:1-2, 9:1-5; Rom. 15:26
56 n.C. Romeinen Hand. 20:3; 2 Kor. 9:1-5, Rom. 15:22, 25-26 ;16:1-2,23, 1 Cor. 1:14; 2 Tim. 4:20
61 n.C. Filippenzen Filip. 1:1, 2:23-24, 4:22
63 n.C. Titus Titus 3:12
64 n.C. 1 Timotheus
1 Tim 3:14-15, 4:13
64 n.C.

Colossenzen,

Filemon,

Efeziers

Col. 1:1, 4:7-11, 4:16-18

Fil. 1, 2, 23-24

Efez. 6:20-22

64 n.C. 2 Timotheus 2 Tim. 4:6

Op basis van Dr. A. Dirkzwager, Datering van Paulus, Reizen, Brieven, Metgezellen en David Reid van Mid Acts Tracts.

Verloren gegane brieven

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat Paulus nog meer brieven heeft geschreven. Zo lezen we in 1 Cor. 5:9 dat hij reeds eerder een brief naar hen had gestuurd, terwijl we uit 2 Cor. 2:4 en 2 Cor. 7:8-9 mogen opmaken dat hij ook nog een andere schreef, de zogeheten tranenbrief. Ook naar de Efeziërs schreef hij nog een andere brief (Efez. 3:3-4), tenslotte verwijst Paulus in Col. 4:16 naar een brief aan Laodicea.


Aangemaakt 12 maart 2016


Koop nu