Haman
הָמָן H2001 "Haman",

Zie ook: Beeldbank, Agag, Personen, Namen,

Haman (Hebreeuws הָמָן H2001), persoon

Inhoud

Bijbel

Zoon van Hammedatha; hoofddienaar van Ahasveros, vijand van Mordechai en de Joden, die probeerde de Joden te doden, maar die, in de val gelokt door Esther, met zijn hele familie werd opgehangen aan de galgen die hij voor Mordechai had opgericht.

Hamans familie

Haman had tien zonen (Esther 9:7-9), wier namen en hun betekenissen hieronder gegeven worden. De namen zijn van Perzische oorsprong:

  1. Parsandatha (of Parsandata) = door gebed gegeven
  2. Dalfon = druipend
  3. Asfata = de verlokten bijeengebracht
  4. Poratha = betekenis onzeker
  5. Adalia = ik zal worden opgeheven door Jah
  6. Aridatha = de leeuw van het besluit
  7. Parmastha = voortreffelijk
  8. Arisai = leeuw van mijn banieren (?)
  9. Aridai = de leeuw is genoeg
  10. Vaizatha = sterk als de wind

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!