‹ Evangelisch Werkverband zoekt pioneers!Pasen: de geestelijke rechtbank (2) ›
Pasen: de geestelijke rechtbank
Gepubliceerd op 16-02-2006

Een van de boeken die ik regelmatig pak bij mijn studies rondom het lijden van Christus is die van I. Snoek "Het lijden en sterven van den Middelaar". Hoewel het niet een volledig beeld schetst, is de meerwaarde dat het systematisch alle teksten in een chronologische volgorde zet en in het kort steeds enige achtergrondinformatie geeft. Aan de hand van dit boek wil ik dan ook de komende weken de lijdensgeschiedenis bespreken.

Christus is na zijn gevangenneming als eerste voorgeleid aan het Sanhedrin, te vergelijken met een geestelijke rechtbank.

Het Voorverhoor (Luk 22:54a; Joh 18:13, 19-23)

Het Doel.
De personen, betrokken in de zaak tegen Jezus van Nazareth, zijn door de gebeurtenissen na de inhechtenisname van Christus wel wat overrompeld. De komst van Judas, het uittrekken van de tempelwacht, de aankomst van de gevangene is allemaal snel in zijn werk gegaan.

Enerzijds is hun dit in het voordeel. Indien enigszins mogelijk, dan moet nog in dezelfde nacht vóór de stad ontwaakt, het vonnis geveld zijn. Hierdoor zouden de aanhangers van de Nazarener geen gelegenheid krijgen, Hem te bevrijden of een opstand te verwekken. Daarom moet snel worden gehandel.

Een verhoor door het Sanhedrin is nog niet mogelijk, daar de leden van de Raad nog niet bij elkaar zijn. Daarom wordt Christus in de tijd, die verloopt tot de officiële zitting geopend kan worden, een voorverhoor afgenomen. Daar kunnen vast enkele punten van beschuldiging worden vastgelegd.

De Ondervrager (Joh 18:13).
De persoon, die dit verhoor afneemt, is Annas. Deze persoon is invloedrijk, scherpzinnig, listig en haatdragend. Hij zal trachten het werk in het Sanhedrin straks te vergemakkelijken. Annas is daarop gebrand. Ondanks zijn hoge leeftijd (70 jaar), is hij midden in de nacht der gevangenneming ter beschikking.

Dit is het eerste onrechtmatige in de rechtzaak. Het Sanhedrin had de bevoegdheid, iemand gevangen te nemen. Maar het Sanhedrin had niet het recht, om de ondervraging van een gevangene op te dragen aan een particulier persoon, al maakte die persoon dan ook aanspraak op de titel van hogepriester.

Het afnemen van het verhoor was het recht en de plicht van het Sanhedrin. Die plicht kon aan niemand worden overgedragen. Een rechter kan niet iemand, die hij daarvoor uitkiest, belasten met het verhoor van een verdachte. Dat moet hij zelf doen.

De Plaats (Luk 22:54a).
De ondervraging vindt plaats in het huis van de hogepriester. Waarschijnlijk bestond dit huis uit een complex van gebouwen, opgetrokken rond een gemeenschappelijke binnenplaats. Op de binnenplaats legert zich de tempelwacht en leggen een kolenvuur aan. In een zaal van de woning vindt het verhoor plaats.


Tags: Pasen
Gerelateerde onderwerpen: Pasen

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Hadderech