‹ Quizvraag van de week (50)Kerken: Eerbeek ›
Niet langer verkozen
Gepubliceerd op 25-10-2010

Deze opmerking, gemaakt door een Amerikaanse aartsbisschop tijdens een conferentie over christenen in het Midden Oosten, konden we lezen in verschillende kranten. Kijken we naar de conclusies van deze conferentie, die in eerste instantie ging over de christenvervolging in het Midden Oosten, dan zien we dat zij hebben besloten dat:

  1. Er niet langer een uitverkoren volk is;
  2. Israël de 'bezetting' van de Arabische landen zou moeten beëindigen;
  3. Israël de Bijbel gebruikt om "onrecht" tegen de Palestijnen te rechtvaardigen';
  4. De Heilige Schrift niet kan worden gebruikt om de terugkeer van Joden naar Israël te rechtvaardigen;
  5. Christenen niet kunnen spreken van het 'beloofde land' als een uitsluitend recht voor een bevoorrecht Joods volk;
  6. Gods belofte aan Israël teniet is gedaan door Christus;
  7. Alle mannen en vrouwen uit alle landen zijn het uitverkoren volk geworden;
  8. Ergo, het verbond met Abraham is absoluut nietig verklaard.

Mede-blogger Anco van Moolenbroek suggereerde al: Deze bisschop heeft duidelijk de profetieën niet gelezen of begrepen. God is een God die niet liegen kan. In Mattheüs 5:17 lezen we dat Christus zelf zegt: Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om [die] te ontbinden, maar te vervullen. Daar horen ook de vele beloften bij die God aan het volk Israël deed. Christus predikt hier geen vervangingstheologie. Interessant is dat Christus wel spreekt dat dit soort uitspraken eraan zouden komen, in Mat. 24:11 lezen we bv. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. Iets ervoor lezen we Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden (vs. 5). Is het niet frappant dat één van de titels van de Paus "Dominum Deum nostrum Papam" (De Heere God de Paus) is?

Ik ben dan ook niet verbaast over de uitspraken van zo'n bisschop, het is de zoveelste variant van antisemitisme, het zwart maken van de Joden. Triest is, dat dit antisemitisme juist op een conferentie wordt getolereerd waar men het zou hebben over christenvervolging. Nergens is deze vervolging zo groot als juist in Arabische landen, maar daar werd geen woord over gerept.


Tags: Antisemitisme, Christenvervolging, Israël
Gerelateerde onderwerpen: Antisemitisme, Christenvervolging

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel