‹ De toonbrodenDe wereldwijde vloed ›
Harpen in de wilgen hangen
Gepubliceerd op 24-11-2012

Wij hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daarbinnen zijn.

Psalm 137:2 (HSV)

Als je dit vers leest in de verschillende vertalingen, dan zie je dat ze op een enkele uitzondering na allemaal spreken over "wilgen". De NetBible, NIV en de Contemporary English Version (1999 in een kanttekening) hebben echter "poplars", populieren. Toch hebben deze laatste vertalingen gelijk, want ondanks dat in veel commentaren wordt gesteld dat het om de Babylonische wilg, of kronkelwilg (Salix babylonica) zou gaan, komt deze boom uit China en is pas in de vroege Middeleeuwen voor het eerst geïmporteerd in Irak en Iran. Ten tijde van de ballingschap was deze boom dus nog niet daar en om die reden moet het om een andere boom gaan.

Nu is er een populier (Populus euphratica) die in het Akkadisch gišḫa-lu-úb wordt genoemd en mogelijk een etymologische verwantschap heeft met het hier gebruikte Hebreeuwse woord ‘ărāḇ. Deze populier groeit voornamelijk aan de rivieren en waterstromen en het ligt dan ook voor de hand dat het om deze boom gaat.


Tags: Flora, Populier, Psalmen
Gerelateerde onderwerpen: Populier

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij