‹ Bijbelquiz (239)Hoe doe je Bijbelstudie (2) ›
Hoe doe je Bijbelstudie
Gepubliceerd op 03-02-2015

Deze keer wordt behandeld hoe je een bepaald Bijbelgedeelte begrijpend moet lezen. Dit artikel is onderdeel van een kleine serie hoe je de Bijbel systematisch kan bestuderen, eerder is behandeld:

Als je bezig bent om een Bijbelgedeelte uit je hoofd te leren, dan is het belangrijk dat je ook begrijpt hoe dat Bijbelgedeelte in elkaar steekt. Want er zijn heel veel verschillende schrijfstijlen in de Bijbel, zo hebben we poëtische gedeelten (bv. de Psalmen en Hooglied), verhalende gedeelten (zoals Genesis, Ruth of Esther), maar ook geslachtsregisters (bv. 1 Kron. 1 tot en met 9 en Mat. 1) en het is logisch dat je die allemaal op een andere manier moet lezen.

We beginnen met een poëtisch gedeelte: Psalm 1.

1:1 Gelukkig is de man, die niet wandelt in de raad van de slechten, noch staat op den weg van de zondaars, noch zit in de stoelen van de spotters;

1:2 Maar zijn vreugde is in de wet van de HEER, hij overdenkt Zijn wet, dag en nacht.

1:3 Want hij is als een boom, geplant aan waterkanalen, die zijn vrucht op zijn tijd voortbrengt, en waarvan zijn blad niet afvalt; en alles wat hij doet, zal helemaal lukken.

1:4 Niet zo zijn de goddelozen, maar als het kaf dat de wind verwaait.

1:5 Daarom zullen de slechten niet standhouden tijdens de rechtszaak, evenmin de zondaars in de samenkomst van de rechtvaardigen.

1:6 Want de HEER kent de weg van de rechtvaardigen; maar de weg van de slechten zal ophouden te bestaan.

In de Hebreeuwse poëzie komt geen eindrijm voor zoals wij die kennen, wel hebben zij allerlei andere variaties en een daar van is dat er vaak een climax en anticlimax in is verwerkt. Willen we dat zien, dan moeten we een Bijbel nemen die grondtekst gericht is, dat wil zeggen dat de vertaling zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke grondtekst is. Goede voorbeelden zijn de Staten Vertaling, de Herziene Staten Vertaling en de Naardense Bijbel. Verschillende uitgaven hebben al een bepaalde indeling gemaakt zodat we al patronen kunnen ontdekken.

Poëtische Structuur Psalm

In vers 1 lezen we over een gezegend man die niet wandelt bij zondaars, in deze regel zien we dus al een tegenstelling tussen "goed" en "slecht". We zien dit thema terug in de volgende verzen. Kijken we verder dan zien we in dit vers nog een opbouw, deze gezegende man doet drie dingen niet:

Gelukkig is de man,

die niet wandelt in de raad van de slechten,

noch staat op den weg van de zondaars,

noch zit in de stoelen van de spotters;

Hij "wandelt" niet met de slechten, hij "staat" niet met de zondaars en hij "zit"niet bij de spotters. Ook hier een opbouw →wandelen staan zitten. Probeer in de individuele verzen een soortgelijke structuur te vinden.

Gaan we verder met de hoofdstructuur dan zien we dat in vers 3 de "goede" wordt vergeleken met een groene boom, terwijl in vers 4 de "slechte" wordt vergeleken met bruin kaf dat snel verwaait. In vers 2 zien we dat de "goede" de wet bestudeert van God, in tegenstelling tot de "slechte"die in vers 5 niet standhoud tijdens een rechtszaak, dus zich niet houdt aan de wet. Zagen we in vers 1 "goed" en "slecht" in vers 5 komt dit omgekeerd weer terug.

1 A1 De gezegende man is niet bij de slechte man.
2 → A2 De gezegende man kiest God's wet.
3 → → B Groene boom staat voor de gezegende man.
4 → → B Bruin kaf staat voor de slechte man.
5 → A1 De slechte man is niet bij de gezegende man.
6 A2 God kiest de gezegende man.

Als we dus een poëtisch stuk lezen is het belangrijk om de structuur te herkennen, dat we zien hoe het is opgebouwd, welke tegenstellingen er zijn, maar ook de vergelijkingen. Zodra we dit door hebben blijkt dat hierdoor het makkelijker wordt om zo'n Psalm te onthouden, je weet al bij voorbaat wat er moet volgen.

Wordt vervolgd...


Tags: Bijbelstudie, Psalmen
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin