‹ Hoe doe je Bijbelstudie (2)Bijbelquiz (240) ›
Hoe doe je Bijbelstudie (3): Geslachtsregisters
Gepubliceerd op 06-02-2015

Dit artikel is onderdeel van een kleine serie hoe je de Bijbel systematisch kan bestuderen, eerder is behandeld:

De vorige keer hadden we behandeld hoe je verhalende gedeelten kan bestuderen en daarvoor hadden we het over poëtische gedeelten. We hadden toen ook  al opgemerkt dat in de Bijbel veel geslachtsregisters staan. De meeste mensen vinden deze erg saai en droog en slaan die het liefste over. Toch zijn ook geslachtsregisters interessant en kunnen we daar veel informatie uit ophalen. We nemen als voorbeeld Mattheüs 1 waar het geslachtsregister van Jezus wordt weergegeven.

Belangrijk is om te weten dat geslachtsregisters in het oude Midden Oosten vaak dienden om de hoofdpersoon te identificeren, en meestal om te laten zien dat hij belangrijk is. Dat wil zeggen dat zo'n geslachtsregister soms een beetje kunstmatig is opgesteld. Zo lezen we in Mat. 1:17:

Al de geslachten dan, van Abraham tot David: veertien geslachten;

en van David tot de Babylonische ballingschap: veertien geslachten;

en van de Babylonische ballingschap tot Christus: veertien geslachten.

Het is toch wel erg toevallig dat het steeds precies 14 geslachten zijn en bij nauwkeurige bestudering valt op dat het niet steeds 14 geslachten zijn. Vergelijking met geslachtsregisters in het Oude Testament geeft aan dat we mensen missen. Het is dan ook belangrijk om te onderzoeken waarom deze mensen niet zijn opgenomen.

Verder zien we vaak plotseling extra details, zoals in dit hoofdstuk de vermelding van verschillende vrouwen, we moeten ons dan afvragen waarom zijn er deze extra details. In ons voorbeeld betreft het allemaal vrouwen die buiten de normale Joodse regels getrouwd zijn: een buitenlandse, echtbreuk, etc., terwijl volgens deze regels ook de zwangerschap van Maria buiten het normale huwelijk om was.  We hadden al eerder gesteld dat een geslachtsregister diende om te laten zien dat de hoofdpersoon belangrijk was en in deze context moeten we ons dan ook afvragen waarom deze vrouwen worden genoemd.

Ook zien we nog een patroon die in vers 17 wordt samengevat, het gaat om drie perioden en ook hier moeten we ons afvragen wat daarmee wordt bedoeld. In het eerste gedeelte zien we de wording van het volk Israël, in het tweede gedeelte Israël als koninkrijk, en ten slotte Israël in ballingschap. De schrijver laat daarmee zien dat met de komst van Jezus er een nieuwe periode begint, namelijk de komst van de Messias (wat staat daarover in het Oude Testament geschreven?) en dat Die een herstel teweeg zal brengen.

Tot slot kunnen we nog veel meer onderzoeken, wie zijn de personen die genoemd worden en wat weten we nog meer over hen, vaak geeft dat ook een hint waarom ze zijn opgenomen. Waarom wordt soms een broer genoemd of nog iemand anders en zo zijn er nog meer details die we kunnen bestuderen.

Wordt vervolgd...


Tags: Bijbelstudie, Mattheüs
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie, Mattheus

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs