‹ Kerken stop de banden met SabeelSieraden uit de Bijbel en nu ›
Maansverduisteringen in de Bijbel?
Gepubliceerd op 17-07-2015

De laatste tijd horen we regelmatig over de bloedmanen en dat daarmee allerlei wereldgebeurtenissen gepaard gaan. Bijna altijd wordt dan verwezen naar Joel 2:31 "De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt" of Joel 3:15 "De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans ingetrokken". De vraag die ik me stelde is of in deze passages wel sprake is van een echte maansverduistering, want als we de teksten lezen dan vallen me een aantal dingen op.

Niet alleen de maan wordt veranderd in bloed of wordt zwart, maar ook de zon wordt tegelijk verduisterd en zelfs de sterren zijn niet meer te zien. Ook in andere Bijbelpassages, zoals Jesaja 13:10, Mattheüs 24:29 en Openbaring 6:12 zien we dezelfde beschrijving. Bij een maansverduistering is de aarde precies tussen de zon en de maan, terwijl een zonsverduistering alleen maar kan plaatsvinden als de maan tussen de zon en de aarde is. Astronomisch is het dan ook absoluut onmogelijk dat deze zowel de maan als de zon tegelijk verduisterd worden. Als we dan toch dit willen verklaren, moeten we dus zoeken naar andere mogelijkheden.

Wolken

Op bewolkte dagen is het logisch dat de zon en de maan niet of slechts gedeeltelijk te zien is en in gunstige gevallen zien we dan alleen hun fletse schijnsel door de wolken. Nu weten we dat als er een vulkaanuitbarsting is er veel stof de lucht in wordt gestoten en de mooiste zonsondergangen en -opgangen zijn juist vaak na een vulkaanuitbarsting te zien. Bij grote vulkaanuitbarstingen is het zelfs zo dat door de grote hoeveelheden stof zelfs de zon, maan en sterren worden verduisterd en dat de zon en maan, met name in de ochtend en avond, een rode tot zwarte kleur krijgen. Terwijl de sterren vaak helemaal niet meer zijn te zien. Deze verklaring past veel beter bij genoemde Bijbelteksten dan een echte zons- of maansverduistering.

Oorlog

Maar er is nog een verklaring die, zoals we zullen zien, nog beter past. Tijdens oorlogen worden vaak steden en dorpen in brand geschoten of gestoken en ook daarbij komen veel grijszwarte stofwolken vrij. Hierdoor wordt de hemel (gedeeltelijk) verduisterd en zien we dat de zon en de maan verduisterd worden en ook verkleuren. Vooral tijdens branden zal de maan een bloedrode kleur krijgen. We hoeven maar te denken aan WOII toen Rotterdam in brand was gestoken en er een duidelijke bloedrode maan was, of aan vorig jaar toen een deel van de Hoge Veluwe in brand stond en die nacht de maan duidelijk door de stofwolken een bloedrode kleur had.

Kijken we nu nog eens naar de diverse Bijbelpassages, dan valt op dat steeds sprake is van een rumoerige oorlogstijd. Het is dan ook logisch om te veronderstellen dat deze maans- en zonsverduisteringen eerder door het oorlogsgeweld ontstaan, dan om naar een astronomische verklaring te zoeken. Ik denk dan ook dat alle verwijzingen in de Bijbel naar een verduistering van de maan niet slaan op een echte maansverduistering, maar op een verduistering door stofwolken zoals die ontstaan tijdens grote branden of bij een eruptie van een vulkaan.


Tags: Astronomie, Maansverduistering
Gerelateerde onderwerpen: Astronomie, Maansverduistering

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

De Bijbelonderzoeker