‹ Updates WebsiteEen missend jaar… ›
Hoe oud was Saul toen hij koning werd?
Gepubliceerd op 07-08-2015

Saul was een zoon van één jaar in zijn regering, toen hij twee jaar regeerde over Israël.

1 Samuël 13:1 (AB-vertaling)

Een van de moeilijke teksten in de Bijbel is 1 Samuël 13 vers 1, waar volgens het Hebreeuws Saul "een zoon van één jaar" was. Hoewel het in die tijd vaker gebeurde dat men op zeer jonge leeftijd koning werd, is dat hier in deze tekst haast onmogelijk want we zien in de rest van het hoofdstuk dat hij al een zoon had, Jonathan, die al oud genoeg was om te vechten in het leger. Niet voor niets zien we dan ook dat veel vertalers deze tekst anders willen vertalen. De SV, HSV, NBG volgen de Hebreeuwse tekst "Saul was een jaar aan de regering geweest", maar geven er wel een interpretatie aan die we in de grondtekst niet terugvinden. Terwijl de NBV stelt dat Saul 30 jaar oud was omdat sommige Griekse manuscripten dit hebben (maar daarbij ontkennen dat andere Griekse manuscripten 1 jaar hebben). Tot slot heeft de WV95 "zoveel jaar oud" en zo het probleem omzeilt.

Kijken we naar andere bronnen die hier iets over zeggen, dan komt meteen Handelingen 13:21 naar boven "En van toen af wilden zij om een koning, en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, veertig jaar." Echter de meeste vertalers menen dat deze "veertig jaar" slaan op de duur van zijn regeringsperiode, zoals we ook in Flavius Josefus (Antiquities 6:378) kunnen lezen. De Peshitta heeft 21 jaar, net als de eerder genoemde Josefus (Antiquities 10:143), maar ook dit geeft problemen omdat Jonathan dan nooit oud genoeg (hooguit 7 jaar)  kon zijn om te strijden in het leger.

Een oplossing is dat in deze tekst een getal is verdwenen of nooit heeft bestaan en dat we op basis hiervan niet de leeftijd van Saul in deze tekst kunnen herleiden (zie hier voor een verdere uiteenzetting). Een andere mogelijkheid is dat het hier helemaal niet gaat om de leeftijd van Saul, maar verwijst hoe lang hij regeerde, wat dus zou inhouden dat hij op dat moment één jaar aan de macht was en dat het tweede gedeelte van de tekst slaat op wat hij daarna deed in zijn tweede jaar als koning. Echter ook dit laatste geeft problemen, daar alle activiteiten die Saul verrichtte nooit in zo'n kort bestek gedaan kon worden. We willen daar in een later artikel verder op ingaan.


Tags: 1 Samuel, Bijbelstudie, Saul
Gerelateerde onderwerpen: Bijbelstudie

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij