‹ Dankgebed van DavidJa, Ook al wandel ik door de vallei van de schaduw en van de dood ›
De vernietiging van Ashera’s
Gepubliceerd op 01-10-2023

Het Bijbels Museum hield afgelopen tijd een tentoonstelling waarin Ashera’s werden gepromoot. Vol bombarie werd verteld dat het ooit de vrouw van God zou zijn geweest en dat in “de oude tempel van Jeruzalem stonden ze zij aan zij” (Bijbels Museum, Asjera komt thuis) ondanks dat ze als ‘Bijbels Museum’ hadden kunnen weten dat dit door de goddeloze koning Manasse was gedaan (2 Kon. 21:7). De kunstenaar Marieke Ploeg – die deze afgodsbeelden heeft gemaakt – suggereert “De herschreven verhalen missen hun uitwerking niet. Als het volk terugkeert uit ballingschap, is Asjera er niet meer bij” (Marieke Ploeg, Asjera’s terugkeer) en stelt – overigens niet geheel vreemd zonder enige bewijs – dat de Bijbel dus herschreven zou zijn. Ze begeeft zich dan ook zeer bewust op het hellend vlak van geschiedsvervalsing. Haar primaire doel is dan ook om niet de waarheid te vertellen maar om deze syncretische godsdienst – waar de Oudtestamentische profeten reeds tegen waarschuwden –  weer nieuw leven in te roepen en te zorgen dat er “een plaats in jouw dagelijks leven aan Asjera” komt (Bijbels Museum, Asjera komt thuis).

We kunnen nu zeggen dat we niet meer in de Oudtestamentische periode leven en dat het bovendien in Nederland is. Maar de weinige commotie van christenen die hier behoorlijk geschokt om waren werd nauwelijks naar geluisterd en gemarginaliseerd. Uiteindelijk tolerantie staat hoog in het vaandel van het seculiere Nederland. Tot enige dagen geleden een 80-jarige vrouw – die vroeger zendelinge was geweest (Telegraaf, Beeldenstorm bij kunstproject Bijbels Museum) – naar deze ‘tentoonstelling’ was gegaan en meerdere van deze afgodsbeelden had vertrapt. Als officieel argument werd gegeven dat zij dit zou hebben gedaan ‘omdat er maar één God is en dat is Jaweh’  (Bijbels Museum, Kunstwerk vernield). Ook hier blijkt dat het Bijbels Museum nog maar weinig kennis van de Bijbel heeft en zelfs de Naam van God niet meer goed weet te schrijven (en al een bewuste krenking is), laat staan dat ze nog enig besef hebben dat in de Bijbel inderdaad staat dat er maar één God is (Deut. 6:4).

Ondertussen vragen we ons af als zoiets in een ‘Koran museum’ was gebeurd of er dan ook zoveel commotie was geweest. Vermoedelijk was in dat geval die tentoonstelling helemaal niet gekomen en hadden de organisatoren zelfs moeten vrezen voor hun leven. Echter nu blijkt het omgekeerde – want christenen zijn een makkelijk doelwit om te beschimpen – en werd op de Social Media al over deze vrouw geroepen “Vierendelen die gek” of “Voltooid leven, weg ermee” (Geen Stijl, Harriët (81) pleegt Beeldenstorm, vertrapt Asjera's in Bijbels Musem, loopt leeg in krant).

Hoewel het beslist niet de meest handige actie van deze vrouw was, is het wel zeer voorstelbaar wat ze heeft gedaan. Aangifte bij de politie heeft namelijk weinig zin, daar die niet de moeite zouden nemen om er proces-verbaal van te maken omdat dit (nu eenmaal) een vorm van vrijheid van meningsuiting is. Ondanks dat in het Wetboek van Strafrecht (art. 147) staat dat “Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft: hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, door smalende godslasteringen op voor godsdienstige gevoelens krenkende wijze uitlaat;”. Niet alleen deze vrouw, maar ook vele andere christenen waren en zijn gekrenkt en in het seculiere Nederland worden steeds meer de christenen door dit soort ‘tolerantie’ – wat eigenlijk niets anders is dat pure haat – getergd.

Het zal dan ook een interessante rechtszaak worden waarbij deze vrouw stellig gestraft zal worden wegens vernietiging van een ‘kunstwerk’ zoals zij deze afgoderij noemen. Maar ook het Bijbels Museum en de kunstenaar lopen de kans (als de rechter objectief is) dat vanwege hun bewuste krenking van andermans geloof tot 3 maanden gevangenisstraf krijgen. Vooral omdat dit een zeer bewuste aanval is op de Joodse en christelijke godsdienst en zowel het Bijbels Museum als deze kunstenaar dat hadden kunnen weten.

Tot slot blijft de vraag open hoe we als christenen hierop moeten reageren. In de Bijbel lezen we “Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.” (HSV, Mat. 24:9). Het is dus reeds bekend dat dit zou gebeuren en we moeten dan ook niet vreemd ervan opkijken dat het nu gebeurd. Deze vrouw is opgestaan voor haar geloof en laten zien dat er grenzen zijn aan tolerantie. We kunnen haar helpen door (collectief) aangifte doen dat we door dit ‘museum’ en deze ‘kunstenaar’ zeer bewust ernstig gekrenkt zijn.


Tags: Asherah
Gerelateerde onderwerpen: Asherah

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij