Articles by JP vd Giessen

You are currently browsing JP vd Giessen’s articles.

Psalm 121

Een van de meest populaire psalmen die vaak worden gezongen is Psalm 121. Hierbij een muzikale weergave van Hadar Ozeri. Zoals gewoonlijk staat onder de video de Hebreeuwse transliteratie en een vertaling. Tijdens het zingen wordt de Godsnaam JHWH uitgesproken door haShem (“de Naam”), omdat Joden deze niet uitspreken. Het laatste vers wordt gedeeltelijk herhaald.

121:1

šîr lamma‘ălwōṯ ’eśśā’ ‘ênay ’el-hehārîm mē’ayin yāḇō’ ‘ezərî:

Een bedevaartlied. Ik richt mijn ogen naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen?

121:2

‘ezərî mē‘im JHWH ‘ōśēh šāmayim wā’āreṣ:

Mijn hulp komt van de HEER, de Maker van hemel en aarde.

121:3

’al-yitēn lammwōṭ raḡəleḵā ’al-yānûm šōməreḵā:

Hij zal je voet niet laten struikelen, hij zal niet sluimeren, je Beschermer.

121:4

hinnēh lō’-yānûm wəlō’ yîšān šwōmēr yiśərā’ēl:

Zie! Nooit sluimert en nooit slaapt de Beschermer van Israël.

121:5

JHWH šōməreḵā JHWH ṣilləḵā ‘al-yaḏ yəmîneḵā:

De HEER is je Beschermer, de HEER is je schaduw aan je rechterhand.

121:6

ywōmām haššemeš lō’-yakekâ wəyārēḥa ballāyəlâ:

Overdag zal de zon je niet steken, evenmin de maan ’s nachts.

121:7

JHWH yišəmārəḵā mikāl-rā‘ yišəmōr ’eṯ-nafəšeḵā:

De HEER zal je beschermen tegen alle kwaad, Hij beschermt je ziel.

121:8

JHWH yišəmār-ṣē’ṯəḵā ûḇwō’eḵā mē‘atâ wə‘aḏ-‘wōlām:

De HEER beschermt je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid.

Tags: , , ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Een eigenaar van een wijngaard mocht niet een nalezing houden van de oogst, dat is dat hij achteraf nog een keer door de wijngaard ging om de allerlaatste vruchten te verzamelen (Leviticus 19:10; Deuteronomium 24:21). Deze allerlaatste vruchten waren nl. voor de armen en de vreemdelingen.

De vraag van deze week:
Waarom en wat maakte Jozua in Gilgal?

Tags: ,

En op den eersten dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken, en meien van dichte bomen, met beekwilgen; en gij zult voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, zeven dagen vrolijk zijn.

Leviticus 23:40

EthrogTijdens het loofhuttenfeest (Sukkoth) moet de gelovige Jood 4 bepaalde plantensoorten nemen en er zeven dagen mee verheugen “voor het aangezicht van de HEER” op basis van bovengenoemde tekst in Leviticus. Deze bundel staat afzonderlijk en is een symbool op zichzelf en wordt gebruikt bij het gebed en dan liefst het ochtendgebed. Maar dat is niet een verplichting, als het niet anders kan, is ieder moment van de dag ook geschikt. Gewoonlijk gaat hij mee naar de synagoge. Deze bundel bestaat uit palmtak, een Loelav, die omdat hij het grootst en dus overheersend is, zijn naam aan het hele stel heeft gegeven. Hij moet nog groen zijn, maar ook een beetje geel uitgedroogd; drie geurende mirtentakken rechts en twee gewone wilgentakjes links van de middenschacht aan de loelav bevestigd. Dan is er ook nog de Ethrog, een citroen (Citrus medica) die men speciaal voor dit doel heeft laten groeien en zo groot mogelijk moet zijn (Nb. citroenvruchten blijven groter worden als ze aan de boom blijven en er genoeg water is).

Vervolgens wordt bij het Hallel (Psalmen 113-118), die dagelijks op het loofhuttenfeest wordt gelezen, wordt de loelav en de ethrog in de hand genomen en bij het zingen van de verzen 1-4, en bij Ps. 118 vers 25 en 29, worden er op bepaalde wijze bewegingen me gemaakt: naar alle windstreken en naar boven en beneden om te zeggen tot God: ‘Van U – aan U! EN dit is slechts een greep uit alle producten. Een voorbeeld!’

Onderdelen

 • citroen; ethrog , de vrucht van de citroen, symboliek “het hart”, heeft een goede smaak en een goede geur,
 • palmtakken; loelav, de tak van de palm, symboliek “de ruggenwervel”, heeft smaak maar geen geur,
 • dichte takken; hadas, drie takken van de mirte, symboliek “het oog”, heeft een goede smaak maar geen geur,
 • beekwilg; arava, twee wilgentakken, symboliek “de mond”, heeft geen smaak en geen geur.

Nb. Een uitgebreider artikel is op onze website te vinden.

  Tags: ,

  Constant zijn we met verbeteringen en toevoegingen op onze website bezig, hieronder de belangrijkste wijzigingen en toevoegingen waar we de afgelopen tijd aan hebben gewerkt:

  Artikelen

  Woordstudie

  Bijbelteksten

  • Alle verwijzingen van de Dode Zee-rollen tot en met Numeri 24 zijn nu verwerkt. De komende tijd zal dit verder worden aangevuld.
  • Bij diverse hoofdstukken in Openbaringen is onze eigen AB-vertaling toegevoegd

  Overig

  Naast bovengenoemde updates, worden regelmatig ook links naar artikelen en updates geplaatst op onze Facebook pagina’s:

  Als u onze website wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer IBAN NL60RABO0300721382 t.n.v. J.P. van de Giessen, o.v.v. Aantekeningen bij de Bijbel. (Als u niet in Nederland woont: BIC/SWIFT RABONL2U.)

  Tags:

  Sinds de introductie van Windows 10 kregen we meerdere mailtjes en berichten dat grote delen van onze website was “verminkt” en allemaal � lieten zien, een verwijzing dat allerlei letters niet aanwezig waren. Toen ook ik op een van mijn computers Windows 10 had geïnstalleerd bleek dat dit inderdaad het geval was bij verschillende browsers. Na langdurig zoeken en testen hadden we eindelijk het probleem gevonden.

  Wat achtergrond

  Omdat onze website veelvuldig gebruik maakt van allerlei niet Latijnse letters, zoals Grieks en Hebreeuws is al jaren geleden besloten om tot de internationale standaard Unicode over te gaan. Dit betekent dat als je Griekse of Hebreeuwse karaktertekens goed wil zien je een lettertype (“font“) moet gebruiken om deze letters op een correcte wijze te zien. Om die reden forceren we in onze website om de browser een aantal favoriete fonts te gebruiken, nl. “Galatia SIL“, “Cardo” of als beide eerdere er niet zijn “Times New Roman”. Een of meerdere van deze fonts waren de afgelopen jaren op bijna iedere computer geïnstalleerd en zorgde ervoor dat de tekst correct in een browser verscheen.

  Probleemstelling en oorzaak

  Na de introductie van Windows 10 bleek dat in meerdere browsers en sommige teksteditors teksten nog maar gedeeltelijk correct werden getoond. Echter niet alle browsers en teksteditors hadden dit probleem en na testen bleek dat met name die browsers, die hun eigen fonts op een aparte directory opsloegen, hier geen probleem van hadden.

  Omdat dit probleem zich alleen voordoet bij Windows 10 en niet andere operating systems, lag het voor de hand dat het probleem misschien te maken had met de comptabiliteit van de browsers met Windows 10. Aangepaste comptabele browsers werden opnieuw geïnstalleerd, maar het probleem bleef hardnekkig bestaan. Omdat ook in MSWord dit probleem zich voordeed (en weer alleen onder Windows 10), begon het vermoeden te rijzen dat er misschien een probleem was met de fonts zelf. Bij controle bleek dat alleen in de “home-edition” van deze Windows-versie het probleem optrad EN dat Microsoft in hun wijsheid “semilight weight” versies van de fonts hebben geïntroduceerd. In het kort komt het hier op neer dat de fonts niet alle karaktertekens van een karakterset ondersteunen met als gevolg dat letters verminkt op het scherm verschijnen.

  Dat dit laatste een grote stap terug is in de tijd en een bewuste afwijking van de Internationale Standaard, moge duidelijk zijn.

  Oplossing

  Echter nu de oorzaak bekend is, weten we ook hoe we deze kunnen oplossen: het opnieuw installeren van fonts die de gehele karaktersets Grieks en Hebreeuws ondersteunen. Ons advies is dan ook om van de volgende websites een correct font te installeren:

  Tags: , ,

  In de Bijbel komen we een paar keer tegen dat de naam van een persoon tijdens zijn leven veranderd. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld Saulus die later Paulus wordt genoemd (Hand. 13:9), of Simon die ook Petrus werd genoemd (Matt. 16:18).

  In het Oude Testament komen we dit ook tegen en dan blijkt dat het vaak om een kleine verandering in de naam gaat. Zo lezen we dat Abram wat “verheven vader” betekent de naam Abraham “vader van velen” krijgt (Gen. 17:5), terwijl zijn vrouw Sarai “mijn vorstin, mijn prinses” de naam Sarah “vorstin, prinses” krijgt (Gen. 17:15). In beide gevallen blijkt dat de verandering van de naam ook aangeeft dat er een verandering van status plaatsvind. Een ander voorbeeld zien we bij Hosea die door Mozes de naam Jozua krijgt, ook hier een kleine verandering in de naam met een grote verandering in de betekenis, nl. “hij redt” naar “de Heere redt” gaat (Num. 13:16).

  Vooral deze Oud Testamentische naamsveranderingen zijn interessant, omdat ze laten zien dat de betekenis van een naam belangrijk was voor de drager en het is dan ook niet verwonderlijk dat in dit soort gevallen de naam altijd een betere betekenis krijgt.

  Tags: , , , ,

  Naar aanleiding van de maandenlange hype dat het “Einde der Tijden” afgelopen nacht zou aanbreken, had ik gisteren het artikel “Als ik er morgen niet meer ben…” geschreven. Echter zoals jullie zullen hebben opgemerkt ik ben er nog en heb met veel plezier de maansverduistering mogen bekijken.

  Op FaceBook zag ik een berichtje verschijnen “En weer niks gebeurd hè!“, de schrijfster heeft in zoverre gelijk dat er niets is gebeurd voor wat betreft al die valse profetieën die de afgelopen tijd zijn gemaakt. Gisteren had ik al gevraagd of die nu hun excuses gaan maken en ik zag dat een mede-blogger vandaag nog eens op de consequenties van valse profeten wees.

  Maar aan de andere kant is er veel gebeurd, veel mensen waren helemaal op deze maansverduistering gefocust en zochten in paniek alles wat er maar op internet hierover te vinden is. Veel van deze mensen zullen stellig vanochtend, na een slapeloze nacht, opgelucht hebben geademd toen de zon opkwam.

  Verder zijn er deze nacht een heleboel charlatans ontmaskerd, die de komende dagen wel via allerlei kronkelwegen zullen stellen dat het niet aan hun lag, maar aan degene die hen had geïnstrueerd.

  Tot slot, het was ook een van de donkerste maansverduisteringen die ik ooit heb gezien in mijn leven en al meerdere astronomen hebben mijn waarnemingen bevestigd en geven deze maansverduistering een 0 tot 1 op de schaal van Danjon. 1 op deze schaal wil zeggen “De maan is donkerbruin of grijsachtig getint en er zijn nauwelijks oppervlaktedetails te zien”, terwijl 0 op deze schaal “Vooral bij het centrale deel van de aardse slagschaduw is de maan nauwelijks zichtbaar”. Met andere woorden, de eerste verwerkte waarnemingen geven aan dat er maar weinig rood te zien was, wat nu net zo belangrijk is voor een “bloedmaan”. Dus ook hier weer een flinke slag in het gezicht van deze charlatans, zelfs geen “super bloedmaan“.

  Wie wil nagenieten, hier mijn fotoreeks die ik afgelopen nacht heb gemaakt, terwijl op Facebook ook nog een aantal zijn geplaatst.

  Tags: ,

  Dit is de 122de aflevering van de Livius Nieuwsbrief met nieuws over de Oudheid. De nieuwsbrief is gratis; voor adreswijzigingen en afmeldingen volstaan uitsluitend mailtjes naar nieuwsbrief@livius.nl.

  Jona Lendering (redactie)

  =====================

  LIVIUS’ EIGEN NIEUWS

  In de eerste plaats: dank voor uw bijdragen aan onze jaarlijkse collecte, vorige maand. We kwamen precies uit de kosten en dat stemt dankbaar.

  Een greep uit het Liviusaanbod: Thijs Gerbrandy geeft een leuke – en door de deelnemers zeer gewaardeerde – cursus over islamitische kunst, die u kunt volgen in Gouda en Schagen.

  Uw redacteur blogde over de Perzen en Sogdiërs, had een reeks over Romeinse visies op wat nu Nederland heet (één, twee, oudvaderlands boemeranggebruik, antiek Groningen, monsterlijke Franken), en wandelde van Byzantijnse keizerinnen via Filemon en Baukis naar Sodom en Gomorra.

  ======================================

  HET MOOISTE VAN DE MAAND

  In onze erkend subjectief “het mooiste van de maand” genoemde rubriek dit keer het bericht over de opgraving in Gernsheim, waar ooit een Romeins fort werd verlaten en vervolgens overgenomen door een inheemse bevolking. Dat leverde onverwacht rijke vondsten op.

  ======================================

  EGYPTE

  Een lief artikel over de zorg waarmee een vier millennia oude leren rol wordt gerestaureerd.

  Vorige maand werd geopperd dat in het graf van Toetanchamon mogelijk nog twee kamers zouden zijn. Daarnaar wordt nu meteen onderzoek ingesteld. Voorspelling: dit wordt een tweede Amfipolis, vol opgeklopte verwachtingen die onvermijdelijk niet worden waargemaakt en even onvermijdelijk het aanzien van de oudheidkunde verder beschadigen.

  Hoppa, zestien piramides in Soedan erbij. Verwant: een graf in Axum.

  Het maandelijkse gesleep met mummies: 1, 2.

  En verder: de Nijltak bij Qantara, Luxor, een gemummificeerde torenvalk.

  ======================================

  HET OUDE NABIJE OOSTEN

  Mooie pithoi uit Kanes (Kültepe). Maar als u zegt dat u die al zag in het museum van Kayseri, dan hebt u gelijk: dit is meer van hetzelfde.

  De vondst van een nog onbekend fragment van het Gilgamesh-epos roept – voor de zoveelste keer – de ethische vraag op of een museum gesmokkelde teksten moet aankopen.

  Een wat ongelukkige kop, maar wel een boeiend stuk over onderwaterarcheologie bij Silifke.

  Interessant bericht over een nog niet bekende IJzertijd-schriftsoort uit Georgië.

  En verder: Aslantepe (Melitene), Hittitisch eten, Çavuştepe, Kish, verder onderzoek in Sidon (een van de interessantste opgravingen van dit moment).

  ======================================

  BLOED-OUDHEDEN

  Een deprimerend overzicht over Palmyra, een overzicht over Irak en Syrië, plundering op industriële schaal, een interview met een ooggetuige van de vernietiging (NB: misschien niet neutraal) en gestolen materiaal duikt op in Londen.

  En o ja: Jemen. En ook Egypte, waar het grootschalige plunderen ooit is begonnen. Meer Egypte. De onvermijdelijke doctor Zahi Hawass bagatelliseert de problemen.

  ======================================

  DE OUDE GRIEKEN

  Een leuke ontdekking in Athene, waar een Apollo-orakel is opgegraven waar we het bestaan niet van vermoedden.

  En verder: Pafos en Assos.

  ======================================

  ROME EN ZIJN RIJK

  Om helemaal blij te worden: een filmpje over een villa bij Positano.

  De Kasteel van Amstel-prijs voor het nieuwsbericht waarmee op de schandaligste wijze naar aandacht wordt gehengeld, gaat naar dit artikel: een archaïsch huis op de Quirinaal in Rome. Dat deze vondst niet werd verwacht, en dat Rome groter was dan vermoedde, kan onmogelijk waar zijn, omdat de oude bewoning van de Quirinaal allang bekend was. Ze werd vroeger toegeschreven aan de Sabijnen. Dit is het soort gezwam waarmee de oudheidkunde zichzelf voor schut zet bij iedereen die wel eens een boek leest.

  Een voor-Romeins graf in Pompeii. En een berichtje over kranen in Pompeii dat alle media haalde en eigenlijk nergens over gaat.

  En verder: Akaki, Askalon, Byzantijns Giresun, Heraclea Sintica, Khenchela (leuk!), Myra, Sofia, Terrracina, Zerzevan.

  ======================================

  BENOORDEN DE ALPEN

  Er is een groot megalithisch monument gevonden bij Stonehenge.

  Dit is heel, heel erg leuk: een crowdfundingsactie om DNA-onderzoek te laten doen naar wat menselijk materiaal dat is gevonden in Leuth. Uw redacteur beveelt het initiatief van harte bij u aan.

  Interessant stuk over de onthoofde skeletten uit York: die blijken ook de bijtsporen van een leeuw te hebben. Gaat het om begraven gladiatoren?

  En verder: Barneveld, Romeinse villa’s bij Deurne en Dilbeek, Maasmechelen.

  ======================================

  ISRAËL, JODENDOM EN CHRISTENDOM

  Een contextloos zegel uit Jeruzalem dat alleen op basis van stilistische kenmerken in de tiende eeuw wordt gedateerd, wordt meteen benut als bewijs dat er administratieve taken zijn uitgevoerd in Jeruzalem. Dat kan goed waar zijn, maar het is een vérgaande conclusie die nooit zou zijn getrokken als men niet bewijzen wilde dat koning David en Salomo belangrijke heersers waren.

  Zijn de graven van de Makkabeeën bij Mode’in ontdekt?

  Lekker artikel over de manier waarop Tischendorf de Codex Sinaiticus (een van de belangrijkste Bijbelmanuscripten) ontdekte. Hij wordt enigszins gerehabiliteerd.

  Een keurig overzichtsartikel over het te bouwen Bijbelse Museum in Washington noemt alles wat er verkeerd is gegaan: de onduidelijke herkomst van de stukken bijvoorbeeld, en de religieuze boodschap. Is het een “tax-deductible kitsch attempt at spreading Christian fundamentalist propaganda”, of kan de nieuwe directie er nog iets moois van maken?

  ======================================

  OVERIG

  De BBC wil een TV-serie maken over de Trojaanse Oorlog.

  Een bekende puzzel: waar komen de Basken vandaan? Hun taal lijkt op geen enkele andere taal, hun bloedgroepen wijken af van die van hun buren. Dat is vreemd, want het Baskenland ligt bepaald niet afgelegen maar aan de hoofdweg van Frankrijk naar het Iberische Schiereiland. DNA-onderzoek maakt duidelijk waar de Basken vandaan komen, maar niet waarom ze niet assimileerden.

  Hoe prepareer je een papyrussnipper voor een expositie?

  Curieus artikel over Tomsk. Afgezien van de standaard- hype, lijkt er wel iets te zijn ontdekt.

  Hoe je als archeoloog aan fondsen komt: subsidie aanvragen en niks doen, want er is toch niemand die controleert of je wel een opgraving verricht.

  En verder: de schedel van Beda Venerabilis + Toebosch’ onvolprezen Eigen Tijdschrift heeft een leuk stuk over Robert Koldewey.

  ======================================

  DWAASHEID

  Oktober 2015 zal de geschiedenis ingaan als de eerste maand in ruim tien jaar waarin er geen oudheidkundige dwaasheden te melden waren.

  ======================================

  EN TOT SLOT

  Kijkt u nog even naar het crowdfundingproject uit Leuth?

  ======================================

  Oude nieuwsbrieven zijn te raadplegen via de website van het Rijksmuseum van Oudheden (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) en bij Aantekeningen bij de Bijbel. Als u de nieuwsbrief wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer IBAN NL26 INGB 0670 7911 21 t.n.v. Livius, o.v.v. Ondersteuning Nieuwsbrief. Dank u wel. (Als u niet in Nederland woont: BIC/SWIFT INGBNL2A.)

  Tags: ,

  Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

  Antwoord van de vorige keer:

  De eerste die naar een ander gebied moesten vluchten waren Adam en Eva, die werden verdreven uit het Paradijs (Gen. 3:23-24).

  De vraag van deze week:
  Wat mocht een eigenaar van een wijngaard na de oogst niet doen?

  Tags: ,

  Velen zullen het hebben gehoord, morgen zijn de christenen er niet meer want dat is het einde gekomen. De vele ware profeten hebben het berekend, profeten die het nog beter weten dan Jezus of de engelen die deze dag niet weten (Mat. 24:36). Maar goed volgens deze ware profeten, die de Bijbel zo goed kennen, was het eerst 28 oktober 1992, toen 21 mei 2011 en omdat een mens zich kan vergissen en dus ook deze ware profeten werd het einde nog even vooruitgeschoven naar afgelopen 22 of 23 september. Maar blijkbaar was toen nog niet iedereen erop voorbereid en de grote asteroïde had vertraging en nu komt de Dag van het Einde eindelijk, vannacht is het zover. Er is een unieke bloedmaan die nog nooit eerder (als we de ruim 1800 rode bloedmanen van de afgelopen 2000 jaar vergeten) is verschenen en dat samen met die verschrikkelijke asteroïde die op 500.000 kilometer afstand is voor een onvergetelijk einde zorgen (we vergeten maar de 20 andere asteroïden die ook in de afgelopen week vlak langs de aarde scheerden).

  Het verbaast me dan ook weer iedere keer dat veel christenen hierdoor helemaal in paniek raken, dat ze zich door deze profeten laten opruien en daarmee honderdduizenden websites op internet mee vullen, social media als FaceBook, Twitter en wat er nog meer is tot een grote spambox maken. Vele tientallen mailtjes hierover naar mij schrijven dat ik de medechristenen moet waarschuwen.

  Dat laatste doe ik dus niet, ik waarschuw al deze profeten dat zij geen profeten van God zijn, dat zij leugenprofeten zijn die christenen van God en Zijn Woord aftrekken. Ik verwacht dan ook dat zij morgen met net zoveel ijver zullen erkennen dat zij hebben gelogen, de mensen hebben verleid en misleid. Dat hun Wake Up! call in werkelijkheid een goddeloze oproep was die helemaal niets te maken heeft met wat in de Bijbel staat.

  Tags:

  « Older entries