Articles by JP vd Giessen

You are currently browsing JP vd Giessen’s articles.

Dit is de honderdennegende aflevering van de Livius Nieuwsbrief, een maandelijks verschijnend mailtje voor mensen met belangstelling voor de antieke wereld. Het wordt uitgegeven door Livius.

De nieuwsbrief is gratis en u kunt hem doorsturen aan wie u maar wil; voor adreswijzigingen en afmeldingen volstaan uitsluitend mailtjes naar nieuwsbrief@livius.nl.

Zomaar een greep uit het Liviusaanbod: de reis naar Griekenland (die erg leuk belooft te zijn) of de cursus over het ontstaan van de Egyptische cultuur (die ook erg leuk belooft te zijn).

Jona Lendering (redactie)

======================================

HUISHOUDELIJKE MEDEDELING

De Livius Nieuwsbrief bestaat deze maand negen jaar. We hebben 4713 abonnees, die we nooit zullen lastigvallen met abonnementsgelden of advertenties. Maar eens in het jaar bedelen we – en dat is vandaag.

Uw redacteur is per maand ongeveer twee, drie dagdelen bezig met de Nieuwsbrief: uren waarin hij niet kan werken voor de Livius-vennootschap en in feite leeft op de kosten van de vennoten. Die doen daar niet moeilijk over, maar als u hun geste wil beantwoorden en in hun kosten wil delen, overweeg dan een bijdrage te storten op IBAN NL26 INGB 0670 7911 21 (BIC/SWIFT INGBNL2A) t.n.v. Livius, o.v.v. “nieuwsbrief”. Uw steun is niet verplicht, maar wordt beslist gewaardeerd.

======================================

NIEUW OP DE LIVIUS-WEBSITE

We zijn nog volop bezig met de vernieuwing van de site, maar we breiden de reeks museumstukken vrolijk uit: een Romeinse inscriptie, een hondengraf en reliëf uit Lycië.

======================================

HET MOOISTE VAN DE MAAND

Het mooiste van de maand is dit filmpje over het maken van Egyptische dodenmaskers.

======================================

EGYPTE

Leuk bericht over het ontstaan van de Egyptische lijkbezorging.

Alsof we niet elke vijf maanden horen hoe de piramides zijn gebouwd, doen we d’r nog maar ’ns een hypothese bij. Van voorbarige theorieën is in de oudheidkunde nog nooit iemand arm geworden.

En verder: Abydos, Berenike, kunstledematen, verfsporen in Fayyumportretten, gesleep met mummies en hoe het fout blijft gaan met de bescherming van het Egyptische erfgoed: 1, 2.

======================================

HET OUDE NABIJE OOSTEN

Hoe het erfgoed in Irak verder wordt gesloopt – deprimerend voorspelbaar. Verwant: wat er met Aramese inscripties gebeurt.

De heropening van het museum in Bagdad is al enkele keren aangekondigd. Ook deze maand weer, maar het gebruikelijke berichtje dat het toch is uitgesteld, bleef achterwege, zodat we moeten concluderen dat er ook eens gewoon goed nieuws kan komen uit Irak.

En verder: Erbil, Hasanlu, Kültepe (Kanes) en Nemrud Dagi.

======================================

DE OUDE GRIEKEN

Sokrates stierf door het gebruik van dolle kervel. Dat kan niet zo harmonisch zijn gegaan als we bij Plato lezen.

Indachtig het spreekwoord dat je een archeologische vondst nooit één keer in het nieuws moet brengen als je ook twee keer naar fondsen kunt hengelen is hier Amfipolis opnieuw. Dit is de link van vorig jaar. Leuke foto’s, dat dan weer wel.

Er zat altijd een luchtje aan de Sapfo-fragmenten, want we hoorden almaar niet waarom de betrokkenen zo zeker wisten dat ze echt oud waren. Inmiddels begint dat luchtje onwelriekend te worden.

En verder: een Myceens graf bij Amfissa, de Artemistempel in Efese (eerste zin zegt Izmir), Euromos, Kavousi, Korinthe, Kouklia en Kourion.

======================================

ROME EN ZIJN RIJK

Etruskische vondsten in Montepulciano en Cetamura del Chianti.

Veertig landkaarten die de Romeinse geschiedenis illustreren.

In Boedapest zijn plannen om de residentie van de gouverneur van Pannonië in Aquincum te reconstrueren.

Keizer Augustus overleed 2000 jaar geleden. Uw redacteur interviewde iemand die ronduit geërgerd was over de hype.

Miko Flohr geeft zijn mening over de stille ontmanteling van de archeologie in Italië. En Robert Nouwen heeft een oordeel over een plan het Colosseum deels als hotel in gebruik te nemen.

Misschien werd Pompeii niet, zoals altijd aangenomen, verwoest in augustus.

En verder: Batumi, Cosa, Cyzicus, Rome (gouden huis), Sagalassos en Sofia.

======================================

BENOORDEN DE ALPEN

Fascinerend: IJzertijdskeletten in de Moezel.

Het moest een keer worden gevonden, het Romeinse fort bij Gernsheim. En dat is nu dan ook gebeurd.

De Duitse amateurarcheoloog die een enorme schat vond en zich bij de rechter moest verantwoorden, moet inderdaad voorkomen.

Tussen de regels lijkt hier te staan – maar uw redacteur kan een fractie té argwanend zijn – dat in het Belgische Gooik professionele archeologen worden genegeerd.

Het maandelijkse lijstje uit Groot-Brittannië: Colchester, Nether Compton, Warmington, York en een toiletbril uit Vindolanda.

En verder: Bibracte, Tienen, Trier en een bloedstollend mooi filmpje van het Nijmeegse Romeinenfestival.

======================================

ISRAËL, JODENDOM EN CHRISTENDOM

Wat wil het zeggen dat Jezus van Nazaret uit Nazaret kwam? Uw redacteur nam een voorschot op zijn nog te verschijnen boek.

Indachtig het al aangehaalde archeologische spreekwoord… dit keer de wijn uit Tel Kabri maar weer eens.

Even verwarrend: twee bijna identieke muntschatten van Joodse opstandelingen uit het jaar 70 en uit de Bar Kochba-opstand.

Het is niet bekend hoe het christendom in Egypte kwam. Maar je kunt over de wél bekende vroegste fasen wel leuk schrijven. Met adembenemend mooie plaatjes.

En verder: Gaza, Gezer en Jeruzalems Klaagmuur.

======================================

OVERIG

En het goud van de Krim in het Allard Piersonmuseum. Waarheen zou dat nu terug moeten?

Plunderingen in de Fezzan. Met commentaar.

Hoe het verder gaat met de digitalisering van de Loeb-serie. Alleen als je het filmpje kijkt, hoor je dat je mag betalen voor de teksten. Een sigaar uit eigen doos dus, want op het merendeel van de boeken berust geen copyright.

En verder: het ontstaan van menselijke talen, een Fenicisch wrak om helemaal blij van te worden, het graf van een zeer vroege Turk, de oudst-bekende inscriptie in een voorloper van het huidige Arabische schrift.

======================================

BOEKEN

De boekenrubriek in de Livius Nieuwsbrief wordt deze maand verzorgd door Roel Salemink van de Amsterdamse Athenaeumboekhandel, die u de boeken snel zal leveren als u gebruik maakt van de onderstaande links.

Keizer Augustus stierf op 19 augustus precies 2000 jaar geleden waardoor er veel extra aandacht voor hem is. De nieuwe biografie Augustus – From Revolutionary to Emperor van de bekende oudhistoricus Adrian Goldsworthy komt daarmee op een goed moment. Eerder schreef hij onder meer over de val van het Romeinse Rijk en een biografie van Caesar.

Het sterfjaar van Augustus is als uitgangspunt genomen voor een tentoonstelling in het Römisch-Germanisches Museum in Keulen (14 AD. Römische Herrschaft am Rhein, tot 19 oktober) waarin het Romeinse beleid in de noordelijke Rijnprovinciën in de eerste eeuw van onze jaartelling tegen het licht wordt gehouden (catalogus).

Het leven van Augustus wordt ook opgevoerd in fictieve maar zeer erudiete en meeslepende vorm in John “Stoner” Williams’ boek Augustus, zojuist verschenen in Nederlandse vertaling. Zie hier de recensie.

Van de hand van de Amsterdamse hoogleraar Oud-Grieks Irene de Jong verscheen onlangs Narratology and the Classics: a Practical Guide. Het boek is enerzijds een introductie in de verhaaltheorie en de onderliggende structuren binnen teksten, anderzijds wordt de narratologie toegepast op antieke teksten (in Grieks en Latijn) en worden deze vergeleken met modernere voorbeelden. In verband met het verschijnen van het boek organiseert Spui25 op 12 september de Estafette van de Europese Literatuur en heeft het boek een introductieprijs van €22.95.

Narratologisch interessant is ook de Griekse komedie waarover zojuist een nieuwe Cambridge Companion is verschenen: Cambridge Companion to Greek Comedy. Daarnaast is er ook een nieuwe uitgave van de Cambridge Companion to the Roman Republic.

Verhalen genoeg in het net uitgekomen Goden, Monsters en Helden. De Mythologie van de Oude Grieken van Mediterraan archeoloog (en Liviusdocent) Josho Brouwers. In dit boek gaat de auteur verder dan alleen het doorgeven van verschillende Griekse mythen omdat hij probeert ze in een context te plaatsen. (Zijn eigen commentaar is hier en een interview is daar.)

Zojuist verschenen is de vertaling van Michael Scotts Delphi: A History of the Center of the Ancient World bij uitgeverij Prometheus/Bert Bakker (Nederlands). Scott behandelt de complete geschiedenis van het het invloedrijke orakelheiligdom in Centraal Griekenland van het prille begin tot haar einde ver na de opkomst van het Christendom.

Een vergelijkbaar boek over een ander bekend Grieks heiligdom is The Parthenon Enigma door Joan Connelly over de geschiedenis en de rol van het Atheense Parthenon door de eeuwen heen. Meer oude Grieken in Edith Halls Introducing The Ancient Greeks waarin het succes van “de” Grieken wordt bekeken vanuit het perspectief van verschillende groepen Grieken die zich hadden verspreid over het hele Mediterrane gebied. Pericles of Athens van Vincent Azoulay beschrijft daarentegen het leven van één enkele, maar ook een van de meest succesvolle Grieken uit de geschiedenis.

Voor hen die zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van de archeologie is er The Great Archaeologists een fraai geïllustreerd boek van uitgeverij Thames & Hudson met biografieën van bekende en minder bekende archeologen die het vak hebben gemaakt tot wat het nu is.

Top 5

 1. Narratology and the Classics, door Irene de Jong
 2. Onkwetsbaarheid, door Seneca (vertaling Hunink; meer)
 3. Over Vrijheid, door Epictetus (vertaling Boter en Brouwer)
 4. Constantijn, door Henk Singor
 5. Christian Beginnings From Nazareth to Nicaea, door Geza Vermes

======================================

DWAASHEID

Mocht u aarzelen of deze animatie over culturele centra de positivistische misvatting illustreert, aarzel dan niet langer. Het illustreert de positivistische misvatting.

======================================

EN TOT SLOT

Van Lego kun je alles maken. Zoals een reconstructie van de slag bij Asculum. Met olifanten. Als u het bloedbad niet meer kunt aanzien: het citaat waarop u wacht komt na 1’40”.

======================================

Oude nieuwsbrieven zijn te raadplegen via de website van het Rijksmuseum van Oudheden (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) en bij Aantekeningen bij de Bijbel. Als u de nieuwsbrief wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer IBAN NL26 INGB 0670 7911 21 t.n.v. Livius, o.v.v. Ondersteuning Nieuwsbrief. Dank u wel. (Als u niet in Nederland woont: BIC/SWIFT INGBNL2A.)

Tags: ,

Profetieën komen veelvuldig voor in de Bijbel, veel zijn vervuld maar er zijn er ook die nog in vervulling moeten gaan. Eentje die de laatste tijd vaak wordt aangehaald is die van Zacharia 12 waarin ons een blik wordt gegeven van het toekomstige Israël en dan in het bijzonder van Jeruzalem. Hierbij enkele opmerkingen van mijn overpeinzingen.

Ik zal van Jeruzalem een beker wijn maken die de omringende volken bedwelmt. Als Jeruzalem wordt belegerd, zal ook Juda onder de voet gelopen worden. Op de dag dat alle volken op aarde tegen Jeruzalem oprukken, zal ik van de stad een zware steen maken waaraan haar belagers zich vertillen.

Zacharia 12:2-3 (NBV)

Je hoeft geen zionist te zijn om te begrijpen dat dit een beschrijving is van een situatie die vandaag de dag duidelijk zichtbaar is. Steeds meer landen en dan vooral de Arabische landen rondom Israël gedragen zich steeds vijandelijker tegen Israël. De VN en bijna alle landen ter wereld vinden dat Jeruzalem van iedereen is, behalve van de Joden. In hun haat om Israël te vernietigen, zijn ze totaal verblind voor de vele historische argumenten (zoals ook deze tekst) dat Jeruzalem de hoofdstad van de Joden is. Jeruzalem is de stad waar de wereldpolitiek niet om heen kan en het is opmerkelijk dat hier melding wordt gemaakt dat deze wereldleiders zich hieraan zullen vertillen, of zoals de vertaling in Het Boek aangeeft zullen zij allemaal door haar worden verpletterd. Opvallend is dat de profetie hier niet stopt, maar aangeeft wat er zal gebeuren met deze vijanden:

Op die dag”, zegt de HERE, “zal Ik alle vijandelijke troepen die tegen haar oprukken, in verwarring brengen en krankzinnig maken. Want Ik zal waken over Juda, maar al haar vijanden blind maken.

Zacharia 12:4 (Het Boek)

Ook dit klinkt tegenwoordig bekend in de oren, je hoeft maar een discussie te beginnen over Israël of Jeruzalem en men gaat direct door het lint en men kan geen zinnig gesprek meer voeren. Opvallend is dat hier expliciet Juda wordt genoemd, een van de betwiste gebieden. Lezen we verder dan zien we waar deze razernij en blindheid toe leidt:

Dan zullen de leiders van Juda bij zichzelf zeggen: ‘De bevolking van Jeruzalem heeft kracht ontvangen van de HERE van de hemelse legers, hun God.’ Die dag zal Ik de leiders van Juda laten zijn als een klein vuurtje dat een bosbrand veroorzaakt, als een fakkel bij een hooiberg. Alle aangrenzende naties links en rechts zullen zij verteren, terwijl Jeruzalem niet van haar plaats zal wijken.

Zacharia 12:5-6 (Het Boek)

De leiders van Juda/Israël worden assertief, zullen niet langer aan de leiband lopen van andere machthebbers. Ook die is iets wat we nu zien gebeuren, kon Israël vroeger nog steunen op Amerika en verschillende Europese landen, nu komen ze steeds meer alleen te staan. Aan de andere kant is het opvallend dat steeds meer Israëlische leiders religieus georiënteerd zijn in vergelijking met hun voorgangers. Deze leiders van Israël zijn een “klein vuurtje” maar wel met als gevolg dat ze een “uitslaande brand” zullen veroorzaken. We kunnen dan wel in de kranten lezen van een vredesproces, maar volgens deze profetie is dat niet het geval en zeker niet op de manier zoals sommige wereldleiders denken.

Aan de andere kant denken veel zionistische christenen dat Israël nooit meer opgeheven zal worden en dat de betwiste gebieden Juda en Samaria nooit meer afgepakt zal worden. Ook hier gaat deze oude profetie op in:

De HERE zal eerst de rest van Juda de overwinning schenken en Jeruzalem pas daarna. Want Hij wil voorkomen dat de bevolking van Jeruzalem en Davids vorstenhuis zichzelf op de voorgrond zullen plaatsen. Die dag zal Ik Jeruzalems inwoners beschermen. De zwaksten onder hen zullen zo sterk als koning David zijn! En Davids vorstenhuis zal zijn als God, als de Engel van de HERE Die voor hen uit gaat.

Zacharia 12: 7-8 (Het Boek)

Hier wordt vermeld dat in stappen het land weer zal behoren aan Israël en dat dit niet zonder slag of stoot zal gebeuren. Zelfs de zwakkelingen zullen tijdens deze oorlog moedig zijn, zoals de historische koning David. Uiteindelijk zal de uitslag zijn dat de vijanden overwonnen zullen zijn.

Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen.

Zacharia 12: 9 (HSV)

We kunnen dit voorgaande als een mooi verhaal uit een ver verleden zien, maar het is wel opvallend dat er veel parallellen zijn met vandaag de dag. Als we zover willen gaan dat we de conclusie durven te trekken dat we deze voorzegging uit de Bijbel nu meemaken, dan moeten we ook zo reëel zijn om het vervolg te accepteren:

Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.

Zacharia 12: 10 (HSV)

Blijkbaar zal de God van Israël ervoor zorgen dat de Israëliërs Hem zullen zien en tot inkeer komen. Het tweede gedeelte is voor veel christenen een bekende tekst en willen in “Die zij doorstoken hebben” Christus zien. Voor de Joden en andere bezoekers van deze site wil ik uitdagen uit te zoeken welke persoon hiermee wordt bedoeld. Welke Messias wordt met deze persoon bedoeld. Laten we onze vooroordelen eens opzij zetten en proberen objectief naar deze oude profetie te kijken en daar onze conclusies uit trekken of dit op vandaag de dag slaat en of de betwiste gebieden in Israël tot een ander volk behoren of tot de Joden.

Tags: ,

Wonderen?

In de Bijbel wordt regelmatig melding gemaakt van wonderen en vaak hoor ik dat ze alleen maar toen gebeurden en dat het vanuit ons rationeel denken überhaupt de vraag is of het wel wonderen zijn geweest, laat staan dat ze tegenwoordig nog gebeuren. Als we wonderen definiëren als gebeurtenissen die niet op een normale manier zijn te verklaren zouden we eens kunnen kijken of dit soort gebeurtenissen ook nu nog gebeuren. Sinds de huidige oorlog tussen Israël en Hamas hebben een aantal Joden en christenen constant het nieuws gevolgd en duizenden mailtjes gelezen of er onverklaarbare dingen gebeuren. Een aantal van deze gebeurtenissen die de toets van de kritiek konden doorstaan zijn op op FaceBook geplaatst.

Zo worden er vanuit de Gaza duizenden raketten op Israël afgevuurd en tot nu toe zijn de meeste onderschept door het Iron Dome. Je zou dit kunnen benoemen dat dit systeem enorm precies en superieur is en dat het alleen maar dankzij de techniek is dat er zo weinig schade is en geen doden zijn. Maar ondanks dit zijn er soms raketten die niet onderschept werden:

 • Zo raakte een raket een huis, maar de bewoners waren toevallig allemaal weg.
 • Een andere raket landde op een benzinestation maar explodeerde niet en het geval wil dat het ook nog eens net naast de gastank terecht kwam.
 • Weer een andere raket die niet onderschept werd viel op een kleuterschool in Rishon LeTzion, toevallig was de leiding samen met de kinderen een paar minuten van te voren naar een veilige ruim te gegaan.
 • Hetzelfde gebeurde later in een zomerkamp te Sderot, maar ondanks de vele schade was niemand gewond.
 • Een M75 raket had een voltreffer op een huis waarvan de bewoners schuilden in de kelder. De raket explodeerde niet en niemand raakte gewond.
 • Uit persoonlijke mail en later bevestigd op Israel Today, enkele soldaten die het Iron Dome beheren vertelden dat ze problemen met hun apparatuur hadden en dat er meerdere raketten op Tel Aviv werden geschoten. Ondanks hun pogingen konden ze de raketten niet onderscheppen en ze beseften dat ze niets konden doen, er was geen tijd om de mensen te evacueren of iets anders te ondernemen. Wat gebeurd, plotseling is er een sterke wind (die overigens niet door hun apparatuur werd opgemerkt) die de raketten doet afwijken richting zee. Nu is dit zeer vreemd want deze raketten zijn vrij zwaar en een gewone wind is niet sterk genoeg om ze veel te doen afwijken. Deze sterke wind moet een kracht hebben gehad van meer dan 500km/uur volgens de operators.
 • Het bovengenoemde voorbeeld bevestigd ook de geruchten van Hamasstrijders die zeggen dat hun (Israël) God de raketten doet afwijken in de lucht.
 • Er zijn nog meer wonderen of vreemde zaken te vertellen, uit een andere persoonlijk contact kreeg ik te horen dat er luchtalarm was en omdat ze niet in de buurt van een schuilkelder waren achter een muurtje gingen liggen. Plotseling komt er een man die zegt dat ze in zijn huis kunnen schuilen, ze gaan met hem mee en komen in een kamer vol glaswerk. Dus niet typisch een ruimte om te schuilen. Als ze later zijn weggegaan zien ze dat de raket was ingeslagen op de plek waar ze achter het muurtje hadden geschuild en beseffen ze dat ze de man helemaal niet hebben bedankt en gaan terug om dat te doen. Vreemd genoeg kunnen ze het hele huis niet meer vinden.

Stellig zullen er nog meer van dit soort wonderen of zoals je wilt onverklaarbare dingen zijn geweest.

Tags:

Dit is de 108ste aflevering van de Livius Nieuwsbrief, een maandelijks verschijnend mailtje voor mensen met belangstelling voor de antieke wereld. Het wordt uitgegeven door Livius.

De nieuwsbrief is gratis en u kunt hem doorsturen aan wie u maar wil; voor adreswijzigingen en afmeldingen volstaan uitsluitend mailtjes naar nieuwsbrief@livius.nl.

De Vrienden van Livius nodigen u uit om op zaterdag 20 september te komen luisteren naar twee lezingen over de politieke en religieuze ideeën in de Romeinse en Byzantijnse architectuur. Livius zelf nodigt u uit voor een cursus of een reis.

Jona Lendering (redactie)

======================================

NIEUW OP DE LIVIUS-WEBSITE

We werken gestaag verder aan de nieuwe opmaak, maar Michel Gybels was zo aardig om een artikel over de vroege Hittitische stad Šapinuwa (Ortaköy). Ook nieuw: Qasr Azraq in Jordanië.

Onze zustersite LacusCurtius gaat verder met Johannes Lydus’ De maanden. Uit de reeks museumstukken: een oeroud standbeeld, een kat met kuikens, een brief uit een inmiddels geplunderd museum en een foeilelijk beeld.

======================================

EGYPTE

In maart hadden we een berichtje over een vondst die de Egyptische chronologie van de Late Bronstijd op z’n kop leek te zetten. Dit keer hebben we er weer een.

Een heel mooi portret van Echnaton uit Soedan.

Net als uit Irak – zie beneden – komen ook uit Egypte berichten over plundering.

Het maandelijkse gesleep met mummies: 1 (eigenlijk een sarcofaag maar erg interessant), 2, 3, 4 (leuk voor iedereen die De boog van de farao las).

En verder: Saqqara, Giza, Sohag, Luxor, (Dra’ Abu el-Nagra; meer), de woonwijken van Amarna, Beni Sweif, klimaatstudie, textiel, de verkoop van een beeldschoon standbeeldje, een nieuwe minister van Oudheidzaken, een van de meest bizarre berichten die we ooit vermeldden en ook deze nieuwsbrief zou incompleet zijn zonder de onvermijdelijke doctor Zahi Hawass.

======================================

HET OUDE NABIJE OOSTEN

Een onopvallend berichtje, maar waarschijnlijk nieuws om heel, heel erg blij van te worden: het chronologische vraagstuk (uitleg hier) achter de Mesopotamische geschiedenis lijkt te zijn opgelost. De middenchronologie lijkt de juiste te zijn.

De ramp die je wist dat zou komen: ISIS dreigde de boel in de omgeving van Mosul, het antieke Nineve, kort en klein te slaan. En ISIS voerde zijn dreigementen uit: algemeen, Assyrisch materiaal (niet geverifieerd), kerken, het graf van de profeet Jona, meer. Ongetwijfeld verschijnen er binnenkort nog meer oudheden op de zwarte markt.

Soortgelijk nieuws komt uit Syrië (meer) en Hatra. En ook daar gaat de opbrengst richting zwarte markt. Toch vinden in Syrië ook nog opgravingen plaats: een Byzantijns mozaïek uit Sweida.

En verder: Afyonkarahisar, kleiklompjes als administratiemateriaal, een vijfduizend jaar (!) oude qanat, de “burnt city”, Ur, Kültepe (Kanesh), de rioleringen van Persepolis opnieuw, een graf in Oman.

======================================

DE OUDE GRIEKEN

De “Kasteel van Amsterdam-prijs” voor de opzichtigste manier om met een opgeleukt persbericht over een archeologische vondst te hengelen naar publiciteit (en fondsen) gaat deze maand naar het bericht over de “first gay graffiti in history”. De opgravers moeten hebben geweten dat soortgelijke, een eeuw oudere graffiti twee eilanden verderop zijn gevonden.

Een grafveld en een paardengraf op Chios: een berichtje op de leuke Griekenlandblog Parakalo.

Griekse krijgsgeschiedenis: Josho Brouwers legt uit wat er beter aan kan.

Natascha Neef legt uit waarom de Parthenon Marbles weer naar Athene moeten. En daarmee verwant: de Karyatiden zijn schoongemaakt.

Dit gaat leuk worden: de Google StreetView gaat nu van start in Griekenland.

En verder: Hala Sultan Tekke, Gla, Mycene, een drinkbeker van Perikles, het Lyceum in Athene, Assos (NB: “sarcofaag” betekent “lijkeneter”), Thessaloniki.

======================================

ROME EN ZIJN RIJK

Al maanden is er steeds weer aandacht voor de tweeduizend jaar geleden overleden keizer Augustus, en zoals te verwachten viel praat iedereen elkaar na zonder dat iemand iets nieuws meldt. Zoiets had uw redacteur echter nog nooit gezien.

In Rome zou de eetzaal van keizer Nero, met het beroemde roterende plafond, zijn ontdekt. Gegeven de traditie van hypes in Italië is enige scepsis op haar vanzelfsprekende plaats. Iets minder kritisch mag u zijn over het nieuw-ontdekte grafveld in Trastevere en de heropening van het graf van Romulus en de tempel van Portunus.

De plundering van de Romeinse stad Apamea in Syrië gaat gewoon verder (meer).

Bewijs voor een epidemie uit de derde eeuw. Ondanks de kop is dit niet de epidemie die het einde van de Oudheid markeert, want die is drie eeuwen jonger.

En verder: een tempel in Amasra, een inscriptie van ruim duizend stukken in Autun, een nieuwe monoliet in Baalbek, een Romeinse stad onder de delta van de Nijl, het eerste fort van Carnuntum, de huizen van Efese,een theater in Izmir, skeletten in Mugla, een mozaïek in Nîmes, opgravingen in Plovdiv, raad-eens-waarover-het-laatste-bericht-over-Pompeii-gaat, Pozzuoli, Santa Maria Nova, Vulci en een scheepswrak voor de Ligurische kust.

======================================

HET NIJMEEGSE AQUADUCT

Een bescheiden relletje dat uiteindelijk nergens over ging: het Romeinse aquaduct in Nijmegen zou niet zijn wat het leek. Eerst was er kritiek vanuit de burgerij, de pers schreef erover, de Nijmeegse rekenkamer sprak twijfels uit, een archeoloog legde uit dat de rekenkamer niets van wetenschap begreep, de Nijmeegse gemeenteraad schoof het rapport van de eigen rekenkamer ter zijde, andere media schreven erover en dat was dat.

Daarop volgden de nabeschouwingen. Theo Toebosch wees erop dat de archeologische claim berustte op een studentenscriptie die was geëindigd met het advies meer onderzoek te doen. Hij ontdekte ook dat de affaire tot aan het LOWI escaleerde door het formalisme waarmee de Radbouduniversiteit de discussie ontweek over de kwaliteit van de scriptie (die overigens wel goed was). Uw redacteur herinnerde eraan dat de Nijmeegse archeologen de prijs betalen van de slechte voorlichting die oudheidkundigen nu eenmaal altijd geven. En toen was het zomer en was het voorbij.

======================================

BENOORDEN DE ALPEN

Een beetje macaber: er wordt een 3D-scan gemaakt van het meisje van Yde (vergelijk).

Dat was aan de aandacht van uw redacteur ontsnapt: in Heerlen is een deel van de Romeinse weg van Xanten naar Aken geïdentificeerd.

Het maandelijkse lijstje uit Groot-Brittannië: Bognor Regis, Cirencester, Colchester (wat Boudicca ermee te maken heeft, is onduidelijk), een villa in Dorset (don’t believe the hype), Maryport (maar…), Wallsend. De clichépoeper die bij de BBC de koppen maakt, vergreep zich aan Binchester.

En verder: een Bronstijd-vleesrokerij, een mooi Keltisch wagengraf, Wortegem (PDF), Millingen, Belginum, Melsele, Pont-Sainte-Maxence, een Merovingische nederzetting bij Uden en een mooie Merovingische schaal uit Oegstgeest.

======================================

ISRAËL, JODENDOM EN CHRISTENDOM

De affaire rond Norman en Raphael Golb wordt te ruste gelegd: zoonlief is ook in hoger beroep veroordeeld en gaat twee maanden naar de gevangenis. De betrokkenheid van de vader, die op de hoogte was van de activiteiten van zijn zoon en de gedragscode van de universiteit van Chicago overtrad, blijft opnieuw onderbelicht.

Ach, Jeruzalem: 1, 2, 3, 4,

In de Late Oudheid bekeerden de Khazaren, een stam in wat nu Oekraine/Rusland is, zich tot een vorm van monotheïsme. Christenen en joden claimen allebei dat de Khazaren “een van ons” waren. Moslims maken de claim ook en dateren de bekering later. De joodse claim lijkt nu zwakker te zijn.

En verder: Kanaänitische wijn, Hebron, Lachish, Khirbet el-Araj (let op de opzichtige manier om een bijbelse associatie te scheppen), Jaffa, Q, mozaïeken in Huqoq (met een onbewezen Alexander-de-Grote-draai).

======================================

OVERIG

Edwin de Vries komt nog één keer terug op zijn werk als veldtechnicus in Soedan.

Beschadiging van de antieke rotskunst in Libië. Context: daar.

De kothon van de Karthaagse stad Motya is dus geen kothon. Wat dat betekent leest u daar. Meer Karthaagse vondsten, een paar kilometer verderop: hier.

Waarom zoveel mensen het intellectuele avontuur, waar het in de klassieken toch om gaat, niet meer herkennen, wordt u helemaal duidelijk uit een bespreking van wat boeken over Alexander de Grote waarin werkelijk alle open deuren worden ingetrapt.

En hier is nog zoiets. Een classicus schrijft een stukje bladvulling over misverstanden over de Oudheid. Een analyse van de herkomst van de misverstanden wordt niet geboden – het stukje is evident niet bedoeld als provocatie maar als amusement. Toch is het nog te kritisch voor sommige filhellenen. Je zou eerder klagen over de reductie van de klassieken tot causerietje.

En verder: Cerveteri, Josho Brouwers raadt u af naar de nieuwe Heraklesfilm te gaan, wat je met Playmobil kunt doen en uw redacteur stofte de moord op Winckelmann nog eens af.

======================================

BOEKEN

De boekenrubriek in de Livius Nieuwsbrief wordt verzorgd door Lujzika Adema van Kooten van de Amsterdamse Athenaeumboekhandel, die u de boeken snel zal leveren als u gebruik maakt van de onderstaande links.

In de commentaarreeks van Cambridge University Press, ook wel bekend als Green & Yellow, is een nieuw deeltje verschenen: Juvenalis’ Satire 6 (ed. L. en P. Watson), en dat vieren wij!

Deze zomer geven we kortingen tot maar liefst 25% op álle deeltjes in de reeks. Dus zowel op bestsellers zoals Euripides’ Medea (ed. Mastronarde) en Homerus’ Ilias XXII (ed. De Jong) als op nieuwe delen zoals Ovidius’ Epistulae ex Ponto I (ed. Tissol), Menanders Samia (ed. Sommerstein), Plinius’ Brieven (ed. Whitton), Herodotus’ Histories Book V (ed. Hornblower) en Terentius’ Hecyra (ed. Goldberg). Een complete lijst staat hier.

Lang gewacht, stil gezwegen en uiteindelijk toch gekregen: Henk Singors boek over Constantijn is verschenen. Om en nabij het Constantijnjaar verschenen al boeken van Jonathan Barnes (recensie), Olivier Hekster en Eusebius van Caesarea. Singors bijdrage is vuistdik en vooral biografisch, al gaat het ook in op de christelijke revolutie die de Romeinse keizer zou hebben ontketend.

En ook van Mary Beard is er een nieuw boek uit, met de vrolijke titel Laughter in Ancient Rome. On Joking, Tickling and Cracking Up. Schijn bedriegt, het boek is serieuzer dan zijn voorkomen: Beard behandelt een uitvoerig scala aan Latijnse teksten en gaat in op verschillende wetenschappelijke theorieën over humor, maar blijft in een toegankelijke stijl. Wat vonden de Romeinen leuk, en in hoeverre kunnen wij dat nog begrijpen?

Twee nieuwe boeken met betrekking tot het Romeinse verleden in Nederland: Romeinse Sporen van Herman Clerinx gaat over de Romeinen in de Benelux, met 309 bezoekbare vindplaatsen. Lees hier de recensie. Voor een jeugdigder publiek is er Avé, Caear. Leuk voor op de achterbank, onderweg naar die Romeinse sporen.

1177 B.C.was niet aan te slepen wegens een zeer positieve ontvangst in de pers (vijf ‘ballen’ in het NRC en op onze website). Voor de liefhebber die meer over de periode wil weten, is er Ancient Crete, waarin Saro Wallace de vroege geschiedenis van Kreta onderzoekt en vooral ingaat op de significante verschillen van de cultuur, geschiedenis en politiek van het eiland met die van het centrale Griekenland.

De nieuwe examenbundels voor het komende jaar zijn al binnen. Voor Latijn (Plinius en Cicero) is er Tijdsbeeld in Brieven, Een Leven in Brieven en Lectori Salutem; Voor Grieks (Homerus) is er Tragische Helden en De Tranenrijke Oorlog.

Top 5

 1. Epictetus’ Over Vrijheid (vert. Boter en Brouwer) stijgt naar een eerste plaats.
 2. Vermes’ Christian Beginnings stijgt ook flink, mede door onze Penguin Zomeractie (recensie).
 3. Socrates van Ineke Sluiter blijft populair.
 4. Henk Singors Constantijn is nieuw in de top.
 5. Het nieuwste deeltje Seneca in vertaling van Vincent Hunink is Onkwetsbaarheid (De constantia sapientis), maar moet de plek delen met voorganger Innerlijke Rust, Hermans paperback Cave and the Light (Plato vs. Aristoteles) en Regulus, de Kleine Prins in het Latijn.

======================================

DWAASHEID

Het graf van Jezus… deze nieuwsbrief is te kort om alle onzin samen te vatten.

En dan is er de Ark van Noach. Uiteraard vond men wat, want er is nog nooit een expeditie naar Oost-Turkije gegaan die niet iets vond. En dat is toch knap, want ook dit keer zocht men op een andere berg dan in de Oudheid werd aangenomen.

======================================

INTERNET

De volledige Suda, een Byzantijns woordenboek met veel informatie over antieke auteurs, is nu online.

=========================================

OVERLEDEN

Twee belangrijke archeologen zijn overleden: Yuval Peleg, die eraan bijdroeg dat Qumran niet langer als klooster wordt geïdentificeerd, en Klaus Schmidt, de joviale opgraver van Göbekli Tepe.

======================================

EN TOT SLOT

U weet het, het Amerikaanse leger heeft wat moeilijkheden met zijn inlichtingendiensten. Men gaat nu bij de Etrusken in de leer.

======================================

Oude nieuwsbrieven zijn te raadplegen via de website van het Rijksmuseum van Oudheden (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014) en bij Aantekeningen bij de Bijbel. Als u de nieuwsbrief wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer IBAN NL26 INGB 0670 7911 21 t.n.v. Livius, o.v.v. Ondersteuning Nieuwsbrief. Dank u wel. (Als u niet in Nederland woont: BIC/SWIFT INGBNL2A.)

Tags: ,

Hij zei: Ik zal u een geitenbokje van mijn kudde sturen.

Gen 38:17 (HSV)

Als je het geslachtsregister in Mattheüs leest, dan vallen de namen van een aantal vrouwen op. De eerste is Thamar. Een vrouw die door Juda was uitgekozen (zo ging dat nog in die tijd) voor zijn oudste zoon Er, maar daar deze “kwaad in de ogen van de Heer was” (vs. 7) stierf hij. In die tijd was het dan normaal dat, om het nageslacht veilig te stellen, ze moest trouwen met degene die het meest nabij was en dat was zijn broer Onan. Men noemde dit “lossen” en betekende dat als er hieruit een zoon werd geboren, dat deze de erfenis kreeg van de gestorvene (=Er). Nu had Onan daar niet veel zin in, want dat betekende dat een deel van de erfenis niet naar zijn kinderen ging. Dus ging Onan wel met Thamar naar bed, maar ging laten we maar zeggen “voor het zingen de kerk uit” (vs 9), als straf werd hij daarom gedood door de Heer. Nu was er een probleem (of eigenlijk een dubbel probleem), wie moest nu Er (en Onan) lossen en met Thamar trouwen, de enig overgebleven zoon van Juda was Sela, welke nog te jong was om te huwen.

Thamar werd zogezegd afgescheept door Juda, en als vrouw had je weinig in te brengen. Het zag er naar uit dat ze de rest van haar leven in “rouw” moest doorbrengen. Dus ging ze terug naar haar vaders huis (vs 11) en hoorde lange tijd later dat Sela een grote jongen was geworden en haar niet had gelost. Ze voelde zich nu helemaal geloosd, temeer daar ook Juda’s huisvrouw gestorven was. Zij bedacht een list, ze maakte zich mooi, bedekte haar aangezicht zodat ze niet snel herkenbaar was en doste zich op als de meest verleidelijke hoer die een man in de rouw, zoals Juda, zich maar kon bedenken. En ja als een schaap dat naar de slachtbank wordt geleid, tuimelt hij erin. Waarschijnlijk dacht hij vooruit met de geit, niemand die het ziet of merkt, maar Thamar handelt als een echte vrouw die de geit wil melken en vroeg hoeveel wil je me betalen. (vs 16)

Ze komen overeen dat hij een geit zou betalen, maar die had hij niet even bij de hand. Als onderpand gaf hij daarom zijn zegelring (zeg maar zijn portemonnee), staf (wat is nou een man zonder staf) en zweetdoek (waaraan iedereen je kon herkennen) geven. De deal was gesloten en Thamar raakt zwanger van haar schoonvader Juda en zorgt ervoor dat hij zijn onderpand niet meer kan inwisselen voor de geit. En Juda die laat het verder maar op zijn beloop, want uiteindelijk wilde hij toch niet met zijn wandaad geassocieerd worden (vs 23), want je gaat toch niet open en bloot naar de Wallen, dat tast alleen maar je positie in de society aan.

Als Juda na drie maanden hoort dan zijn schoondochter zwanger is wordt hij woest, hoererij en dat nog wel in zijn familie, dat is ongepast. Branden zal ze (vs 24), zich zomaar te grabbel gooien voor de eerste de beste. Thamar, was echter niet zomaar een geit van een vrouw, ze wist precies wat ze deed en eenmaal voor de familieraad, vroeg ze fijntjes of ze wist van wie die zegelring, staf en zweetdoek was. (vs 25) Als vrouw mocht ze dan weinig rechten hebben in zo’n maatschappij, maar de weinige rechten die ze had daar mocht niet aan getoornd worden. Ze had het recht om gelost te worden door Sela, of anders door Juda, zodat niet alleen de erfenis van haar man Er gered zou worden, maar ook ervoor zou zorgen dat zij niet aan de bedelstaf zou geraken. En dan moet Juda bekennen dat ze gelijk had en neemt haar tot vrouw (vs 26) ook al gaat hij nooit meer met haar naar bed.

In deze Thamar zien we een parallel met Maria, ook zij was in een zwakke positie toen bleek dat ze zwanger was. En oppervlakkig bezien waren beiden volgens de joodse wet schuldig. En zoals Thamar, technisch gesproken, geen overspel pleegde met Juda, zo kon ook Maria niet schuldig worden geacht aan overspel.

Tags: , ,

Ik zag pas een artikel met deze titel en het viel me op hoe eenzijdig alles werd belicht en soms zelfs foutieve of uit zijn verband gerukte informatie werd genoemd.

1. Israël heeft zich toch teruggetrokken uit de Gazastrook; het is toch geen bezet gebied meer?

Inderdaad heeft Israël zich in 2005 teruggetrokken uit Gaza en het gehele gebied in volledige autonomie overgegeven aan de Palestijnen. Om die reden kan men dan ook niet meer spreken van “bezet gebied”. Nu wil het geval dat de Hamas al snel daar de macht greep en vijandelijke activiteiten ontplooide richting Israël. Om de veiligheid van de Israëlische bevolking te waarborgen is er langs de grens, aan beide kanten, een bufferzone ingesteld. Vaak wordt als argument gesteld “Israël heeft ook de exclusieve controle over de grenzen van Gaza”, net als ieder ander land ter wereld is ook bij deze grens douane en die controleert wat uit de Gaza gaat en wat er in gaat. Ook Egypte doet dit en is zelf ook begonnen met het vernietigen van illegale tunnels en men kan dus niet stellen dat om die reden Gaza bezet is. Volgens internationaal recht is dan ook geen enkele sprake van bezet gebied.

2. Israël was toch vóór een staakt-het-vuren, en Hamas was daar toch tegen?

Ook dit klopt, sinds de laatste crisis zijn er verschillende staakt-het-vuren ingesteld, de eerste werd door Egypte voorgesteld, de tweede door de UN wegens humanitaire hulp, de derde door het Rode Kruis met eenzelfde doel en tot slot een vierde door Israël. De eerste drie zijn allemaal door Hamas verbroken en bij de vierde is helemaal niet gestopt door Hamas. Een voorstel van Hamas, met als eis dat Israël alle gevangenen moet loslaten (de meesten berecht of met een aanklacht tegen meervoudige moord), zich volledig moet terugtrekken en het gratis leveren van stroom en water (wat al gebeurd) kon niet als serieus worden genoemd en deze eisen zijn dan ook afgewezen, toch heeft Israël ook toen kort een staakt-het-vuren gehouden.

3. Israël probeert toch juist burgerdoden te voorkomen, terwijl Hamas juist op burgers mikt?

Ook dit klopt weer, de afgelopen weken heeft Hamas continue raketten geschoten op burgerdoelen in Israël, dankzij het Iron Dome heeft dit tot nu toe weinig doden opgeleverd in Israël. Daarentegen zijn er tientallen berichten (waaronder die van een zoon van een leidinggevende Hamas) en video’s aanwezig waaruit blijkt dat Hamas de bevolking gebruikt als een menselijk schild. Vanaf scholen (ook die onder UNWRA staan), ziekenhuizen en andere openbare gelegenheden worden raketten afgeschoten of zijn boobytraps geplaatst. Ondanks dat Israël steeds vooraf waarschuwingen geeft blijkt dat de Hamas vervolgens hun burgers dwingen om zich naar die gebieden te begeven. Israël heeft dan ook vele malen een aanval om die reden afgebroken. Echter zoals in iedere oorlog valt het niet te voorkomen dat er af en toe burgers omkomen en helaas is dat ook hier het geval. Echter uit diverse gegevens blijkt dat het overgrote deel van de doden Hamas-leden zijn.

4. Komt het grote aantal burgerdoden niet doordat Hamas de burgers van Gaza gebruikt als ‘menselijke schilden’?

Ook hier zijn weer verschillende bewijzen aan te voeren waaruit overduidelijk blijkt dat Hamas de burgerbevolking als menselijk schild gebruikt. De opmerking van Arabische journalisten dat juist Israëlische soldaten kinderen als schild gebruikten, zijn niet aangetoond en zeer twijfelachtig omdat blijkt dat Hamas regelmatig journalisten bedreigt. In dit kader is het ook belangrijk om te weten dat ongeveer 160 Palestijnse kinderen zijn gedood doordat de Hamas hen dwong om in de tunnels te werken. Een ander voorbeeld is een UNWRA ziekenhuis dat werd opgeblazen door Hamas en een ziekenhuis dat door een raket van Hamas werd vernietigd.

5. Hamas heeft dit toch uitgelokt door raketten af te vuren, zoals ze de afgelopen jaren steeds gedaan hebben?

De afgelopen jaren zijn er ruim 16.500 raketten afgeschoten naast nog een groot aantal mortieren. Weliswaar was het in 2013 vrij rustig, maar in het tweede kwartaal van 2014 begon de Hamas of daaraan gelieerde groepen weer met het afschieten van raketten. Ondanks herhaaldelijk verzoek van Israël bleef men doorgaan. De situatie werd verergerd toen eerst een meisje werd ontvoerd en vermoord en een maand later hetzelfde drie Joodse jongens overkwam. De Israëlische regering heeft verzocht aan de Palestijnse Autoriteit om mee te helpen om de daders te vinden. Abbas gaf direct hieraan gehoor door op te roepen om alle bewijsmateriaal te vernietigen, daarnaast begonnen aanhangers van Hamas de boel verder te traineren. Ondertussen werd het afschieten van het aantal raketten vermeerderd.

6. Hamas heeft dit toch uitgelokt door drie Israëlische jongeren te ontvoeren en te vermoorden?

Het is niet duidelijk of Hamas zelf of een aan hen gelieerde groepering de Israëliërs hebben ontvoerd. Door geen enkele medewerking te verlenen aan het opsporen van de moordenaars, maar eerder het tegendeel door dit toe te juichen en het oproepen tot nog meer ontvoeringen laat zien dat Hamas achter deze daad staat en daarmee direct of indirect een oorlog heeft uitgelokt met hun buurstaat Israël.

7. Maar Hamas heeft de huidige toestand toch veroorzaakt?

Ondanks dat Israël de Gaza autonomie heeft gegeven en verschillende malen duidelijk heeft aangegeven dat het vrede wil, oa. door het gratis leveren van elektriciteit en gas en de dagelijkse stroom van vrachtauto’s vol voedsel, bouwmaterialen en medicijnen erkent Hamas de staat Israël niet en roept in zijn handvest nog steeds op tot de vernietiging van Israël. Uit de vele hierboven genoemde voorbeelden blijkt dat Hamas op zijn minst deze toestand heeft uitgelokt.

Tags: , ,

Sinds de overname van Mosul op 10 juni, heeft ISIS vernietigd, bezet, omgebouwd tot moskeeën, veranderd naar ISIS hoofdkantoor of gesloten alle 45 christelijke instellingen in Mosul.

Het volgende is de complete lijst van de christelijke instellingen in Mosul, gegroepeerd per denominatie:

Syriac Catholic Church:

 • Syrian Catholic Diocese – Maidan Neighborhood, Mosul
 • The Old Church of the Immaculate – Maidan Neighborhood, Mosul (The church goes back to the eighth century AD)
 • The New Church of the Immaculate – Maidan Neighborhood
 • Church of Mar (Saint) Toma – Khazraj Neighborhood
 • Museum of Mar (Saint) Toma – Khazraj Neighborhood
 • Church of Our Lady of the Annunciation – Muhandiseen Neighborhood
 • Church of the Virgin of Fatima – Faisaliah Neighborhood
 • Our Lady of Deliverance Chapel – Shifaa Neighborhood
 • The House of the Young Sisters of Jesus – Ras Al-Kour Neighborhood
 • Archbishop’s Palace Chapel – Dawasa Neighborhood

Syriac Orthodox Church:

 • Syrian Orthodox Archdiocese – Shurta Neighborhood
 • The Antiquarian Church of Saint Ahodeeni – Bab AlJadeed Neighborhood
 • Mar (Saint) Toma Church and cemetery, (the old Bishopric) – Khazraj Neighborhood
 • Church of The Immaculate (Castle) – Maidan Neighborhood
 • Church of The Immaculate – Shifaa Neighborhood
 • Mar (Saint) Aprim Church – Shurta Neighborhood
 • St. Joseph Church – The New Mosul Neighborhood

Holy Apostolic Catholic Assyrian Church of the East:

 • Diocese of the Assyrian Church of the East – Noor Neighborhood
 • Assyrian Church of the East, Dawasa Neighborhood
 • Church of the Virgin Mary (old rite) – Wihda Neighborhood

Chaldean Church of Babylon:

 • Chaldean Diocese – Shurta Neighborhood
 • Miskinta Church – Mayassa Neighborhood
 • The Antiquarian Church of Shimon alSafa – Mayassa Neighborhood
 • Church of Mar (Saint) Buthyoon – Shahar AlSouq Neighborhood
 • Church of St. Ephrem, Wady AlAin Neighborhood
 • Church of St. Paul – Majmooaa AlThaqafiya District
 • The Old Church of the Immaculate (with the bombed archdiocese)- Shifaa Neighborhood
 • Church of the Holy Spirit – Bakir Neighborhood
 • Church of the Virgin Mary – Drakziliya Neighborhood
 • Ancient Church of Saint Isaiah and Cemetery – Ras AlKour Neighborhood
 • Mother of Aid Church – Dawasa Neighborhood
 • The Antiquarian Church of St. George- Khazraj Neighborhood
 • St. George Monastery with Cemetery – Arab Neighborhood
 • Monastery of AlNasir (Victory) – Arab Neighborhood
 • Convent of the Chaldean Nuns – Mayassa Neighborhood
 • Monastery of St. Michael – Hawi Church Neighborhood
 • The Antiquarian Monastery of St. Elijah – Ghazlany Neighborhood

Armenian Orthodox Church:

 • Armenian Church – Maidan Neighborhood
 • The New Armenian Church – Wihda Neighborhood

Evangelical Presbyterian Church:

 • Evangelical Presbyterian Church – Mayassa Neighborhood

Latin Church:

 • Latin Church and Monastery of the Dominican Fathers and Convent of Katrina Siena Nuns – Sa’a Neighborhood
 • Convent of the Dominican Sisters, – Mosul AlJadeed Neighborhood
 • Convent of the Dominican Sisters (AlKilma Monastery) – Majmooaa AlThaqafiya District
 • House of Qasada AlRasouliya (Apostolic Aim) (Institute of St. John the Beloved)

Begraafplaatsen:

 • Christian Cemetery in the Ekab Valley which contains a small chapel.

Tags:

SHEMA YISRAEL

Op dit moment spreken vele Joden de tekst uit Deuteronomium 6:4-9, hun geloofsbelijdenis:

4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!
5 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.
6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.
7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.
8 U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.
9 U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

Tags: , , ,

En de Engel des HEEREN verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos; en hij zag, en ziet, het braambos brandde in het vuur, en het braambos werd niet verteerd.

Exodus 3:2

Deze passage in de Bijbel waar God verscheen aan Mozes is een van de bekendere. Op de vraag wat voor soort plant wordt bedoeld met de brandende braambos wordt het plotseling een stuk onduidelijker. In de loop der jaren zijn er vele verklaringen gezocht wat voor soort struik dit zou zijn geweest. Hierbij moeten we bedenken dat Mozes, niet alleen na zijn jarenlange ervaring als schaapherder in de woestijn, maar ook door zijn goede opleiding als Egyptisch prins, een goede kennis moet hebben gehad van de flora.

De meest gangbare verklaring (Bruijel, F.J., Tijden en Jaren, p. 198) is dat het zou gaan om de Braam (Rubus ulmifolius), men baseert zich dan op de LXX en het Nieuwe Testament (Mk. 12:26; Lk. 20:37; Hand. 7:30; 7:35) waar het Griekse βάτος batos wordt gebruikt wat in eerste instantie Braam betekent (Henry George Liddell. Robert Scott. A Greek-English Lexicon. batos), maar ook de meer algemenere betekenis van ‘doornstruik’ heeft (SBNT, βάτος batos : Het zelfstandig naamwoord (mnl./vrl.) batos betekent ‘doornstruik, braamstruik’). Dat het om een Braam zou gaan is niet waarschijnlijk daar deze struik niet voorkomt in woestijnachtige gebieden, gezocht zal dan ook moeten worden naar een doornachtige struik. Volgens Tristram (The Natural History of the Bible, p. 392) wordt met סנה seneh, de brandende braambos (Ex. 3:2, 3, 4; Deut. 33:16), de Acacia nilotica bedoeld, omdat deze in het Egyptisch sunt en in het Arabisch seyal wordt genoemd.

Een opmerkelijk voorbeeld van een afwijkende vertaalwijze vinden we in de Naardense Bijbel van Pieter Oussoren. Die noemt het “Sinaï-doorn”, omdat de stam van het woord volgens hem duidelijk verwantschap vertoont met Sinaï. Als theoloog is hij niet geïnteresseerd in welke plant mogelijk bedoeld is, maar naar de bedoeling van het woord zelf. Het woord verwijst naar de plek waar de tegenstellingen worden opgeheven, de plek van de eenheid.

Tags: , ,

Bijbels Gaza

In de Bijbel lezen we meermalen over de stad Gaza.

De eerste keer lezen we over Gaza in de volkentabel als een plaats bij de grens van de Kanaänieten (Gen. 10:19). Daarna wordt het weer genoemd bij de intocht van het land na de Exodus (Deut. 2:23; Joz. 10:41, 11:22, 15:47; Richt. 1:18) en bij een aanval van de Mideanieten en Amelekieten (Richt. 6:4)

Vervolgens wordt Gaza genoemd in de bekende geschiedenis van de richter Simson “Maar Simson bleef tot middernacht liggen. Toen, te middernacht, stond hij op, greep de deuren van de stadspoort met de beide posten en trok ze los, met grendel en al. En hij legde ze op zijn schouders en droeg ze omhoog naar de top van de berg die tegenover Hebron ligt.” (Richt. 16, HSV) Uiteindelijk wisten de Filistijnen Simson via een list te pakken te krijgen en gooiden hem in de gevangenis van Gaza (Richt. 16:21), om hun overwinning te vieren brengen ze hem later naar de tempel van Dagon waar hij een heldhaftige dood sterft door de twee steunpilaren om te duwen waardoor de tempel in elkaar viel. In zijn sterven, doodde hij meer Filistijnen dan in zijn leven (Richt. 16:25-30).

In 1 Sam 6:17 lezen we dat een van “de gouden gezwellen die de Filistijnen de HEERE als schuldoffer hebben doen toekomen” (HSV) namens Gaza was en later in de ark werd gelegd.

In 609 v.C. gaat de profetie van Jeremia in vervulling en wordt de stad ingenomen door farao Necho van Egypte (Jer 47.1).

Later in Amos lezen we de dubieuze rol die de bewoners van de stad hadden toen ze de Joden uitleverden aan Edom (Am. 1:6).

In het NT wordt de stad slechts eenmaal genoemd en wel in Handelingen 8:26 waar “Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’” (HSV)

Tags:

« Older entries