Articles by JP vd Giessen

You are currently browsing JP vd Giessen’s articles.

Saul was een zoon van één jaar in zijn regering, toen hij twee jaar regeerde over Israël.

1 Samuël 13:1 (AB-vertaling)

Een van de moeilijke teksten in de Bijbel is 1 Samuël 13 vers 1, de vorige keer hadden we al het eerste gedeelte van het vers besproken, nu zullen we zoals beloofd het tweede gedeelte bespreken.

De vertalingen

Als we de verschillende vertalingen bekijken zien we al een aantal leuke verschillen, de Statenvertaling heeft “toen hij twee jaar regeerde over Israël” en de HSV “en hij regeerde voor het tweede jaar over Israël” en de Naardense Vertaling “als hij twee jaren koning is geweest over Israël“. De NBV heeft “Twee jaar was hij koning van Israël“, terwijl de WV95 nog een stap verder gaat met “hij heeft twee jaar over Israël geregeerd“. Het zijn dan ook grote verschillen, want heeft Saul maar twee jaar over Israël geregeerd zoals de WV95 vertaald, of gaat het erom dat hij twee jaar koning was of dat deze geschiedenis zich afspeelde in het tweede jaar van zijn regering. Het is dan ook niet voor niets dat de HSV de opmerking “De vertaling van dit vers is onzeker” maakt. De oorzaak is dan ook dat de Hebreeuwse tekst ûšətê šānîm “twee jaar” afwijkend is dan we zouden verwachten. Volgens S. R. Driver kan de passage ûšətê šānîm niet correct zijn omdat de gewoonlijke schrijfwijze van “twee jaren” šənāṯāyim (cf. 1 Kon. 15:25) of ûšətayim šānîm (cf. 2 Sam 2:10) is. Alhoewel de vorm ûšətê šānîm niet ergens anders in de Bijbel wordt gevonden, is het mogelijk gezien de analogie van “twee maanden” šənê ḥŏḏāšîm in Richt. 11:38.

Verklaringen

De vraag is dan ook wat ermee wordt bedoeld. De meest gebruikelijke verklaring die we tegenkomen is dat, net als in het eerste gedeelte, ook hier een getal mist en dat hij 42 jaar regeerde (NETBible). Alle andere verklaringen focussen zich op de twee jaar zelf. Enkele Joodse en Christelijke commentatoren denken dat deze twee jaren slaan op de periode dat Saul regeerde voordat David tot koning werd gezalfd. Hoewel dit niet uit de tekst valt op te halen.

Een andere mogelijkheid is dat dit de periode is dat Saul zijn oorlogen voerde. Op zich is dit mogelijk echter de geschiedenis in de hoofdstukken hierna zijn zoveel dat het haast een onmogelijkheid is om dat in zijn eerste twee jaar te passen. Sommige theologen denken dan ook dat het niet om Saul’s beginperiode gaat, maar dat het om de laatste twee jaar van zijn regeringsperiode gaat. Gezien de beschreven gebeurtenissen lijkt dit logischer maar het probleem blijft dat er dan enorm veel is gebeurd in een kort tijdsbestek.

Er zijn dan ook theologen die ervan uitgaan dat de twee jaar staan voor een symbolische korte periode en niet om een feitelijke twee jaar. Terwijl we in de meeste vertalingen de interpretatie zien dat het niet om twee jaar gaat, maar dat de gebeurtenissen plaatsvonden vanaf het tweede regeringsjaar van Saul.

Tags: ,

Schaf raad, neem een beslissing; maak op het middaguur uw schaduw als de nacht, verberg de verdrevenen, verraad niet de vluchteling.

Jesaja 16:3 (AB-vertaling)

Al eeuwen zijn er vluchtelingen en ontheemden, mensen die uit hun land moeten vluchten omdat hun leven gevaar loopt als ze daar nog langer blijven, bijvoorbeeld vanwege oorlogsgeweld of religieuze vervolging. De landen waar ze naar toe vluchten staan niet altijd te popelen om ze te ontvangen en natuurlijk zijn daar redenen voor, het is een extra belasting om deze hulpbehoeftigen te helpen en daarnaast is vooral tegenwoordig een feit dat onder deze vluchtelingen ook grote aantallen gelukszoekers zijn en zelfs de vijanden waarvoor deze vluchtelingen op de vlucht zijn geslagen. Wie goed de kranten leest zal regelmatig lezen dat in Nederland christelijke vluchtelingen in de asielzoekerscentra worden belaagd en vervolgd door andere asielzoekers.

In de bovengenoemde Bijbelpassage gaat het over de houding van Moab ten opzichte van de Judese vluchtelingen. De situatie is nog erger, omdat de Judeërs en de Moabieten broedervolken waren. Familie verraad je niet, toch deden de Moabieten dit, in plaats van hen verkoeling en rust te geven zoals de nacht dat doet tijdens de hete zomer. Hetzelfde zien we ook heden ten dage, nog nooit zijn er zoveel vluchtelingen geweest als tegenwoordig. Complete volksstammen proberen aan hun onderdrukkers te ontkomen (denk aan Syrië, Irak) en de vervolgden van het christendom telt wereldwijd zo’n 100.000 mensen (!!). In tegenstelling tot veel politieke vluchtelingen, kunnen deze christenen nauwelijks ergens heen. Met als gevolg dat ze als ontheemden in eigen land worden opgejaagd, gedood of als sexslavinnen worden verkocht. Proberen ze de grenzen over te vluchten, dan worden ze tegengehouden door regeringen die zich politiek correct opstellen en hen als “illegale vluchtelingen” bestempelen.

Margarita en haar moeder

Ook de Nederlandse regering maakt zich hieraan schuldig, sturen vele christenen terug en van diverse is bekend dat ze meteen in het eigen land zijn opgepakt, in de gevangenis zijn gestopt en soms zelfs gemarteld of erger. Op dit moment heeft een Nederlandse rechter besloten om de jonge Margarita en haar moeder geen asiel te verlenen en dat ze terug moet naar Oezbekistan. De twee zijn gevlucht omdat ze christenen waren en hun leven daar niet zeker was en wonen nu al ruim zeven jaar in Nederland. Margarita heeft met goed gevolg haar HAVO dit jaar behaald en is wat we zouden zeggen goed geïntegreerd. Echter de rechter heeft ook het kinderpardon afgewezen, een regeling die juist opgesteld is voor kinderen die lang in Nederland verblijven en helemaal geïntegreerd zijn.

Christenvervolging Oezbekistan

Deze twee christenen moeten dus volgens deze rechter terug naar Oezbekistan, een land dat op dit moment op nummer 15 van de wereldranglijst van christenvervolging staat. Een land waar christenen die daar worden opgepakt hoge boetes of gevangenisstraf krijgen en daarom moeten onderduiken. Oezbekistan is een land waarvoor het volgende reisadvies geldt “Nederlanders in het buitenland lopen daarom een verhoogd risico slachtoffer te worden van geweld en aanslagen. Blijf alert.” Omdat daar ISIS extremisten actief zijn, u weet wel die vrouwen en meisjes als sexslavinnen verkopen. Het is zo’n land waar de Nederlandse regering deze Margarita en haar moeder naar terug wil sturen.

Zie Christenvervolging in Oezbekistan voor meer achtergrondinformatie.

Oproep

Ieder weldenkend mens, die nog een beetje moraal en normen bezit, zal niet willen dat zoiets vreselijks gebeurd. De rechter heeft gesproken, wast zijn handen in onschuld, maar u kunt daar nog wat aan doen. Onderteken de petitie, stuur brieven naar de regering, laten we hen niet verraden maar verkoeling en rust geven, hen omarmen en opnemen in ons midden.

Hier kunt u de petitie “Margarita moet blijven” ondertekeningen.

Tags: , , , , ,

Iedere zichzelf respecterende pseudo-wetenschapper, charlatan of anderen die niet de moeite nemen om wetenschappelijke feiten te onderzoeken zullen erkennen dat de mensen die niet bij de NASA werkten ooit tijdens hun berekeningen merkten dat er een dag miste. Hiermee hadden ze de uitvoerige berekeningen bevestigd van Prof. Dr. Harry Rimmer die in zijn boek “The Harmony Of Science And Scripture” (1936) hierover uitvoerig had geschreven en het weet aan de zonstilstand tijdens Jozua.

Maar wat is nou een dag zul je zeggen, stel je voor dat er veel meer gaten in de geschiedenis zitten, bijvoorbeeld hoe erg zou het wel niet zijn als er een compleet jaar gemist zou worden. Een grote leemte in de geschiedenis, waar de grote computers van de NASA zeker op zouden crashen. En wat te denken van al die arme scholieren die tijdens hun geschiedenisles te horen zouden krijgen dat ze over één jaar niets kunnen leren omdat dit jaar verdwenen is, zomaar uit de geschiedenis. Ik voel met u mee, nu ook u begint te vermoeden dat uw geheugen u in de steek laat en denkt “mis ik een jaar”? Wanneer dan, ik kan het me niet herinneren. Begin ik al de dementeren?

En toch, in mijn zoektocht door de geschiedenis kwam ik een jaar tegen wat wordt gemist. Ik twijfelde er nog aan of ik hierover zou schrijven, maar de waarheid moet worden verteld. Het was ten tijde van Noach die tijdens zijn leven de ark bouwde en daarmee klaar kwam op de 17de dag van de tweede maand toen hij 600 jaar was (Gen. 7:11), hij stapte toen voldaan van het harde werken in zijn nieuwe ark. Na ruim een jaar heerlijk rondgedobberd te hebben (Gen. 8:14) ging hij weer uit de ark en leefde nog 350 jaar (Gen. 9:28) en stierf op de gezegende leeftijd van 950 jaar (Gen. 9:29). Wat, zegt u, 950 jaar!!! Maar 600 + 1 + 350 is toch 951 jaar? Inderdaad u heeft de verschrikkelijke leemte in de geschiedenis gevonden.

Nu we deze verschrikkelijke waarheid hebben gevonden, hebben wij de plicht om dit niet te vertellen aan iedere zichzelf respecterende pseudo-wetenschapper, charlatan of anderen die niet de moeite nemen om wetenschappelijke feiten te onderzoeken. Want voor je het weet hebben ze boeken vol geschreven, honderden zo niet duizenden websites gevuld over dit missende jaar en zijn er enkele niet bij de NASA werkende geleerden die dit in hun berekeningen hebben bevestigd.

Tags: , ,

Saul was een zoon van één jaar in zijn regering, toen hij twee jaar regeerde over Israël.

1 Samuël 13:1 (AB-vertaling)

Een van de moeilijke teksten in de Bijbel is 1 Samuël 13 vers 1, waar volgens het Hebreeuws Saul “een zoon van één jaar” was. Hoewel het in die tijd vaker gebeurde dat men op zeer jonge leeftijd koning werd, is dat hier in deze tekst haast onmogelijk want we zien in de rest van het hoofdstuk dat hij al een zoon had, Absalom, die al oud genoeg was om te vechten in het leger. Niet voor niets zien we dan ook dat veel vertalers deze tekst anders willen vertalen. De SV, HSV, NBG volgen de Hebreeuwse tekst “Saul was een jaar aan de regering geweest“, maar geven er wel een interpretatie aan die we in de grondtekst niet terugvinden. Terwijl de NBV stelt dat Saul 30 jaar oud was omdat sommige Griekse manuscripten dit hebben (maar daarbij ontkennen dat andere Griekse manuscripten 1 jaar hebben). Tot slot heeft de WV95 “zoveel jaar oud” en zo het probleem omzeilt.

Kijken we naar andere bronnen die hier iets over zeggen, dan komt meteen Handelingen 13:21 naar boven “En van toen af wilden zij om een koning, en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, veertig jaar.” Echter de meeste vertalers menen dat deze “veertig jaar” slaan op de duur van zijn regeringsperiode, zoals we ook in Flavius Josefus (Antiquities 6:378) kunnen lezen. De Peshitta heeft 21 jaar, net als de eerder genoemde Josefus (Antiquities 10:143), maar ook dit geeft problemen omdat Absalom dan nooit oud genoeg (hooguit 7 jaar)  kon zijn om te strijden in het leger.

Een oplossing is dat in deze tekst een getal is verdwenen of nooit heeft bestaan en dat we op basis hiervan niet de leeftijd van Saul in deze tekst kunnen herleiden (zie hier voor een verdere uiteenzetting). Een andere mogelijkheid is dat het hier helemaal niet gaat om de leeftijd van Saul, maar verwijst hoe lang hij regeerde, wat dus zou inhouden dat hij op dat moment één jaar aan de macht was en dat het tweede gedeelte van de tekst slaat op wat hij daarna deed in zijn tweede jaar als koning. Echter ook dit laatste geeft problemen, daar alle activiteiten die Saul verrichtte nooit in zo’n kort bestek gedaan kon worden. We willen daar in een later artikel verder op ingaan.

Tags: ,

Constant zijn we met verbeteringen en toevoegingen op onze website bezig, hieronder een aantal artikelen waar we de afgelopen week aan hebben gewerkt

Artikelen

Bijbelteksten

  • Alle verwijzingen van de Dode Zee-rollen tot en met Leviticus 15 zijn nu verwerkt. De komende tijd zal dit verder worden aangevuld.

Woordstudies

Overig

Naast bovengenoemde updates, worden regelmatig ook links naar artikelen en updates geplaatst op onze Facebook pagina’s:

Als u onze website wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer IBAN NL60RABO0300721382 t.n.v. J.P. van de Giessen, o.v.v. Aantekeningen bij de Bijbel. (Als u niet in Nederland woont: BIC/SWIFT RABONL2U.)

Tags:

Van de week hadden we een oproep gedaan om foto’s of links door te sturen van biermerken die naar zijn vernoemd naar iets of iemand in de Bijbel of naar bekende theologen. De afgelopen dagen hebben we veel reacties binnengekregen en hier een selectie van de allermooiste (een totaal overzicht vind u hier).

Theologen

Er blijkt zowel Luther als Calvinus bier te zijn.

Oude Testament
Enkele biermerken zijn genoemd naar landstreken zoals de Negev of Sodom & Gomora

Naar een Bijbelboek of gebeurtenis

Of verwijzen naar personen

Nieuwe Testament
Vooral veel van de apostelen

Of andere personen

Een joods biertje met de verwijzing naar de Messias

En de grote tegenhangers

Apocriefe Boeken en overige
Verschillende soorten Maccabee bier uit Israël

Naar een Joods feest

Daarnaast enkele met Bijbelse begrippen

Heeft u nog een biermerk gevonden welke niet hier wordt genoemd, stuur een foto op of laat een reactie achter met de naam.

Tags: ,

Dit is de 120e aflevering van de Livius Nieuwsbrief met nieuws over de Oudheid. Ofwel: we hebben tien jaargangen afgerond.

De nieuwsbrief blijft ook in het tweede decennium van zijn bestaan gratis; voor adreswijzigingen en afmeldingen volstaan uitsluitend mailtjes naar nieuwsbrief@livius.nl.

Jona Lendering (redactie)

=====================

LIVIUS’ EIGEN NIEUWS

Een greep uit het Liviusaanbod: de cursus over De Romeinen in Noord-Holland, waarin Arjen Bosman onder andere de opgravingen in Velsen toelicht.

Verschillende Livius-docenten zijn betrokken bij de oprichting van een nieuw oudheidkundig tijdschrift van Karwansaray Publishers, met de hoogst originele titel Ancient History Magazine. Een PDF van het proefnummer downloadt u hier en een abonnement neemt u daar. U klikt op het oranje vakje, dan ontrolt zich een schermpje, daar klikt u op “trial” en dan is de code die u even later invult “Liviuskorting” – dan betaalt u (met PayPal) slechts €15 voor een proefabonnement van drie nummers. Of u mailt naar nieuwsbrief@livius.nl en dan regelt Livius uw abonnement.

We werken opnieuw aan de update van de Livius.org-website. Als u op de hoogte wil blijven, “like” het dan op Facebook. En in de reeks museumstukken: de zeven wijzen, een Keltische graffito en een wapenoffer aan een inheemse godin.

======================================

HET MOOISTE VAN DE MAAND

In onze erkend subjectief “het mooiste van de maand” genoemde rubriek dit keer een bericht over het eten van kip. Het blijkt op een vrij specifiek moment, rond 300 v.Chr., in één stad, Maresha, voor het eerst op enige schaal te zijn gedaan.

======================================

EGYPTE

Dit is leuk: Naqada-vondsten in Tel al-Farkha, in de delta. Dat is niet de eerste plaats waar je Naqada-materiaal zou zoeken.

En verder: Berenike, Al Hoody, en twee kleine papyrusvondstjes.

======================================

BLOED-ANTIQUITEITEN

De politie heeft een grote zending onderschept. Het staat vast dat ISIS verantwoordelijk is en het lijkt erop dat de organisatie niet meer via Turkije kan exporteren. Verder hebben we deze maand een algemeen artikel en een stuk over de schade in Aleppo.

In een artikel in De Volkskrant werden onlangs de argumenten van de archeologen om bloed-antiquiteiten te negeren verkeerd voorgesteld. Hier legt Richard Kroes uit wat archeologen wél denken: wetenschap is mooi maar niet tot elke prijs.

======================================

HET OUDE NABIJE OOSTEN

Kijk, zo verlies je dus draagvlak voor de oudheidkunde. In Kanesh, een van de beroemdste opgravingen in Turkije, zijn de opgravingen begonnen. Er is nog niets noemenswaardig gevonden, maar de opgravers vertellen dat er eerder tabletten zijn gevonden die licht werpen op de sociale verhoudingen, en geven als voorbeeld dat vrouwen zekere rechten hadden (zoals). Degenen die niets weten over Kanesh zullen hierdoor concluderen dat er sprake is van een recente ontdekking (en worden dus misleid), terwijl de toeristen die de site hebben bezocht, herkennen dat de opgravers niets hebben te melden. Zij zullen toekomstige berichten verder negeren.

En verder: Tulul, Sidon, Ayanis, Aznavurtepe, Dor.

======================================

DE OUDE GRIEKEN

Bij de opgraving van Kastro Kallithea bloggen de studenten over de diverse aspecten van het archeologische werk: 1, 2, 3, 4, 5.

De Elgin Marbles bestaan uit de sculptuur van het Parthenon, maar tot de collectie behoren ook Egyptische voorwerpen. Niemand heeft dat ooit ontkend, maar het wordt nu als nieuws gebracht dat Lord Elgin meer naar Engeland bracht dan alleen Atheens beeldhouwwerk. De aanleiding is veel leuker: het wrak van de “Mentor”, het schip dat de collectie transporteerde, is gevonden en het blijkt dat er nog kunstvoorwerpen – Atheens en anders – aanwezig zijn die het op haar laatste reis meenam.

In de tien jaar dat deze nieuwsbrief nu bestaat, is het botmateriaal uit het graf in Vergina meer dan eens langs gekomen: was het wel of niet van Filippos II, zoals de opgraver beweerde? De discussie gaat verder en er is nog altijd geen duidelijkheid.

En verder: Perperikon en Sagalassos.

======================================

ROME EN ZIJN RIJK

In de stad zelf: Monte Testaccio. En een wel érg ongelukkige manier om nieuws te presenteren: Augustus liet geen stad van marmer achter. Duh. Zou ooit iemand ’s keizers bluf letterlijk hebben genomen?

De transitie van de Oudheid naar Middeleeuwen staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Het wordt steeds duidelijker dat een epidemie in het midden van de zesde eeuw erg belangrijk is geweest, omdat door het verlies aan mensenlevens de stedelijke infrastructuur instortte. Nu kunnen we vulkaan-activiteit toevoegen: een uitbarsting in 536 werd gevolgd door koele zomers en slechte oogsten, waardoor de ondervoede bevolking kwetsbaar was voor de epidemie.

En verder: Megiddo (don’t believe the hype – hier een stukje van twee jaar geleden), Carnuntum, Burgas, Arles, Sagalassos en Romeinse schoenafdrukken in Hippos.

======================================

BENOORDEN DE ALPEN

Deze maand alleen een nieuwtje uit Den Haag en een leuk bericht over het toegankelijk maken van de belangrijke vondsten onder de basiliek van Tongeren.

======================================

ISRAËL, JODENDOM EN CHRISTENDOM

Soms staat er bij chronologische discussies echt iets op het spel. Het maximalisme/minimalisme-debat staat of valt met de datering van monumentale gebouwen uit de Vroege IJzer-IIa-tijd, waarvan het begin moeilijk valt te bepalen. Speciaal hievoor ingesteld onderzoek leverde niets op. Uw redacteur legt uit.

Onlangs werd aangekondigd dat oude boekrollen met CT-scans konden worden gelezen. Zo is een Leviticus-fragment gelezen.

In Galilea zijn nogal wat synagogen geïdentificeerd uit de Late Oudheid, met beeldschone mozaïeken. Nu ook in Huqoq en Horvat Kur – nieuws om helemaal blij van te worden.

Je kunt zeggen van de recente schandalen over papyrusfragmenten wat je wil, de betrokkenen bij het Evangelie van de Vrouw van Jezus­-schandaal pakken wel aan: hier gaat men verder met schoon schip maken.

======================================

OVERIG

De Oudheid eindigt met de hierboven genoemde demografische crisis, waarna het machtsvacuüm werd opgevuld door de islam. Dat is een gebeurtenis die niet goed wordt begrepen. Deze maand ontstond echter enige duidelijkheid toen een Koranmanuscript ontzettend vroeg werd gedateerd. Uw redacteur legt de context uit en Richard Kroes somt op welke vragen overblijven.

De veranderingen in onze atmosfeer zullen ervoor zorgen dat in de toekomst koolstofdateringen moeilijk worden. Voor het goede begrip: het gaat niet om materiaal dat al gestorven is, dus voor de oudheidkunde verandert er niets. Ze zullen in het jaar 3000 echter geen dateringen kunnen doen van voorwerpen uit het derde millennium.

En verder: problemen bij Museumpark Orientalis, terwijl het Rijksmuseum van Oudheden verbouwt. (Er is geen verband tussen die twee.)

======================================

BOEKEN

De boekenrubriek in de Livius Nieuwsbrief wordt verzorgd door Roel Salemink van de Amsterdamse Athenaeumboekhandel, die u de boeken snel zal leveren als u gebruik maakt van de onderstaande links.

“Power and Pathos: Bronze Sculpture of the Hellenistic World” is een tentoonstelling die vanaf 28 juli is te zien in het J. Paul Getty Museum in Los Angeles: “During the three centuries between the reigns of Alexander the Great and Augustus, artists around the Mediterranean created innovative, realistic sculptures of physical power and emotional intensity.” Er is een grote collectie van zeker vijftig bekende hellenistische bronzen beelden bij elkaar gebracht, en die zijn ook te zien in de prachtige catalogus.

Alexander Smarius, docent klassieke talen aan het Vossiusgymnasium in Amsterdam, maakte een klein maar handzaam boekje (Met het Oog op Rome – Het Forum Romanum) met daarin een rondleiding over het Forum Romanum in Rome, waarin alle zichtbare en monumenten aan bod komen. Smarius maakt de lezer tot een actieve kijker en het boekje is daardoor onmisbaar bij een bezoek aan wat ooit het hart van het Romeins Rijk was.

Het Forum is ook de plek waar Julius Caesar tot de hoogste politieke kringen doordrong. De Blackwell Companion to Julius Caesar gaat uitgebreid in op de daden en het leven van deze staatsman: “it explores Caesar from a variety of perspectives: military genius, ruthless tyrant, brilliant politician, first class orator and sophisticated man of letters”.

Orosius and The Rhetoric of History van de Gentse hoogleraar Peter Van Nuffelen gaat over de laatantieke auteur Orosius (leefde ongeveer 385-420) die vooral bekend is van een werk met de titel Geschiedenis tegen de heidenen en een werk over de ideeën van Augustinus. Orosius reisde vanuit zijn geboortegrond in Spanje over de Middellandse Zee en werkte een tijd samen met de kerkvaders Augustinus en Hiëronymus.

======================================

DWAASHEID

Flabber is een vrolijke website zonder wetenschappelijke ambitie, dus als ze er “Dit is het oudste stuk muziek ter wereld waarvan we weten hoe het klinkt” schrijven, is er geen reden om er vuur en zwavel op te laten neerregenen. Maar toch: er is veel oudere muziek dan het genoemde Griekse wijsje, zoals deze hymne. Het zou de moeite van het constateren niet zijn geweest als het niet illustratief was voor het vooroordeel dat als iets maar uit Griekenland komt, het ook wel het oudste zal zijn. En overigens is er nog dit interessante interview over antieke muziek.

======================================

EN TOT SLOT

Dat grootse kunst niet altijd leidt tot grootse imitatie, leert dit deprimerende geval.

======================================

Oude nieuwsbrieven zijn te raadplegen via de website van het Rijksmuseum van Oudheden (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) en bij Aantekeningen bij de Bijbel. Als u de nieuwsbrief wil steunen, kunt u een donatie doen op rekeningnummer IBAN NL26 INGB 0670 7911 21 t.n.v. Livius, o.v.v. Ondersteuning Nieuwsbrief. Dank u wel. (Als u niet in Nederland woont: BIC/SWIFT INGBNL2A.)

Tags: ,

Het is vakantie en velen zullen wel eens een apart biertje nemen, bijvoorbeeld eentje die naar een Bijbels personage of een bekende theoloog is genoemd. Of misschien zien jullie een biermerk genoemd naar een plaats die in de Bijbel wordt genoemd.

Zo hebben we ontdekt dat er bier is genoemd naar Petrus, Paulus en Johannes. Maar ook dat er een is genoemd naar de Negev, om niet te vergeten de biersoorten die naar Calvijn en Luther zijn genoemd.

Het lijkt ons dan ook leuk om een zo’n compleet overzicht van dit soort biermerken te krijgen. Vinden jullie zo’n biermerk, maak er een foto en stuur hem op naar bijbelaantekeningen@gmail.com of plaats hem op onze FB-pagina. En natuurlijk vertel erbij of jullie hem heerlijk vinden of niet.

De mooiste foto’s die jullie opsturen worden in onze fotogalerij geplaatst, waar al een aantal merken staan.

Tags: ,

Het is altijd leuk als je weblog wordt gelezen en vooral als je daar veel reacties op krijgt. De afgelopen tien jaar dat ik aan het bloggen ben waren dat er enige duizenden, naast nog veel mailtjes met allerlei vragen en de vele gesprekken die ik heb gehad.

Een van de terugkerende vragen is altijd, “ja maar wat moet ik schrijven” of “heb je nog tips”. Van de week kreeg ik weer een aantal van dit soort vragen en heb daarom besloten om een artikel boordevol tips te bewerken en op mijn website te zetten, zodat iedereen daar zijn voordeel mee kan doen.

Het is hier te downloaden: Blog Tips

Tags:

Soms heb je van die vreemde gedachtekronkels, zo las ik een tijd terug de geschiedenis van Nachas van Ammon, herinnerde me dat ik ooit een vergissing had gemaakt door zijn naam verkeerd te vertalen en besloot om eens op internet te kijken of anderen ook die vergissing hadden gemaakt en kwam op een website over de naamgeving van fossielen en van daaruit mijn Egyptische kennis weer wat vergrootte. Ik snap dat u waarschijnlijk mijn gedachtekronkels niet zo snel kan volgen, vandaar dat ik hieronder maar een kleine analyse heb gemaakt hoe mijn brein functioneert:

Ik heb ooit een paar fossielen in mijn bezit gekregen, waaronder een brok steen waar allemaal kleine ammonieten inzitten. Ammonieten zijn een soort uitgestorven inktvissen en uit vondsten blijkt dat de grootte van de ammonieten varieert van minder dan een centimeter tot meer dan 2,5 meter doorsnede. De naam van deze dieren is afkomstig van de Egyptische god Amon, die afgebeeld werd als een man met het hoofd van een ram. Het is deze afgod waarover in Exodus 8:26 wordt gesproken.

Ammonieten lijken op de opgekrulde ramshorens waarmee Amon vroeger in Egypte werd voorgesteld. Bij de Romeinse auteur Plinius de Oudere vinden we beschrijvingen terug van fossielen van deze dieren die hij “ammonis cornu” (hoorn van Ammon) noemde. Op zich is dit grappig, vooral als je je bedenkt dat in de Middeleeuwen ammonieten slangenstenen genoemd. Volgens de legende had de heilige Hilda de slangen die haar plaagden in steen veranderd. Soms werd de overeenkomst met een opgerolde slang versterkt door het fossiel te verfraaien met een uitgehakte slangenkop. Het Engelse plaatsje Whitby in Yorkshire draagt drie van deze ammoniet/slangen in zijn wapen.

Het is deze combinatie van ammoniet/slangen dat ik moest denken aan de geschiedenis van koning Nachas van Ammon, die ten strijde trok en Jabes in Gilead belegerde (1 Samuël 11). Normaal was het in die tijd, dat als een stad was overwonnen, een klein gedeelte (meestal de vrouwen en de jonge kinderen) als slaaf werden meegevoerd, terwijl de rest, zoals de mannen en de ouderen, werden vermoord. Het is dan ook zeer logisch dat de inwoners een poging waagden door te gaan onderhandelen: ‘Als u met ons een verdrag sluit, zullen wij ons aan u onderwerpen.’ De rest is bekend, Nachas gaat akkoord en de inwoners krijgen 7 dagen de tijd om hulp te zoeken, die ze ook krijgen.

Deze spannende geschiedenis heb ik dan ook vele malen gelezen, zonder er al te veel bij stil te staan, want er zijn zoveel van dit soort verhalen in de Bijbel. Zoals gezegd had ik tijdens het lezen in mijn Hebreeuwse Bijbel de vergissing gemaakt door de eigennaam Nachas met slang te vertalen, wat dat is de betekenis van de naam. Nadat ik deze vergissing door had, kwam de overeenkomst met Genesis 3, waar ook sprake is van een slang, naar boven.

In Genesis zien we dat de slang, het meest listige van alle dieren in het veld, Adam en Eva probeert te verleiden en van God probeert af te trekken en hen tot zijn prooi, slaven wil maken. De Ammoniet “slang” doet exact hetzelfde, ook hij bedreigt Gods volk Israël, wil hen tot schande brengen (vs. 2) , ze onderwerpen en tot slaven maken. Was het dat de slang in Genesis het spel heel geraffineerd, subtiel en sluw speelt, hier treedt de slang grof en intimiderend op. Uiteindelijk weet Saul, als Gods messias, de slang te vermorzelen en het is daarmee met recht een verhaal dat thuishoort in het kader van de messiaanse bevrijdingsgeschiedenis, zoals we die verderop in de Bijbel lezen (cf. Openbaring 12).

Tags: ,

« Older entries § Newer entries »