Articles by JP vd Giessen

You are currently browsing JP vd Giessen’s articles.

Melk van de Vijgenboom

Van de week plukte ik enkele vijgen uit de tuin en daarbij kwam wat wit-geelachtig sap vrij. Direct geïnteresseerd vroeg ik me af of dit iets te maken had met een Romeinse mythe. Voor ik daar echter op inga eerst iets over dit melksap dat vroeger onder andere werd gebruikt als middel bij kiespijn, maar ook voor verwijdering van wratten. Dit laatste is ook de reden waarom het melksap als het op de huid terecht komt irritaties kan geven en in sommige gevallen zelfs blaren. Toch heeft dit melksap of latex ook zijn voordelen, want van van enkele familieleden van de vijg, de Indiase Banyan (F. bengalensis) en de Indische Rubber Plant, wordt het gebruikt om er rubber van te maken.

Volgens de Romeinse mythe werden Romulus en Remus gevonden onder een vijgenboom, welke de Ficus Ruminalis werd genoemd. En volgens de overlevering zou men deze boom ook nu nog kunnen vinden in een kleine tuin bij de Forum Romanum. Het Latijnse woord Ruminalis is afgeleid van rumis of ruma wat “borst” betekent. De boom was dan ook gewijd aan de godin Rumina en de Romeinen zagen het dan ook als een slecht voorteken als de boom begon te lacteren (Pliny, Natural History 15.77) en als de boom doodging werd deze herplant (Tacitus, Annales 13.58). Hieruit blijkt dat volgens de mythe dit melksap in verband werd gebracht, niet alleen met deze godin, maar ook met de tweeling die onder deze vijgenboom door een wolvin de borst werden gegeven.

Tot zover heeft dit alles nog weinig met de Bijbel te maken. Echter als de vijgen rijp worden dan wordt dit melksap omgezet naar suikers en daarvan lezen we in de geschiedenis van de zieke Hizkia. De profeet Jesaja legt vijgenkoeken op de wond en Hizkia geneest. De oorzaak is dat door de geconcentreerde suikeroplossingen alle pus uit de etterende wonden wordt gezogen (met de schadelijke bacteriën!). De ziekmakende microben sneuvelen daarbij door de hoge suikerconcentraties. Dat is ook de reden waarom gekonfijte conserven niet snel bederven. In ieder geval de wond wordt hierdoor weer schoon en in zekere mate steriel, waardoor er genezing optreed.

Tags:

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het is een loofhut (sukkoth) die dit jongetje aan het maken is, vanwege het loofhuttenfeest.

De vraag van deze week:
Bij de wadi Zerqa werd een hele nacht gevochten, de vraag hoe werd deze wadi in de Bijbel genoemd en wie vochten hier bij deze wadi?

Tags: ,

Enige jaren geleden had ik noodgedwongen een aantal huisregels opgesteld, sommige regels waren duidelijk zoals geen “Spam of reclame uitingen van bedrijven” en dat is helaas nog het gros dat ik krijg. De meesten zijn gegenereerd met een spambot en worden even zo vrolijk automatisch in de spambox gezet. Hoewel deze spammers steeds inventiever worden en sommige van de teksten echt leuk zijn en er soms heerlijk om kan lachen worden ze allemaal toch niet geplaatst.

Een andere regel die ik toen stelde “Beledigingen, ik weet dat het een sport is om anoniem christenen verrot te schelden, maar daar heb je andere websites voor” is blijkbaar minder duidelijk en we hebben ware specialisten onder de lezers die zich hiermee bezig houden. Gelukkig zijn het er niet al te veel, maar ik kan heerlijk genieten als iemand, met een verzonnen naam en een fake e-mailadres, me uitmaken van calvinist, paaps, onchristelijk, satanskind tot aap of varken. Het is voor mij een ware sport geworden om erachter te komen wat voor soort persoon dat nou is. Is het iemand die het licht heeft gezien en denkt dat alle anderen in de duisternis leven? Is het iemand die bezig is met het opvijzelen van zijn vocabulaire? Of is het iemand die zijn eigen zelfbeeld op anderen wil projecteren? Het is dan ook jammer, dat dit soort reageerders niet veel verder komen dan een paar woorden, waar niet al te veel zinnigs van afgeleid kan worden.

Gelukkig heb ik ooit nog een derde huisregel gesteld “Doodsbedreigingen, ik wordt hierdoor echt niet geïntimideerd en zal zeker niet stoppen met schrijven. Wel zal ik aangifte doen bij de politie” en gelukkig hebben sommige reageerders zich daar over gebogen en in verdiept. Zo was het hun opgevallen dat er op de weblog de vlag van Israël met de tekst “I stand with the people of Israel” staat en was er ook nog eens het gelukkige toeval dat Israël na maanden door Hamas te zijn beschoten vond dat er een einde aan moest komen. In geuren en kleuren reageerden ze dan ook wat er met mij moest gebeuren, in bloedige details waar zelfs de ISIS nog van kan watertanden, nee onthoofden is er niets bij. Het zijn ware professionals die zich met niets anders bezighouden dan op weblogs als de onze hun “religie van vrede” te propaganderen en echt andere religies kunnen hier nog een voorbeeld aan nemen.

Maar ja, andere religies uiten zich meestal niet zo verheven op social media of internet, tot ik van de week verheugd mocht zien dat ook christenen nu deze tak van sport zijn gaan beoefenen. Na mijn twee recensies over enkele hoofdstukken van het boek  “Wake Up!” kwamen ze binnen, het was net of ze eindelijk wakker geschud waren en ik vond dan ook dat ze niet zomaar onder deze recensies moesten verschijnen, maar dat er een speciale blog aan deze verheven christelijke proza gewijd moest worden.

NN on September 27, 2014 at 8:26 pm

Het is ongelofelijk wat een debiel die meneer van de Piese is

Jan on September 28, 2014 at 9:03 pm

Wat ben je een klotzak dat je dit mensen aandoet, doodgemaakt moet je worden.

Jan on September 29, 2014 at 11:38 pm

Je moet doodvallen met dat onchristelijke gedoe van je

Jan on September 30, 2014 at 1:16 am

Ja mijn reacties plaats je niet, zeker bang geworden. Afmaken moeten ze jou.

Ja Jan je ziet het, ik plaats je reacties en moet toegeven dat de christelijke boodschap er helemaal in is verwerkt. Misschien moet je voortaan eerst nog even de spellingscontrole erover heen laten gaan, maar dan is het heel geschikt op gepubliceerd te worden. Vooral die woordgrap over mijn naam, daar heb ik me bijna om doodgelachen. Daarnaast heb ik nog een advies, ga eens in de leer bij die andere groeperingen, voeg wat inhoudelijks toe, dat zou zo’n reactie echt afmaken. Niet dat ik het zou plaatsen, maar toch…

Omdat je als verheven christen blijkbaar nog in de leer bent met dit soort prozaïsche reacties heb ik het niet gemeld bij de politie. Voor ik dat doe, moeten de reacties wat meer inhoudelijk zijn, want ook de politie wil smullen van je proza en ik wil hen toch echt niet teleurstellen.

Update

Heb het maar op een ludieke manier beschreven, maar het moge duidelijk zijn dat er ook bij mij grenzen zijn. Dat bepaalde groeperingen tijdens een oorlog op deze manier hun hart wil luchten, net als mensen die het blijkbaar niet eens zijn met een artikel is nog geen reden om grof te worden of verkapte bedreigingen te doen. Mensen als deze “Jan” die blijkbaar het toch nodig vinden om op deze of nog ergere manier hun hart te luchten kunnen er wel op rekenen dat aangifte wordt gedaan en dat van ieder bericht naast hun naam en email ook hun IP-adres wordt vastgelegd en dus makkelijk zijn te traceren.

Tags: ,

Bij het opzoeken van Bijbelteksten op onze website zie je verschillende tabbladen, één daarvan is de “Concordantie”, welke op basis van de Strong-codering naar het desbetreffende woord in de grondtekst gaat.  Tot nu toe hadden we alleen de Nederlandse Statenvertaling met deze Strong-codering, maar de afgelopen jaren ben ik druk bezig geweest met het verbeteren van dit gedeelte. Dat betekent dat voor het Nieuwe Testament nu ook de getranscribeerde tekst erboven staat en nu ben ik begonnen met het Oude Testament. Als voorbeeld heb ik Maleachi 3:2, dat er als volgt uitziet:

Als eerste heb ik het hele Oude Testament moeten transcriberen, het overzetten naar voor ons leesbare letters, dit is gedaan door de Hebreeuwse letters en de Masoretische tekens om te zetten met een computerprogramma (zie hier voor een verklaring hoe het is gedaan). Hierna is deze gegenereerde tekst nog eens doorgenomen en alvast in het tabblad “Aantekeningen” gezet, waarbij veel aanpassingen handmatig nog zijn doorgevoerd.

Nu ben ik in de fase gekomen om het over te zetten naar het concordante gedeelte, ook dat doe ik gedeeltelijk automatisch maar ook hier is heel veel handwerk. Want in het Hebreeuws zijn er soms woorden die niet vertaald worden of die in het Nederlands zijn samengevoegd. In bovenstaand voorbeeld is dat bijvoorbeeld ’eṯ- wat een vierde naamval is en in de Staten Vertaling mooi is vertaald met “den” en in de oude situatie was dit woordje met “dag” samengevoegd, wat dus een handmatige correctie behoefde. Daarnaast zijn er andere kleine correcties, in de Staten Vertaling lezen we “Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen”, maar de volgorde in het Hebreeuws is anders en om die reden is “zal” voor “verdragen” gezet. Voorlopig is dit een meerjarenplan en ik zoek nog naar algoritmes die dit proces verder kunnen vereenvoudigen, waarbij ik dagelijks enkele verzen op de website zal zetten (onder het tabblad “Concordantie”).

Ik weet niet of veel anderen dit gedeelte zullen gebruiken, maar voor mij is het een verdere leerschool in het Hebreeuws en leer ik de Bijbel zo beter kennen.

Tags:

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Alles wat van het graanoffer overblijft moest aan Aäron en/of zijn zonen worden gegeven. (Lev. 2:3; 6:14-18)

De vraag van deze week:
Deze week weer eens een beeldvraag en het moge duidelijk zijn dat het gaat met waar die jongen mee bezig is en met wat in de Bijbel dit te maken heeft.

Tags: ,

4 oktober is het “dierendag” en maar weinigen zullen zich dan herinneren dat Franciscus van Assisi de dag ervoor is gestorven en op 4 oktober zijn lichaam in een processie door de stad werd gevoerd naar de kerk van San Giorgio in Assisi, waar hij begraven werd. Van hem wordt oa. verteld dat hij sprak met dieren, maar hij heeft veel meer dingen gedaan. Zo ging hij tijdens de kruistochten naar Syrië en dat verhaal is bewaard gebleven dankzij de biografie van Bonaventura:

Maar de gloed van zijn liefde bleef zijn geest aanzetten tot het martelaarschap; nog een derde keer ondernam hij een tocht naar het land van de ongelovigen om door het vergieten van zijn bloed het geloof in de drieëne God te verbreiden. In het dertiende jaar na zijn bekering ging hij namelijk nog eens naar Syrië en stelde hij vastberaden aan vele gevaren bloot om de sultan van Babylon persoonlijk te ontmoeten. Tussen de christenen en Saracenen woedde toen een zo meedogenloze oorlog dat het, hoewel de kampen van beider legers dicht tegenover elkaar lagen, van weerskanten onmogelijk was zonder levensgevaar van het ene kamp naar het andere te komen. De sultan had immers het wrede besluit uitgevaardigd dat wie hem het hoofd van een christen bracht, als beloning een Byzantijns gouden muntstuk zou ontvangen. Maar Franciscus, de onverschrokken ridder van Christus, liet zich niet afschrikken. Hij hoopte in de nabije toekomst het doel waarnaar hij met heel zijn hart verlangde, te kunnen bereiken. Zonder zich van de dreigende dood iets aan te trekken, besloot hij, ertoe gedreven door zijn verlangen voor Christus te sterven, op weg te gaan. En na eerst gebeden te hebben, zong hij, zijn kracht vindend in God, vol vertrouwen het woord van de psalmist: ‘Al moet ik door de diepste duisternis van de dood hen, ik zal geen onheil vrezen, want U bent altijd bij mij (Ps. 23:4).’

Als metgezel koos hij een medebroeder uit, Illuminatus – de Verlichte – geheten, een in het licht van Gods genade levend, deugdzaam man, en ging met hem op weg. Op een gegeven moment kwamen ze twee schapen tegen. Die ontmoeting deed de heilige man veel plezier en vrolijk zei hij tot zijn metgezel: ‘Vertrouwd op de Heer, broeder! Bij ons gaat immers het woord van het evangelie in vervulling: ‘Zie, Ik zend jullie als schapen onder de wolven (Mat. 10:16).’ Toen ze wat verder voortgegaan waren, stootten ze op een troep hun tegemoetkomende Saraceense soldaten. Als razende wolven die een aanval deden op schapen, snelden dezen op Gods dienaren toe en overmeesterden ze hen op ruwe wijze. Hun wreedheid en verachting op hen botvierend beschimpten ze hen, bewerkten hen met zwepen en sloegen hen in boeien. En na hen danig toegetakeld te hebben en veel mishandelingen te hebben laten ondergaan, brachten ze Gods dienaren tenslotte – Gods voorzienigheid beschikte het zo – vóór de sultan; juist wat de man Gods had verlangd. Op diens vraag wie hen gezonden had, met welk doel ze gezonden waren, wat voor een zending ze hadden en hoe ze bij hem hadden kunnen komen, antwoordde Christus’ dienaar onverschrokken dat hij niet op bevel of met de hulp van een mens door de linies gekomen was, maar dat de allerhoogste God hem er doorheen had laten trekken om hem, de sultan en zijn volk de weg naar het eeuwig heil kenbaar te maken en het ware evangelie te verkondigen. En zo rustig en vastberaden, zo moedig en begeesterd sprak hij tot de sultan over de drieëne God en over Jezus Christus, de Zaligmaker van alle mensen, dat overduidelijk in hem bewaarheid bleek wat het evangelie zegt: ‘Ik zal jullie welsprekend maken en een wijsheid geven, die geen tegenstander zal kunnen weerstaan of weerspreken (Luk. 21:15).’ Want toen de sultan de wonderbaarlijke begeestering en geestkracht van de man Gods zag, luisterde hij ook graag naar hem; hij drong er met nadruk bij Franciscus op aan bij hem te blijven. Maar Christus’ dienaar antwoordde hem, op ingeving van God: ‘Als u zich met uw volk tot Christus wilt bekeren, zal ik uit liefde voor Hem graag bij u blijven. En als u er misschien tegenop ziet omwille van het geloof in Christus de wet van Mohammed af te zweren, laat dan een zeer groot vuur ontsteken; samen met uw priesters zal ik dat vuur ingaan, opdat u erachter zult komen aan welk geloof men zich terecht moet houden om zijn grotere zekerheid en heiligheid.‘ In antwoord hierop zei de sultan tot hem: ‘Ik denk niet dat één van mijn priesters bereid is om dat vuur in te gaan of vrijwillig enige foltering te ondergaan om zijn geloof te verdedigen.‘ Want hij had gezien hoe een van zijn priesters, een hoogbejaarde vertrouweling van hem, zich bij het horen van dat voorstel onmiddellijk uit de voeten had gemaakt. Toen zei de heilige man: ‘Ik wil ook wel alleen door dat vuur gaan. Maar dan moet u mij wel, ook namens uw volk, beloven dat u en uw volk tot de christelijke eredienst zullen overgaan wanneer ik er ongedeerd uit zal komen. Mocht ik verbranden, geef dan de schuld aan mijn zonden; maar als Gods macht mij zal beschermen, erken dan dat Christus, Gods kracht en Gods wijsheid, waarachtig God is en Heer en Verlosser van alle mensen.‘ De sultan zei hierop dat hij het niet waagde hierop in te gaan en eventueel de laatste keuze te moeten doen, omdat hij dan een oproer van het volk vreesde. Wel bood hij de man Gods vele kostbare geschenken aan. De heilige echter, die niet op aardse bezittingen uit was, maar alleen verlangde zielen te redden, wees die geschenken vol verachting af als waren ze slijk. Toen de sultan zag hoe volkomen de heilige man al het aardse verachtte, was hij er zeer van onder de indruk en achtte hem daarom nog meer. En ofschoon hij zich niet tot het christelijk geloof wilde bekeren, of er misschien ook de moed niet toe had, toch vroeg hij de dienaar van Christus eerbiedig de geschenken aan te nemen en ze voor zijn zielenheil aan arme christenen of kerken te geven. Ook op dit verzoek van de sultan ging de man Gods niet in. Vooreerst wilde hij niets met geld – dat hij als een bezwaarlijke last beschouwde – te maken hebben. Maar verder zag hij ook in de ziel van de sultan niet het geringste zaad van een ware godvrezendheid.

Ondertussen was het de man Gods wel duidelijk geworden dat hij met de bekering van dat volk niet de minste vorderingen maakte en dat hij ook het martelaarschap, waarvan hij zich veel voorstellingen had gemaakt, niet kon verwerven. Op ingeving van God keerde hij daarom weer naar het land van de gelovigen terug.

Bron: Bonaventura, Leven van de heilige Franciscus van Assisi. Grote en kleine levensbeschrijving, vertaald door A.A.C. Sier, Haarlem: Gottmer, 1978.

Tags: ,

De Vreter

Vorig jaar stonden de kranten bol dat er in Egypte een gigantische sprinkhanenplaag was die alles opvrat wat ze tegenkwamen en dat ze ook de omliggende landen bedreigden. Terwijl in Nederland de bietenvlieg weer in opkomst was en dan hebben we het nog niet eens over de rupsen, aaltjes, slakken, luizen, cicaden, coloradokever, wantsen en al dat andere ongedierte dat onze landerijen en onze tuinen bedreigen. Heb je in je eigen tuin een mooie plant gezet, of de volgende dag is hij verdwenen dankzij de vraatzucht van slakken.

Het is dan ook begrijpelijk dat men vroeger, toen er nog geen goede bestrijdingsmiddelen waren, ze enorm veel last hadden van al dat ongedierte en met lede ogen toezagen hoe een zwerm sprinkhanen of andere insecten in de kortste keren hun velden hadden opgevreten en dat er daardoor hongersnood kwam. Niet voor niets zei Jona dat hij woedend was dat zijn wonderboom in één nacht was opgevreten door de wormen. In de Bijbel zien we dan ook dat voor al dat ongedierte een naam was verzonnen, de Ochel “de Vreter, de Verslinder”, of zoals soms vertaald “de opeter” (SV), “de kaalvreter” (HSV), “de afvreter” (NBG) of “de veelvraten” (WV95). Niets was zo gevreesd bij de agrariër als de komst van de Vreter, die alles kaalvrat tot er niets meer over was.

Het was dan ook om die reden dat God de Israëlieten beloofd dat Hij “ter wille van u de kaalvreter bestraffen, zodat hij de vrucht van de aardbodem bij u niet te gronde richt,en de wijnstok op het veld bij u niet zonder vrucht zal blijven” (Maleachi 3:11) en dat de omliggende landen de Israëlieten benijden om deze zegen dat de Vreter niet hun akkers bedreigen (Mal. 3:12). Maar aan deze zegen is wel een voorwaarde verbonden, ze moeten geloven, ze moeten doen wat God van hen verlangt, ze moeten stoppen met God bestelen en bedriegen. God daagt hen zelfs uit “Probeer het maar eens … Breng de gaven, voor mij bestemd, naar de voorraadkamers in de tempel” (Mal. 3:10) en als ze dat doen dan zullen ze ook de gevolgen zien, nl. dat er overvloedig regen zal zijn zodat het zaad op hun akkers kunnen ontkiemen, dat al het ongedierte “de Vreter” niet zal komen, waardoor er overvloed zal zijn.

Tags: ,

Iedereen kent het gezegde Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet, en soms wordt dan ook nog verwezen naar de Bijbel. Inderdaad wordt het in de evangeliën genoemd: En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. (Luk. 6:31; Mat. 7:12). In het Oude Testament komt deze regel niet voor, hoewel een vergelijkbare tekst we in Lev. 19:11 kunnen vinden.

Toch was dit gezegde al erg bekend in die tijd, want de geleerde Hillel had al eerder gezegd “Alles wat u schadelijk acht, doe dat uw naaste niet aan. Dit is de ganse wet en al het andere is commentaar, bestudeer het!” (Talmud Shabbat 31a). In 175 v.C. vinden we het al terug in het Aramese boek Tobith 4:15 Wat jij niet wilt dat men jou aandoet, doe dat ook een ander niet aan, geschreven in Mesopotamië. Ruwweg even oud is een vermelding in de zogeheten Brief van Aristeas (§207), geschreven in het Grieks in Egypte. De oudste vermelding is rond het midden van de vijfde eeuw v.C. te vinden bij Herodotos (Historiën 3.142), terwijl in de vierde eeuw we de regel bij Xenofon, Isokrates en Demosthenes al vermeld zien.

Het is dan ook, denk ik, een van de oudste gezegden ter wereld.

Tags:

Tachpanhes

Als je de Bijbel leest is het altijd handig om te weten waar het zich afspeelt, zo lezen we nadat Jeruzalem werd verwoest in 586 v.C. veel Joodse vluchtelingen, met inbegrip van Jeremia, naar Tachpanhes (Jeremia 43-44) trokken.

Tachpanhes is een plaats aan de Egyptische grens, waarschijnlijk Daphnae (Tell Defenneh) waar Farao Psammetichus (664–610 v.C.) een garnizoen van buitenlandse huurlingen vestigde, voornamelijk bestaande uit Cariërs en Ionische Grieken (Herodotus ii. 154).  Er wordt aangenomen dat Jeremia door steniging stierf (Tertullianus, Adversus Gnosticos, hfdst. 8; Hiëronymus, Adversus Jovinianum 2:37) in deze plaats (Pseudo-Epiphanius, De Vitis Prophetarum; Isodorus van Sevilla, De Ortu et Obitu Patrorum, hfdst. 38).

Verder weten we over deze havenplaats dat nadat door Amasis II (570-526 v.C.) aan de plaats Naucratis het monopolie van het Griekse verkeer werd gegeven de Grieken definitief vertrokken uit Daphnae en dat ten tijde van Herodotus waren de verlaten resten van de dokken en gebouwen nog zichtbaar.

Tags: ,

Femme Fatale

Jaren geleden werd mij in de kerk eens gevraagd wat de naam Rebekka betekende en toen flapte ik eruit dat het in modern Nederlands een “femme fatale” was. Ik zag ze nog kijken en besloot toen een daar een artikeltje over te schrijven. Vandaag was ik bij een klant en een van de medewerksters kwam bij mij omdat haar was verteld dat ik wel wat meer over de betekenis van haar naam kon vertellen en je snapt ze heet Rebekka. Ik gaf haar het artikel en ze vond dat ik het best nog een keer op mijn weblog mocht zetten en bij deze los ik mijn belofte in:

De betekenis van de naam Rebekka of op zijn Hebreeuws Rivka, waarbij de v een harde is dus meer een zachte b zoals in Abram/Avram.
Allereerst zoals het in een aantal namenboeken staat:

  • Betekenis naam onzeker (Dr J. van der Schaar, “Woordenboek van voornamen”, Prisma, 1981 p. 302)
  • Lussen van een touw (http://www.biblebell.org/namegirl.html)
  • Ribqah (rib-kaw’) from an unused root probably meaning to clog by tying up the fetlock; fettering (by beauty); Ribkah, the wife of Isaac:– Rebekah (Strong, 7259)

Gaan we kijken in Hebreeuwse woordenboeken dan zien we het volgende:

  • “a rope with a noose”, not unfit as the name of a girl who ensnares men by her beauty. [Rebekah], Rebecca, the wife of Isaac, Gen. 22:23; 24:14, seqq. (Gesenius, “Hebrew-Chaldee Lexicon to the Old Testament. p. 755)
  • רִבְקָה S 7259 GK 807130 n.pr.f. Rebekah , daughter of Bethuel and wife of Isaac, Gn 22:23 ; 24:15 + 24 times 24 , 25 , 26 , 27 ; 28:5 ; 29:12 ; 35:8 ; 49:31 ;— Ö Ρεβεκκα (Brown, D.D., D.Litt. Francis, Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon p. 7259)
  • רבק TWOT 2110 ( √ of following; cf. Arabic رَبَقَ (rabaqa) tie fast; å רִיבְקָא stall ) (idem, p. 2110).
  • REBEKAH ribek’e (רִבְקָה, LXX Ρεβεκκα, prob. tie, loop; cf. Arab. raboqa make fast; Targ. rebqa = Heb. marqeb, stall). (Tenney, Merrill C., Pictorial Encyclopedia of the Bible p. Vol 5 p.42)

De naam is afgeleid van ravka “vastbinden (door een touw). En dan vooral het stevig vastbinden van dieren, in de oudheid bij semi-nomadische volken was het belangrijk dat de dieren niet wegliepen en het was dan ook een grote zorg dat de dieren (denk dan vooral aan dromedarissen [kamelen waren toen nog onbekend] ,ezels en paarden) goed verzorgd werden. Een meisje werd dan ook een Rivka genoemd en jongens een Rivk. Het schijnt dat bij sommige Druzen en Arabieren deze betekenis nog in zwang is. Later werd dit ook gebruikt voor vrouwen (“femme fatales”) die door hun schoonheid mannen aan zich bonden.(Chr. Pal. Christian-Palestinian Aramaic. Schwally F. Schwally, Idioticon d. Chr. Pal.; Brown-Driver-Briggs, Hebrew and English Lexicon; R. Laird Harris, Theological Wordbook of the Old Testament) en in deze betekenis is deze naam (later) vooral gebruikt in semitische talen als het Hebreeuws, Aramees en Ugaritisch. Je kunt een link naar deze laatste verklaring vinden in Gen 24:16 waar over Rebekka staat geschreven: “En die jonge dochter was zeer schoon van aangezicht, een maagd, en geen man had haar bekend; en zij ging af naar de fontein, en vulde haar kruik, en ging op.” Over slecht een paar vrouwen in de Bijbel wordt dit gezegd.

Nog later werd deze naam door de joden en christenen gebruikt als vernoeming naar Rebekka de vrouw van Izak.

Tags: ,

« Older entries § Newer entries »