Articles by JP vd Giessen

You are currently browsing JP vd Giessen’s articles.

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het antwoord op de beeldvraag van vorige week was dat het een dudaim-plant, of in Nederland meer bekende Alruin, is. En het waren Rachel en Lea die hier in Genesis 30 om de vruchten ruzie maakten.

De vraag van deze week:

Deze keer weer een ouderwetse opzoek vraag: hoe heette de vader van Petrus.

Tags: ,

Het verbaast me hoe sommige kerken steeds meer wereldse zaken in hun theologie stoppen en iedere keer denk ik laat ik er maar niet over schrijven. Vanochtend zag ik echter een overzichtje van hoe de kruisweg geïnterpreteerd moet worden:

DE EERSTE STATIE Jezus wordt ter dood veroordeeld De Nakba van 1948
DE TWEEDE STATIE Jezus draagt zijn kruis Vluchtelingen
DE DERDE STATIE Jezus valt voor de eerste keer De bezetting van 1967
DE VIERDE STATIE Jezus ontmoet zijn moeder Nederzettingen
DE VIJFDE STATIE Simon van Cyrene helpt Jezus zijn kruis te dragen Stress en vernedering
DE ZESDE STATIE Veronica dept Jezus’ gezicht droog Solidariteit
DE ZEVENDE STATIE Jezus valt voor de tweede keer Huizenvernietigingen
DE ACHTSTE STATIE Jezus ontmoet de vrouwen van Jeruzalem Vrouwen tegen de bezetting
DE NEGENDE STATIE Jezus valt voor de derde keer Checkpoints
DE TIENDE STATIE Jezus wordt van zijn kleding ontdaan Bureaucratische onderdrukking
DE ELFDE STATIE Jezus wordt aan het kruis genageld Gaza
DE TWAALFDE STATIE Jezus sterft aan het kruis De muur
DE DERTIENDE STATIE Jezus wordt van het kruis gehaald Het verlies van Jeruzalem
DE VEERTIENDE STATIE Jezus wordt in het graf gelegd en staat op de derde dag op uit de dood Wat zal de veertiende statie zijn?

Wat we hier zien is dat de lijdensweg van Jezus gelijk wordt gesteld aan die van de Arabieren die in Israël wonen. En over deze theologie heb ik al eerder geschreven en toen al gesteld dat het lijden van Jezus totaal iets anders is dan het menselijk lijden. Echter in dit rijtje val nog eens op dat ook nog eens met halve en hele leugens worden gebruikt. Zo zien we dat het lijstje begint met de Nakba en inderdaad zou dit van Arabisch oogpunt negatief zijn, echter we moeten niet vergeten dat het de Arabieren zelf waren die aanvielen en werden teruggeslagen, en het lijden van de Arabieren is dan ook 100% op hun eigen conto te schrijven, bovendien werden veel Arabieren toen door hun eigen volk opgeroepen om te vluchten. Ondanks de gevoelige nederlaag die de Arabieren leden, kon het prille Israël niet al het hun toegewezen gebied behouden en grote delen werden bezet door oa. Jordanië. Tijdens een aanval van de Arabieren in 1967 wisten de Israëliërs deze gebieden te bevrijden, wat totaal iets anders is dan dat deze gebieden nu plotseling “bezet” zijn. Was het hier nu maar bij gebleven, maar onder aanvoering van Arafat kwamen er allemaal terroristische aanslagen en de Israëliërs namen maatregelen door oa. checkpoints in te stellen om deze terroristen tegen te houden en toen dat niet hielp zelf een beschermingshek (geen muur). In hun zucht naar vrede gaven de Israëliërs zelfs de Gaza weg, welke sindsdien een autonoom gebied is. Maar blijkbaar moet Gaza als autonoom gebied gezien worden als het sterven van Jezus aan het kruis. Dus toen Gaza zijn autonomie kreeg is dat in de ogen van deze theologen gelijk aan het sterven van de Gaza. Het verlies van Jeruzalem is een gotspe, in de hele Bijbel lezen we dat dit de hoofdstad is van de Joden, maar volgens deze theologen moet daar blijkbaar iets anders onder worden verstaan.

Ik kan dan ook niet anders dan tot de conclusie komen, dat deze nieuwe theologie niets te maken heeft met de Bijbel en dat wij als christenen deze theologie moeten afwijzen. Dit is alleen een politiek spel, waarbij bovendien nog eens zeer eenzijdig alles wordt bekeken, er wordt niet gesproken dat in diezelfde periode bijna alle Joden uit de Arabische gebieden zijn verdreven of vermoord en dat hun bezittingen zijn geconfisqueerd. Natuurlijk niet alle daden van Israël zijn goed te keuren, maar in perspectief tot wat de Arabieren in diezelfde periode hebben gedaan (ook tegen hun eigen volk) valt dat bijna in het niets.

Tags:

Wie een beetje de christelijke theologie volgt zal op de hoogte zijn geweest dat pas geleden er in Bethlehem een conferentie was genaamd “Christ at the Checkpoint Conference”. Hoewel er met een conferentie niets mis hoeft te zijn, viel het me op dat er daar toch wel vreemde theologische opvattingen op na werden gehouden.

Zo werd geponeerd dat Jezus, Maria en Petrus eigenlijk Palestijnen waren. Ik was dan ook benieuwd naar hun argumenten, want in mijn Bijbels kan ik hier niets van terugvinden. Het is dan ook niet geheel verwonderlijk omdat in het hele Nieuwe Testament “Palestina” niet voorkomt en wel omdat dit gebied pas later zo werd genoemd door de Romeinen omdat ze ieder spoor van de aanwezig van Joden wilden verwijderen. Eeuwen later kwam een zekere Arafat ook op dit idee en begon te zeggen dat de Arabieren eigenlijk Palestijnen waren en al gauw waren er meer die hem hierin volgden:

“We must not forget that Messiah [Jesus] is a Palestinian, the son of Mary the Palestinian.” [Al-Hayat Al-Jadida, Nov. 18, 2005]

“We celebrate this holiday [Christmas] to mark the birth of the Palestinian prophet.” (Official Palestinian Authority TV, Dec. 25, 2013)

“Jesus was a Palestinian and that the Christian faith started specifically in Bethlehem and spread to the rest of the world.” Father Raed Abu Sahliya referring to a letter from Palestinian President Mahmoud Abbas (WAFA news agency, Dec. 23, 2013)

“In Bethlehem, more than 2,000 years ago, Jesus Christ was born; a Palestinian messenger who would become a guiding light for millions around the world.” (WAFA news agency, Dec. 23, 2013)

Maar omdat zij dit stellen, wil dit nog niet zeggen dat het waar is. In de Bijbel kunnen we duidelijk de Joodse wortels terugvinden en het is dan ook dom om dit klakkeloos aan te nemen en de feitelijke geschiedenis opzij te zetten. Nu zouden we dit nog kunnen opvatten als een buitenissige theologische opvatting, ware het niet dat ook in Nederland er dominees zijn die dit nu propaganderen, zoals bv. ds. Willemien Keuning die zei: “Jezus is geen biologische nazaat van koning David, hij was een Palestijn avant la lettre”. We zien dan ook dat niet alleen de geschiedenis door hen wordt herschreven, maar dat nu ook de Bijbel wordt herschreven ter eigen gewin.

Mijn opvatting is dan ook dat de christelijke kerk krachtig afstand dient te nemen van dit soort dwaalleren.

Tags:

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het antwoord van vorige week is te vinden in Jesaja 3:6-7

De vraag van deze week:

Deze keer voor de verandering maar weer eens een beeldvraag. Wie maakten hierom ruzie.

Tags: ,

Deze bekende tekst lezen we een paar keer in de Bijbel, namelijk zowel in Jesaja 22:13 als in 1 Corinthiërs 15:32. Toen ik de eerste keer dit bewust las moest ik denken aan de Perzische dichter Omar Khayyam die dit ook een paar keer aanhaalt in zijn gedichtenbundel de Rubaiyat, (XXIV en XXX) “Ah, make the most of what we yet may spend, Before we too into the Dust descend; Dust into Dust, and under Dust, to lie, Sans Wine, sans Song, sans Singer, and—sans End!” en “Yesterday This Day’s Madness did prepare; To-morrow’s Silence, Triumph, or Despair: Drink! for you know not whence you came, nor why: Drink! for you know not why you go, nor where.

De profeet Jesaja haalt de spotters aan als de vijand eraan komt. En het is Paulus die deze woorden aanhaalt tegen de Epicuristen die dit als argument gebruiken omdat er volgens hen geen leven na de dood is. Het is dan ook zeer de moeite om Paulus argumentatie verder te lezen als hij tot de conclusie komt “En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend” (vs. 40). Misschien kunnen wij daar troost uit vinden.

Tags: , ,

De rivier Jabbok (יבּק) is een zijrivier van de Jordaan, die de bergketen van Gilead doorkruist. De bron is in de buurt van Amman. De rivier is een kleine 100 km lang en wordt tegenwoordig de Wadi Zerqa genoemd. De rivier was in het verleden regelmatig de grens van verschillende volken zoals de Ammonieten (Richt 11:13).

Bekend is de rivier geworden door de worsteling die Jakob had met de Engel des Heeren (Gen 32:22) waarna zijn naam werd veranderd in Israël. Om die reden hebben verschillende geleerden gewezen op de mogelijke woordspeling van Jakob (Ja’kb) en “hij worstelde” (wai’abk) en de naam van de rivier Jabbok (yabboq).

Tags:

Vandaag kreeg ik onderstaande foto binnen met een aantal vragen. Als eerste is dit photoshop of niet, waarbij ik denk dat het inderdaad photoshop is. Maar dan komen we op de andere vraag die interessanter is. Is dit kosher. In het Oude Testament zijn verschillende voedselwetten waarin besproken wordt wat je wel of niet mag eten. Wat je wel mag eten heet dan “kosher”. In dit geval zijn er een aantal teksten waaruit je kan opmaken dat het niet kosher is (ondanks het feit dat dit op de deksel staat).

Als eerste zien we een kikker, in Lev. 11:9 lezen we “Alles wat in het water leeft, in de zee of in de rivieren, en vinnen en schubben heeft, mag je eten“. Volgens de Joodse en Oud-Testamentische begrippen is een kikker een waterdier en zoals we kunnen zien heeft deze geen vinnen of schubben en is om die reden onrein. Nu zouden we hierover kunnen discussiëren maar er is nog een reden te bedenken waarom dit niet rein is.

Iets verder in hetzelfde hoofdstuk van Leviticus in 11:33 lezen we “Wanneer zo’n kadaver in een aarden kruik wordt aangetroffen, is de inhoud onrein; de kruik moet worden stukgeslagen“. Deze tekst slaat in eerste instantie op het verbod van het eten van “aas” (in het Hebreeuws te vertalen als “datgene wat is doodgevallen”). In de natuur gaat bijna geen een dier dood aan ouderdom, ze gaan of dood omdat ze al zwak of ziek zijn of doordat een roofdier ze heeft gevangen (omdat ze al zwak of ziek waren). De bovengenoemde regel dat de Israëlieten de hele voorraad graan of ander voedsel moesten weggooien als er een dood dier in gevallen was, is dan ook niet overdreven. Een muis of een rat, of in dit geval een kikker, valt niet zomaar in een kruik met voedsel. Het beest is waarschijnlijk gestorven aan een besmettelijke ziekte, die ook voor mensen gevaarlijk is. In een eenvoudige cultuur is een verbod hierop vele malen beter dan een wetenschappelijke uitleg die deze mensen niet zouden begrijpen. Dus ook op basis van deze tekst kan men concluderen dat de inhoud van dit “vat” niet rein is.

Tags: , ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het leek een makkelijke vraag maar toch waren er verschillende die het antwoord niet wisten. Jezus had een huis in Kapernaüm en we kunnen daarover lezen in Markus 2:1 en 3:20.

De vraag van deze week:

Omdat deze man een mantel heeft vragen ze hem om hun leider te worden. Wat voor antwoord geeft hij aan hen.

Tags: ,

Binnenkort houdt een van onze medewerkers een lezing over het boek “God bewijzen” van Stefan Paas en Rik Peels.

Voor overige lezingen zie hier.

Tags:

Toen zei de vrouw: Wie zal ik voor u oproepen? En hij zei: Roep Samuel voor mij op.

1 Sam. 28:11 (HSV)

Als we dit stuk lezen dan komen er een aantal vragen naar boven, is het echt Samuel, of hoe kon het toch gebeuren dat Saul naar een waarzegster gaat.Ik zal proberen enig inzicht te geven wat er nu in dit en de volgende verzen gebeurde.

In die tijd was het gewoon dat een waarzegster zich in een andere ruimte bevond dan haar klant. Dat betekent dat de klant dus niks zag (vs. 13) en de kans op fraude heel groot was. Necromantie, het oproepen van de doden, voor hulp was verboden (Deut.18:11) want God wilde dat aan hem werd gevraagd (Jes. 8:19). Ook al reageerde God niet meteen, toch had Saul niet dit mogen doen. In vers 13 lezen we dat de vrouw schrikt omdat iets/iemand komt en omdat ze plotseling Saul herkent. Dat ze schrikt van het laatste is duidelijk omdat we daarvoor hadden gelezen dat Saul bijna alle waarzegsters had laten doden, vandaar haar uitroep “waarom heb je mij bedrogen”. De vraag wat ze zag is lastiger en volgens de Kanttekeningen was het “een boze geest, in de gedaante van Samuel, welken zij door haar duivelskunst had doen opkomen.” Echter zoals zo vaak in lastige gedeelten zijn er ook andere meningen, Jezus Sirach (Sirach.46:22) gaat er vanuit dat het Samuel zelf is. En een derde mening is dat het in werkelijkheid de geleidegeest van de waarzegster is.

Lezen we echter in vers 14 dan zien we dat ze bovennatuurlijke wezens (meervoud) ziet en Saul concludeert zelf dat deze dan Samuel moeten zijn (de reden waarom moderne vertalingen het in enkelvoud vertalen) omdat deze er  “oud” uitzagen. Vervolgens zien we dat Saul buigt, letterlijk met zijn neus op de grond (vers 14). Ook hier blijkt dat Saul onmogelijk kon zien wie het was/waren en volledig afhankelijk is van wat de waarzegster zegt.

En dan zien we plotseling een grote ommedraai in het verhaal, Saul vraagt om hulp en hij krijgt te horen dat God een vijand van hem is geworden en dat zijn nageslacht geen koning meer zal zijn omdat hij niet geluisterd en gedaan heeft wat God aan hem vroeg. Ook al had hij dit al eerder vermoed (1 Sam. 20:30; 24:21) het moet een grote schok voor hem zijn geweest. En dan lezen we in vers 19 dat Saul en zijn zonen de volgende dag gedood zullen worden. Letterlijk wordt er gezegd dat hij en de zijnen bij de opgeroepen persoon zal zijn. Betekent dat hij naar de hemel gaat (waar Samuel zou zijn) of naar de hel (waar de demonen zijn)? Eerder zullen we moeten lezen dat hij naar het dodenrijk gaat. Ook uit deze tekst valt dus niet op te maken wie Saul zag.

Tags: , ,

« Older entries § Newer entries »