Articles by admin

You are currently browsing admin’s articles.

We zien soms dat in verschillende moderne vertalingen stukken tekst zijn weggelaten of anders zijn vertaald. De reden is meestal omdat de vertalers andere grondteksten prefereerden boven andere grondteksten. Op Social Media is dit vaak een reden tot zwaar verhitte discussies, zonder dat vaak wordt gekeken naar de grondteksten zelf. Het is om die reden dat we langzaam maar zeker steeds meer tekstkritische vertaalnotities bij de Bijbelteksten zetten, zodat in een oogopslag de bezoeker direct kan zien wat in de verschillende grondteksten staat.

Zo zijn we de afgelopen dagen bezig geweest met de Hebreeën brief en hebben de eerste tien hoofdstukken voorzien van deze tekstkritische vertaalnotities. Voor zover nog niet gedaan, zal dit ook voor de rest van de Bijbel gebeuren.

Daarnaast zijn we natuurlijk ook constant bezig met het verder uitbreiden van de achtergrondartikelen en de woordstudies. Voor hen die meer willen weten, kijk ook eens bij de literatuurverwijzingen waar verder achtergrondinformatie wordt gegeven en ook boeken worden vermeld waarin de desbetreffende tekst, artikel of woord verder wordt behandeld.

Tags:

Website nieuws

De vernieuwing van de website gaat gestaag door en al een groot gedeelte is al helemaal te bezichtigen. Want naast de onderwerpen, waar men allerlei verdiepingsartikelen en achtergrondinformatie vind, is ook het woordenboek nu helemaal vernieuwd. Vandaag is het Bijbelgedeelte grotendeels klaargekomen, de komende dagen zal hard gewerkt worden om ook nog enkele kleinere onderdelen toe te voegen, maar het is al volledig functioneel.

Vooral de layout is veranderd, maar alle tekst is meegegaan. Zo ziet u voortaan bovenin de grondtekst met zijn transliteratie en de Statenvertaling. Daaronder is alle tekst zoveel mogelijk in drie onderdelen verdeeld:

  • Algemene informatie; waar men oa. verwijzingen ziet naar achtergrondartikelen en informatie die over een hoofdstuk of perikoop gaan.
  • Aantekeningen; Het gedeelte waar men zonder kennis van de grondtalen informatie over het vers vindt.
  • Vertaalnotities; Als eerste een eenvoudige interlineair naar de woordstudies en daaronder eventueel verdere informatie over vertaalproblemen en in welke bronnen er afwijkingen zijn geconstateerd of juist worden genoemd.

Vindt u het belangrijk dat dit werk blijft bestaan, u kunt ons ondersteunen door uw boeken in te kopen via onze webshop. Vindt u een boek niet, geen nood klik gewoon op een van de leveranciers bij een willekeurig boek en zoek daar verder.

Tags:

C.S. Lewis

Een van mijn lievelingsschrijvers is C.S. Lewis en ik heb het geluk dat hij heel wat boeken heeft geschreven, waaronder de bekende Narnia-reeks en Ruimte-trilogie. Nu zijn er in de loop der tijd heel van biografieën geschreven over hem, maar die halen het natuurlijk niet bij zijn eigen autobiografie Surprised by Joy. Dit jaar is van dit boek een Nederlandse versie verschenen en kan ik alleen maar aanbevelen aan iedereen.

Dit boek geeft niet alleen inzicht in zijn veelbewogen leven, hoe hij van atheïst in een christen veranderd, maar geeft ook een beter inzicht in het begrijpen van zijn boeken.

Een overzicht van zijn boeken is hier te vinden en zijn autobiografie is hier te bestellen.

Tags:

Doelgroepbijbels

De afgelopen eeuwen zijn er vele soorten Bijbels op de markt gebracht met een speciaal doel, namelijk om de lezer snel te voorzien van achtergrond informatie. Een van de allereerste doelgroep Bijbels die in Nederland op de markt werd gebracht was de Staten Vertaling met kanttekeningen die nog steeds veel wordt gebruikt. Een andere is de The Thompson Chain Reference Bible van Frank Charles Thompson waarin men snel kan zien waar een bepaald begrip verder in de Bijbel wordt gebruikt.

Een nieuw genre zijn de zogeheten StudieBijbels welke zowel in een HSV als NBV versie is uitgegeven en die, zij het zeer verkort, lijken op de Statenvertaling met kanttekeningen. Speciaal voor de jeugd zijn er nu ook Jongerenbijbels, met daarin allerlei artikelen die speciaal voor hen zijn geschreven. Nieuw is de Vrouwenbijbel, met daarin allerlei artikelen waar zij in geschikt zijn en binnenkort komt ook een versie voor de mannen.

We kunnen ons dan ook afvragen of al dit soort speciale doelgroep Bijbels wel nodig zijn, hebben we niet voldoende aan een gewone Bijbel. Natuurlijk is een gewone Bijbel belangrijk, maar in de praktijk blijkt dat de lezer niet altijd direct begrijpt wat er met een bepaalde passage wordt bedoeld en zal dan graag daar meer informatie over willen weten. Daar niet alle lezers een uitgebreide bibliotheek hebben met commentaren, zijn juist deze doelgroep Bijbels een uitkomst. Want naast de gehele Bijbeltekst, wordt in aparte perikopen ingegaan wat wordt bedoeld met deze passages en dat is de meerwaarde van dit soort Bijbels.

(Voor meer informatie en eventueel bestellen kunt u op de links klikken.)

Tags: , ,


Dit is de 127e aflevering van de Livius Nieuwsbrief met nieuws over de Oudheid. De nieuwsbrief is gratis; voor adreswijzigingen en afmeldingen volstaan uitsluitend mailtjes naar nieuwsbrief@livius.nl.

Jona Lendering (redactie)

=======================

LIVIUS’ EIGEN NIEUWS

Een greep uit het Liviusaanbod: u kunt in Hoorn ontdekken wat de Romeinen in Noord-Holland deden, u kunt de Koran, Tora en Bijbel leren kennen in Bussum en u kunt u verdiepen in Islamitisch Andalusië in Gouda.

Uw redacteur las een boek over gelijkenissen, bezocht het Huis van Hilde en schreef over “valse eerstes”, waarbij aan de Grieken en Romeinen culturele innovaties worden toegeschreven waaraan ze part noch deel hadden.

Hij blikt verder nog een keer terug op Caesar in Kessel, heeft bedenkingen bij het recente boek van Maarten van Rossem, constateert dat Fik Meijer door gebrek aan methodische kennis desinformeert, en beschrijft hoe populaire boeken als die van Van Rossem en Meijer betere boeken uit de markt duwen, waardoor wetenschappelijke inzichten wijken voor verouderde informatie.

In de reeks museumstukken: een mooie albasten kruik uit Libanon, een mooie Romeinse penning met Romulus en Remus en een muurschildering uit een Romeinse catacombe.

======================================

HET MOOISTE VAN DE MAAND

In onze erkend subjectief “het mooiste van de maand” genoemde rubriek dit keer een filmpje met uitleg over de taal die in de Late Oudheid in onze contreien werd gesproken. Michiel de Vaan en Marc van Oostendorp leggen uit. Voortaan neemt uw redacteur afscheid met “toota witharsechwanoo”.

======================================

EGYPTE

Meer over het pas-ontdekte graf van koningin Khentkaus III. Let niet op de opkomst van de democratie die ze zou hebben gadegeslagen of de modieuze hype over klimaatverandering.

Een Egyptische functionaris versprak zich over de kamers achter het graf van Toetanchamon en laten we hopen dat hij zich niet vergist.

Over de problemen bij de identificatie van mummies – het soort artikelen waarvan we er meer willen hebben.

En verder: scheurbuik, een vroegdynastiek stuk textiel, een schip bij Abusir, Karnak, vingerafdrukken, Fayyumportretten en wat mooie foto’s van de piramiden in Soedan (meer).

======================================

HET OUDE NABIJE OOSTEN

Handig overzicht van de Mesopotamische wiskunde.

En verder: waren de Achaimeniden zoroastriërs?

======================================

BLOED-OUDHEDEN

Geen nieuws over verwoestingen, maar wel een reeks artikelen over pogingen de schade te documenteren. Overzichtsartikelen: 1, 2. Deze landkaart onderrapporteert de schade in bijvoorbeeld Libië, waar nu eenmaal geen filmpjes zijn gemaakt van vrolijke jihadisten die de Romeinse grafmonumenten aan de woestijnrand opblazen.

En daar was er weer zo een, zo’n filoloog die niet begrijpt dat voor elke wetenschappelijke stap voorwaarts die je zet dankzij een illegaal verworven vondst, tien stappen onmogelijk worden gemaakt. Helaas niet ten overvloede legt uw redacteur weer uit waarom het onverstandig is illegaal oudheden aan te kopen.

In Egypte, waar Het Grote Plunderen is begonnen, kwamen twee bewakers van de opgraving van Dayr al-Barsha om het leven tijdens een vuurgevecht. Een echte nabestaandenuitkering is er niet en daarom zijn de archeologen uit Leuven een crowdfundingsactie gestart: hier.

======================================

DE OUDE GRIEKEN

Het Mazotos-scheepswrak. “It’s like excavating a time-capsule”, gemeenplaatst de archeologe, maar laat dat u niet weerhouden: er is een prachtige foto van het wrak.

En verder: zeer vroege exploitatie van de zilvermijnen van Thorikos, piraterij en Griekse baarden en baarden.

======================================

ROME EN ZIJN RIJK

Hoe reconstrueer je een monument uit de Oudheid? Met de computer natuurlijk, zoals ze in Bordeaux doen. Om blij van te worden.

Zo eens in het jaar is er iemand die als nieuws brengt dat men in de Oudheid anders dacht over homoseksualiteit.

Er is de laatste jaren steeds meer duidelijkheid gekomen over de immense crisis die in de tweede helft van de zesde eeuw het begin van het einde van de Oudheid inluidde. Een epidemie speelde een belangrijke rol en er komt ook steeds meer klimatologisch bewijs. Aan het begin van de zevende eeuw volgde de genadeklap.

In de stad zelf: de piramide van Cestius. En verder: vandalisme in Drangovo, Lattara, kanalen bij de Dode Zee, Pompeii, marmer bij Baiae en een Byzantijns pithos bij Trabzon (geweldige foto).

======================================

BENOORDEN DE ALPEN

Het gebruik van lidar om Romeinse wegen te verkennen brengt ons als vanzelf bij het maandelijkse lijstje uit Groot-Brittannië: Colchester, Londen en de ROMA/AMOR-palindroom.

En verder: Antwerpen, Bissingen, Deinze.

======================================

ISRAËL

En verder: de Timna-vallei (meer), een Kanaänitisch beeldje met een leuke vondstgeschiedenis en een Egyptisch zegel met een soortgelijke achtergrond.

======================================

OVERIG

Want archeologen dragen ook binnenshuis een leren hoed.

Nog eens die lange muren die in Jordanië in de woestijn staan. Ondateerbaar maar in elk geval uit de Oudheid.

En verder: hoe graaf je geluid op?

======================================

BOEKEN

De boekenrubriek in de Livius Nieuwsbrief wordt verzorgd door Roel Salemink van de Amsterdamse Athenaeumboekhandel, die u de boeken snel zal leveren als u gebruik maakt van de onderstaande links.

Catullus’ Bedspread. The Life of Rome’s Most Erotic Poet is een vlot-geschreven biografie over de Romeinse dichter Catullus. De auteur, Daisy Dunn, is schrijfster, journalist en classica en maakte naast de biografie ook een nieuwe vertaling van Catullus’ gedichten

Het bestuderen van hoe samenlevingen herinneren en vergeten (cultural memory) is een snelgroeiende tak in de geschiedwetenschap, en is bij uitstek multidisciplinair. Nu is er Cultural Memories in the Roman Empire waarin grote namen als Karl Galinsky, Susan Alcock, Greg Woolf en Tim Whitmarsh hun licht laten schijnen op herinnering en vergeten in het Romeinse Rijk.

Drie boeken over de Griekse economie en het daarbij onvermijdelijke medium, geld. The Making of the Ancient Greek Economy gaat over de economische kant van de opkomst van de Griekse stadstaten. Het gebruik van munten als archeologische en historische bron is het onderwerp van The Oxford Handbook to Greek and Roman Coinage en The Hellenistic World: Using Coins as Sources.

UvA-classicus Mark Heerink schreef Echoing Hylas. A Study in Hellenistic and Roman Metapoetics over de mythe van Hylas en Hercules, en het steeds terugkeren van deze mythe en haar personages, vaak in de vorm van een metafoor, bij verschillende dichters in de Oudheid.

In Keeping Their Marbles: How the Treasures of the Past Ended Up in Museums – And Why They Should Stay There beargumenteert Tiffany Jenkins dat westerse musea die in het verleden oudheden verwierven juist als redders van dit erfgoed moeten worden beschouwd, en dus ook niet nu verplicht zouden moeten worden objecten (zoals de Elgin Marbles) te repatriëren.

======================================

DWAASHEID

De oudste vermelding van Jezus zou hem als magiër typeren. Dat er chrestos (bruikbaar) staat en geen christos (iets dat is gezalfd), slaat men in het artikel maar over. Als het over de Oudheid gaat, is feitelijke juistheid immers irrelevant.

======================================

INTERNET

Het enorme repositorium aan informatie over de Bijbel van Jan Pieter van de Giessen krijgt momenteel een nieuw jasje, zoals deze pagina over planten uit het Midden-Oosten.

======================================

EN TOT SLOT

Meestal staat op deze plek een grapje, maar dit keer verwijs ik nog een keer naar de crowdfundingsactie die het archeologenteam van Dayr al-Barsha is begonnen om de families van de twee vermoorde bewakers van een nette nabestaandenuitkering te voorzien: hier.

Toota witharsechwanoo!

======================================

Oude nieuwsbrieven zijn te raadplegen via de nieuwspagina van het Rijksmuseum van Oudheden en bij Aantekeningen bij de Bijbel.

Meer weten over de Oudheid? Neem een abonnement op Ancient History Magazine. Het binnenkort verschijnende derde nummer zal zijn gewijd aan Pergamon.

Tags: ,

Boekenrubriek

Trouwe lezers zal het al zijn opgevallen, de website wordt vernieuwd en steeds meer onderdelen worden in de nieuwe stijl gepresenteerd. Een van deze onderdelen is de literatuurlijst, een onderdeel die al vanaf het begin aanwezig was en wordt gebruikt bij veel onderwerpen en Bijbelteksten om naar te verwijzen. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat steeds meer mensen hier handig gebruik van maken als ze zich verder willen inlezen bij een bepaald onderwerp. Het is om die reden dat op onze vernieuwde website dit onderdeel een prominentere plaats krijgt.

Net als vroeger zie je bij ieder onderwerp rechtsboven een verwijzing naar “Literatuur”, waar een overzicht is van boeken en internetsites die over het onderwerp gaan. Ook bij de Hebreeuwse en Griekse woordenlijst zal dit worden verwezenlijkt. Het nieuwe is dat bij boeken je naar een aparte pagina gaat waar verdere informatie over het boek wordt gegeven en de mogelijkheid om het direct te bestellen. Je hoeft dus niet meer te zoeken bij allerlei webshops of het boek nog te bestellen is, omdat dit direct op deze pagina te zien is. In de meeste gevallen worden alleen naslagwerken genoemd, in een enkel geval ook romans als deze goed genoeg zijn om verder inzicht te krijgen in een onderwerp.

Maar er is meer, want bij ieder boek zie je naast een beschrijving en eventuele recensies ook in welke onderwerpen het is gebruikt. Dit is uniek daar webshops meestal alleen maar een grove categorieaanduiding hebben, terwijl op onze website je meteen kan zien welke onderwerpen worden behandeld en de mogelijkheid om meteen naar het onderwerp te gaan om te kijken of er nog meer boeken over dat onderwerp gaan.

Op dit moment zijn er een kleine 2000 boeken aanwezig, maar we zijn druk bezig om dit verder uit te breiden. Nieuwsgierig kijk hier voor een overzicht van de nieuwste boeken.

Tot slot, als u bestelt via onze website ondersteund u ook direct het in standhouden van de website.

Tags:

24×7 werken

Afgelopen zondag werd er gepreekt uit Markus 5 en wat me opviel was hoe druk de bediening van Jezus was. Want lezen we eerst hoofdstuk 4 dan zien we dat hij een aantal gelijkenissen spreekt en vervolgens naar de andere kant van het meer van Galilea vaart en in een storm terechtkomt, welke Hij tot bedaren brengt. Eenmaal aan de overkant zou je denken dat het eindelijk tijd was om te rusten. Maar nee, direct vind er een ontmoeting plaats met een bezetene. Jezus drijft de demonen uit die massaal in een kudde varkens trekken en zich in het water storten. De bewoners van deze streek niet blij met het gebeurde, verzoeken Jezus om weg te gaan en Hij gaat vervolgens weer terug naar de andere kant van het meer.

Omdat het vorige zich ’s avonds afspeelde mogen we er vanuit gaan dat dit de volgende dag is en we hebben nergens nog gelezen dat Hij of de discipelen hadden gerust. In ieder geval tijd om dat nu te doen hebben ze niet, want direct komen de mensen weer bij Jezus waaronder Jaïrus die een belangrijke functie had bij de plaatselijke synagoge. Zijn dochtertje is ernstig ziek en vraagt Jezus of die met hem mee wil komen. Makkelijker gezegd dan gedaan en terwijl ze zich tussen de mensenmenigte door wringen, stopt Jezus plotseling omdat iemand aan zijn kleren heeft gezeten. Jaïrus moet de wanhoop nabij zijn geweest, in zo’n mensenmenigte is dat toch logisch, maar en passant geneest Jezus de bloed vloeiende vrouw. Het lijkt te laat, mensen vertellen Jaïrus dat zijn dochtertje is gestorven, toch gaat Jezus met hem mee, stelt hem gerust en dat hij alleen maar hoeft te geloven. Eenmaal bij het huis aangekomen, wordt Jezus nog eens bespot, maar Hij trekt zich er niets van aan, stuurt bijna iedereen weg en wekt het dochtertje weer tot leven.

Als we zo deze twee hoofdstukken lezen zien we dat Jezus constant in de weer is, het lijkt wel of hij continue 24×7 uur per dag werkt. Tegenwoordig zouden we zeggen dat Jezus een workaholic is met grote kans op een burn-out. Maar er is één groot verschil, waar mensen zich vaak laten verleiden door te leven naar de omstandigheden, zien we bij Jezus dat hij continue de regie heeft. Hij neemt de tijd bij de bezeten man, bij de bloed vloeiende vrouw en ook neemt hij de tijd voor Jaïrus en we zien dat alles goed komt.

Tags:

Moeder en schoondochter

Als ik aan iemand zou vragen wie de schoonmoeder is van Ruth, dan is de kans 100% dat het antwoord Naomi is. Maar als ik dan stel dat Ruth nog een tweede keer is getrouwd en of men weet wie haar tweede schoonmoeder (de moeder van Boaz dus) is, dan is de kans groot dat ik met glazige ogen wordt aangekeken. Toch weten we wie de moeder van Boaz is.

Om de spanning er nog even in te houden, zowel Ruth als Boaz zullen met rode oortjes hebben geluisterd naar de belevenissen van hun (schoon)moeder. Vroeger toen ze nog ongetrouwd was hield ze er een soort restaurantje met aanvullende diensten op na. Ze was van het soort die je niet midden in de stad wilde hebben en daarom had ze haar huis op de muur. Het was dan ook totaal niet verwonderlijk dat ze het niet altijd even nauw nam met de wet en zelfs vijandelijke spionnen verborg voor de autoriteiten en ze later zelfs hielp te ontsnappen. De spionnen waren haar er dankbaar voor en vergaten haar zeker niet, want toen later hun leger het stadje aanviel waren er speciale commando’s om haar te redden. In mijn fantasie denk ik dan dat ze zo haar man heeft ontmoet en ik kan niet aan de indruk ontkomen dat Boaz en Ruth haar deze vraag ook hebben gesteld. Helaas weten we dit detail niet, wel dat ze verhuisde naar Bethlehem en dat ze getrouwd was met een zekere Salmon.

Ik kan me voorstellen dat u een vermoeden heeft, maar in de geslachtsregisters in het Oude Testament zult u het antwoord niet vinden, in het geslachtsregister van Mattheüs vinden we de clou en zien we dat het Rachab de hoer is. Misschien is het omdat ook de moeder van Boaz een buitenlandse was, dat hij het extra opnam voor de buitenlandse Ruth.

Tags: ,

Sommige boeken intrigeren me al voordat ik ze heb gelezen, het boek van Eli Lizorkin-Eyzenberg behoort tot deze categorie. Het evangelie van Johannes is namelijk enerzijds enorm pro-Joods (Joh. 4:22 “want de zaligheid is uit de Joden”) als anderzijds anti-Joods (“Gij zijt uit den vader den duivel”). Het is dan ook intrigerend dat juist een Jood over dit evangelie een commentaar schrijft. Het wordt nog intrigerender als blijkt dat de schrijver het boek niet voor Joden heeft geschreven, maar voor christenen. Dat wil allerminst zeggen dat hij om die reden zich wil afzetten tegen de Joden, het is eerder het tegenovergestelde.

Het boek is een uitnodiging aan de lezer om de traditionele (Joodse) opvattingen over het Evangelie van Johannes opzij te zetten en te vervangen door een ander, meer getrouwer perspectief, aan de oorspronkelijke tekst. Normaal lezen we de Bijbel door de bril van 21ste eeuwse mensen, de schrijver interpreteert te tekst zodanig dat de lezer gedwongen wordt om het te lezen door de ogen van de eerste eeuwse bevolkingsgroepen voor wie het evangelie werd geschreven. Dit is dan ook de grote meerwaarde van het boek, je gaat het evangelie opnieuw lezen en komt op inzichten waar je eerder overheen las. Bijvoorbeeld vaak lezen we in commentaren dat “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God” (Joh. 1:1) een unieke vondst is uit het christendom, de schrijver laat zien dat dit idee ook al bij andere Joden voorkwam en citeert meerdere teksten van de Alexandrijnse Jood Philo “the most universal of all things is God; and in the second place the Word of God.” (Allegorical Interpretation, II, 86); “…the shadow of God is His Word, which He used like an instrument when He was making the world…” (Allegorical Interpretation, III, 96).

Het zijn dit soort verklaringen die het boek waardevol maken en beslist de moeite waard om te lezen.

Boekinformatie

Titel: The Jewish Gospel of John Discovering Jesus, King of All Israel
Schrijver: Eli Lizorkin-EyzenbergJaar uitgave: 2015
ISBN: 9780996698122
Bestellen en verdere informatie

Tags:

In het verleden heb ik wel eens geschreven over hoe je Bijbelstudie kan doen en heb daarover een overzichtsartikel samengesteld. Een van de naslagwerken die ik toen niet heb genoemd was de Thompson Chain Reference Bible, omdat die lange tijd niet meer werd verkocht. Gisteravond tijdens een leeravond vertelde ik wat over de methodiek van deze Thompson en zijn Bijbel en dat de hele opzet van mijn website, inclusief een aantal uitbreidingen, gebaseerd is op de methodiek van Thompson. Toen ik vanochtend op internet zocht zag ik dat deze Bijbel weer wordt uitgegeven. Een goede reden om eens een kleine recensie over dit schitterende werk te schrijven.

Dr. Frank C. Thompson begon in 1890 aan zijn werk, omdat hij erg ontevreden was over de bestaande Lexicons. De meeste van deze Lexicons gaven namelijk alleen maar aan waar een bepaald woord nog meer werd gebruikt, terwijl hij juist de noodzaak zag dat mensen die Bijbelstudie deden ook op onderwerpen konden zoeken die niet zo snel via een woord gezocht konden worden. We moeten dan denken aan het lijden van Christus, of een overzicht van de Joodse koningen. Daarnaast vond hij dat als je een Bijbelgedeelte zag, in de kantlijn verwijzingen naar deze onderwerpen moest hebben, de “Chain References”.

Na tien jaar had hij zijn naslagwerk, gebaseerd op de King James, klaar en was niet alleen voorzien van de gehele Bijbel verrijkt met deze Chain References, maar er was achterin het boek ook een overzicht van deze Chain References, naast een concordantie, een concordantie, analyses van alle Bijbelboeken en belangrijke personen. Of dit nog niet genoeg was had hij zijn naslagwerk ook nog eens voorzien van een archeologisch supplement en vele kaarten. Kortom, alles wat je nodig hebt voor goede Bijbelstudie is verwerkt in één boek met ruim 2000 pagina’s. Door de dundruk is het een handzaam boek gebleven en makkelijk mee te nemen.

Ze hebben dit werk weer opnieuw uitgegeven en omdat de King James niet meer door iedereen wordt gelezen, zijn er ook versies die gebaseerd zijn op de NASB en de NIV. Kortom voor iedereen die het Engels machtig is en een goed naslagwerk wil hebben is dit werk van Dr. Frank C. Thompson zeer aan te bevelen.

Verdere informatie en bestellen:

Tags: ,

« Older entries § Newer entries »