Bijbelquiz

You are currently browsing the archive for the Bijbelquiz category.

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Op de vraag van vorige week was het de blinde man in Markus 10:52, of volgens Mattheüs 20:34 de twee blinde mannen uit Jericho.

De vraag van deze week:

De komende twee maanden gaan we met vakantie en hebben om die reden deze beeldvraag: Waar is dit?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De vraag van vorige week was een echte strikvraag, en sommigen gaven dan ook aan dat het Kaïn moest zijn geweest, maar daar wordt niet gezegd dat hij met zijn zus trouwde, het had nl. ook een dochter van zijn broer(s) kunnen zijn. Voor zover ik heb kunnen nagaan was het Abram die met zijn halfzus trouwde (Gen. 20:12)

De vraag van deze week:

Meestal als iemand door Jezus genezen is wordt vermeld dat het hem verboden wordt om hem te volgen. Echter er zijn uitzonderingen waar dit niet wordt gezegd en ze toch Jezus volgen, waar staan ze in de Bijbel.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was de vorige keer even goed lezen, temeer daar in sommige moderne vertalingen de situatie in 2 Koningen 2:23-24 gedeeltelijk wordt wegvertaald. Elisa was op weg naar Bethel welke op een heuvel lag, vandaar dat er in vs. 23 staat dat hij de weg omhoog ging. De tweede hint wordt gegeven als de kleine jongens nog eens naar hem roepen “ga op, ga op”. Dan komt de passage in vs. 24 dat het best vertaald kan worden met “hij week/keerde achterom”, dit lijkt erop dat de jongens zich onder hem bevonden, maar aangezien de weg kronkelig naar boven loopt is het ook zeer goed mogelijk dat ze zich nog boven hem bevonden. Tot slot is er nog een derde indirecte aanwijzing dat deze jongens zich boven hem bevonden, nl. de berinnen vielen de jongens aan. Nu wil het geval dat de Syrische beer die hier voorkwam als aanvalstechniek heeft om zijn prooi opwaarts te vangen. De beer kan het meeste kracht zetten als hij naar boven rent. Aan de hand van al deze hints ligt het voor de hand dat Elisa lager stond dat de kinderen.

De vraag van deze week:

Wat is de eerste vermelding in de Bijbel waaruit blijkt dat een man met zijn zus trouwt.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

In 1 Samuel 6:19 lezen we dat er 70 mannen stierven. Voor de oplettende lezer, hier direct achter staat het getal 50.000 en het is niet geheel duidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Nl. dat er 70 van de 50.000 stierven of dat er 50.070 mannen stierven. De meeste moderne vertalingen gaan uit van de eerste verklaring, waarbij de NBV zelfs zover gaat om 50.000 helemaal weg te halen.

De vraag van deze week:

Als Elisa wordt uitgescholden door de kleine jongens, stond hij toen lager of hoger dan deze jongens?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De vraag van vorige week is door verschillenden geraden, het was de tombe van koningin Esther welke zich in Hamadan (Iran) bevind.

De vraag van deze week:

Hoeveel mensen doodt God als enkelen in de Ark hebben gekeken?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Ik dacht dat jullie zouden zeggen koning David, maar het was inderdaad Isboseth die nog 2 jaar regeerde (2 Samuel 2:8-10).

De vraag van deze week:
Deze week een beeldvraag, van welke Joodse dame is volgens de legende deze tombe.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Zoals de verschillende inzenders aangaven moet de stier gedood worden (Ex. 21:28-29)

De vraag van deze week:

Deze keer maar een makkelijke vraag, wie werd na Saul koning over Israël?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het antwoord is betrekkelijk makkelijk, want de Bijbeltekst waar dit voorkomt wordt regelmatig als huwelijkstekst gebruikt. In ieder geval het antwoord is te vinden in Hooglied 8: 6-7 waar staat: Want de liefde is sterk als de dood, de hartstocht onstuitbaar als het graf.
Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de HEERE. Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde, men zou hem smadelijk verachten
.

De vraag van deze week:

Vorige week lazen we in de kranten het treurige voorval dat een boer door een stier werd gedood en konden we lezen dat er werd gesteld dat het niet duidelijk is wat er verder met de stier gaat gebeuren. De vraag is dan ook wat er volgens de Bijbel met deze stier zou moeten gebeuren.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Bij het wonder van de vermenigvuldiging van de broden vragen de discipelen vooraf of ze voor 200 penningen brood moeten kopen voor de 5000 mannen. Gaan we ervan uit dat er dan ook nog eens een 5000 vrouwen en kinderen waren dan is 300 penningen voldoende om voor 1500 mensen brood te kopen.

De vraag van deze week:

Zelfs de rijkste mensen hebben niet genoeg geld om dit goedje te kopen. Maar als ze het eenmaal hebben dan merken ze dat ze er niet zomaar vanaf kunnen komen, het goedje is hardnekkigger dan de dood en zo brandbaar dat als het eenmaal vlam heeft gevat het niet gedoofd kan worden met al het water wat in de rivieren is.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De persoon de we vorige week bedoelden was de scherprechter of beter om hem met zijn Romeinse titel aan te spreken speculator (Mark. 6:27). Veel vertalingen zoals de NBV en GNB96 noemen hem foutief iemand van de lijfwacht van Herodus, want hij hoefde alleen maar verantwoording af te leggen aan de keizer.

De vraag van deze week:

In Johannes lezen we dat de narduszalf die Maria gebruikt om Jezus te zalven wel voor 300 penningen verkocht kon worden. De vraag is hoeveel broden kon men daar wel niet voor kopen.

Tags: ,

« Older entries