Bijbelquiz

You are currently browsing the archive for the Bijbelquiz category.

Bijbelquiz (271)

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De enige valse profetes die in de Bijbel wordt genoemd is Noadja (Neh. 6:14)

De vraag van deze week:

Wat riep Jakob toen hij hoorde dat Simeon gevangen genomen was?

Tags: ,

Bijbelquiz (270)

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was Barnabas die Paulus naar Antiochië bracht (Hand. 11:25)

De vraag van deze week:

Wie was een valse profetes in de Bijbel.

Tags: ,

Bijbelquiz (269)

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was een beetje een strikvraag de vorige keer, want het was niet Saul die de eerste koning was maar Abimelech (Richteren 8:33-9:6).

De vraag van deze week:

Wie bracht Paulus naar Antiochië?

Tags: ,

Bijbelquiz opgeschort

Door drukte is de Bijbelquiz van deze week opgeschort naar volgende week.

Tags: ,

Bijbelquiz (268)

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het zal een beetje puzzelen zijn geweest, maar het antwoord kunnen we vinden in het eerste hoofdstuk van Lukas. In Luk. 1:36 lezen we dat Maria een nicht wordt genoemd van Elisabeth die uit de stam Levi kwam (Luk. 1:5), derhalve ligt het voor de hand dat ook Maria zeer waarschijnlijk een Levitische was.

De vraag van deze week:

Wie was de allereerste (menselijke) koning over de Joden?

Tags: ,

Bijbelquiz (267)

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:
Inderdaad eindigt het Bijbelboek 2 Kronieken met hetzelfde vers als waarmee Ezra begint.

De vraag van deze week:
Uit welke stam kwam Maria, de moeder van Jezus?

Tags: ,

Bijbelquiz (266)

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:
Zowel mannen als vrouwen kunnen een Nazireeër zijn, zie Numeri 6:2.

De vraag van deze week:
Dit Bijbelboek begint met een vers waarmee een ander Bijbelboek eindigt, over welke Bijbelboeken hebben we het?

Tags: ,

Bijbelquiz (265)

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Jozua maakte stenen messen en liet de Israëlieten besnijden Jozua 5 vers 2 t/m 9.

De vraag van deze week:
Kan een vrouw een Nazireeër zijn?

Tags: ,

Bijbelquiz (264)

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Een eigenaar van een wijngaard mocht niet een nalezing houden van de oogst, dat is dat hij achteraf nog een keer door de wijngaard ging om de allerlaatste vruchten te verzamelen (Leviticus 19:10; Deuteronomium 24:21). Deze allerlaatste vruchten waren nl. voor de armen en de vreemdelingen.

De vraag van deze week:
Waarom en wat maakte Jozua in Gilgal?

Tags: ,

Bijbelquiz (263)

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De eerste die naar een ander gebied moesten vluchten waren Adam en Eva, die werden verdreven uit het Paradijs (Gen. 3:23-24).

De vraag van deze week:
Wat mocht een eigenaar van een wijngaard na de oogst niet doen?

Tags: ,

« Older entries