Bijbelquiz

You are currently browsing the archive for the Bijbelquiz category.

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De vrijsteden waren Kedes, Sichem, Kirjar-Arba, Beser, Ramot-Gilead, Golan

De vraag van deze week:
Weten jullie hoeveel dierenparen Mozes in de ark deed?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Van de volgende personen kwam ik tegen dat ze melaats waren: De hand van Mozes (Ex. 4:6), Mirjam (Num. 12:8); Naäman (2 Kon. 5:1); Gechazi (2 Kon. 5:27); 4 melaatsen voor de poort van Samaria (2 Kon. 7:3); koning Azarja (2 Kon. 15:5); koning Uzzia (2 Kron. 26:19); Jezus geneest een melaatse (Luk. 5:12) Jezus geneest 10 melaatsen (Luk. 17:12)

De vraag van deze week:
Als iemand per ongeluk een ander doodde dan kon hij vluchten naar een vrijstad. Hoeveel van deze vrijsteden waren er en wat zijn hun namen.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was Paulus die dit zei in de Galaten brief (Gal. 5:1-12).

De vraag van deze week:
Van welke personen wordt vermeld dat ze melaats waren?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was Amnon die verliefd was op zijn halfzus Tamar en later tijdens een feest georganiseerd door zijn halfbroer Absalom wordt vermoord. (2 Sam. 13). Het gerucht ging toen dat alle broers waren gedood (vs. 30) maar later bleek dat alleen Amnon was gedood (vs. 32-33).

De vraag van deze week:
Deze man was van mening dat wie nu nog voor de besnijdenis is zelf gecastreerd moet worden.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Degene die als eerste Jeruzalem innam was de stam Juda (Richt. 1:8) echter als we verder lezen dan blijkt dat ze niet in staat waren om deze stad te behouden.

De vraag van deze week:
Vanwege een ziekelijke verliefdheid werd hij op een familiefeest samen met zijn broers vermoord.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De wadi Zerqa soms ook wel Zarqa genoemd is de Bijbelse Jabbok en dan is het meteen duidelijk dat het Jakob was die hier de hele nacht heeft gevochten met de Engels des Heeren (Gen 32:22).

De vraag van deze week:
Wie nam als eerste de stad Jeruzalem in?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het is een loofhut (sukkoth) die dit jongetje aan het maken is, vanwege het loofhuttenfeest.

De vraag van deze week:
Bij de wadi Zerqa werd een hele nacht gevochten, de vraag hoe werd deze wadi in de Bijbel genoemd en wie vochten hier bij deze wadi?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Alles wat van het graanoffer overblijft moest aan Aäron en/of zijn zonen worden gegeven. (Lev. 2:3; 6:14-18)

De vraag van deze week:
Deze week weer eens een beeldvraag en het moge duidelijk zijn dat het gaat met waar die jongen mee bezig is en met wat in de Bijbel dit te maken heeft.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De vraag van vorige week was een kleine strikvraag, want als Jezus twaalf jaar is en zijn moeder Hem vind in de Tempel en over haar bezorgdheid spreekt dat Hij zomaar was verdwenen, geeft Jezus als antwoord “Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van mijn Vader?” (Lukas 2:49) waaruit duidelijk blijkt dat Hij wist dat Hij de Zoon van God was.

De vraag van deze week:

Als een graanoffer wordt gegeven dan wilde het geval dat er soms iets van over bleef, wat moest hiermee gebeuren.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het antwoord op de beeldvraag was natuurlijk de berg Tabor

De vraag van deze week:

Wanneer zegt Jezus voor het eerst dat Hij de Zoon van God is.

Tags: ,

« Older entries