Bijbelquiz

You are currently browsing the archive for the Bijbelquiz category.

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Omdat de voedster van Mefiboseth hem tijdens haar vlucht had laten vallen is hij kreupel geworden (2 Sam. 4:4)

De vraag van deze week:

Iemand die doodslag had gepleegd kon zijn leven reden door naar een vrijstad te vluchten, echter wanneer mag hij die stad weer veilig verlaten.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het boek Hooglied wordt gelezen op de 8ste dag van Pesach (het Joodse Paasfeest) en op bruiloften.

De vraag van deze week:

Waardoor is Mefiboseth kreupel geworden?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was koning Joas die dit zei over Elisa die op zijn sterfbed lag (2 Kon.13:14).

De vraag van deze week:
Het boek Hooglied is één van de feestrollen bij de Joden, op welke gelegenheden wordt deze gelezen?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was Nehemia en zijn mannen (Neh. 4:23)

De vraag van deze week:
Bij het ziekbed van deze man klaagde iemand “Mijn vader, mijn vader! Wagen van Israël met zijn ruiters!” Wie was deze man en over wie klaagde hij?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Inderdaad is de “koperen zee” geen geografische aanduiding, maar ging het om het koperen wasbekken in de voorhof van de tempel van Salomo (2 Kron. 4:2).

De vraag van deze week:

Deze mannen waren zo druk met het (her)bouwen van hun stad, dat ze geen tijd hadden om “uit de kleren te gaan”.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Het was Jezus die dit zegt tegen de Schriftgeleerden en farizeeën dat ze zich geen rabbi genoemd mogen noemen omdat ze zichzelf niet aan de regels houden. (Mat. 23:7-8)

De vraag van deze week:

In de Bijbel lezen we over de koperen zee, waar lag deze?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Koning Josia tijdens zijn hervormingen (2 Kon. 23:20), van Jehu zien we een soortgelijke hervorming (2 Kon. 10:18-27) maar daar wordt niet vermeld dat ze op de altaren werden geofferd.

De vraag van deze week:

Wie mogen geen rabbi worden genoemd en waarom niet?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De man van Johanna was Chusas, die rentmeester was bij Herodes. (Lukas 8:3)

De vraag van deze week:

Deze man offerde priesters op de altaren, wie was hij en waarom deed hij het.

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

Een kleine instinker, want je denkt dan meteen aan Jakob die nadat hij had gewerkt voor Laban Lea kreeg, maar daarna werkte hij voor Rachel. Het was David die een dubbele bruidsschat betaalde voor Michal aan Saul (1 Sam. 18:17-28).

De vraag van deze week:

De man van Johanna had een goede baan, bij wie werkte hij? en wat deed hij voor de kost?

Tags: ,

Wekelijks wordt in deze Bijbelquiz een nieuwe vraag over de Bijbel gesteld, wie het antwoord denkt te weten mag deze als commentaar toevoegen. Het antwoord komt dan de volgende week, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om mee te doen in deze Bijbelquiz. En schroom niet om een antwoord te geven, ook al hebben anderen al eerder een poging gedaan.

Antwoord van de vorige keer:

De man die een kaart van Jeruzalem maakte was Ezechiël (Ezech. 4:1)

De vraag van deze week:
Ze was smoorverliefd op hem en hoewel ze de tweede keus was betaalde hij een dubbele bruidsschat aan haar vader.

Tags: ,

« Older entries