Online boeken

You are currently browsing articles tagged Online boeken.

Voor alle liefhebbers is de Soncino Babylonische Talmud. vertaald in het Engels onder redactie van Rabbi DR. I. EPSTEIN verschenen:

SEDER ZERA‘IM (Seeds: 11 tractates)

Berakoth (Benedictions: 9 chapters, 64 folios) 01a Brochos 2a-31b 01b Brochos 32a-64a

Pe‘ah (Corner: 8 chapters) 02 Pei’oh

Demai (Doubtful: 7 chapters) 03 Demai

Kil‘ayim (Mixtures: 9 chapters) 04 Kilayim

Shebi‘ith (Seventh: 10 chapters) 05 Shevi’is

Terumoth (Heave Offerings: 11 Chapters) 06 Trumos

Ma‘aseroth (Tithes: 5 chapters) 07 Ma’aseros

Ma‘aser Sheni (Second Tithe: 5 chapters) 08 Ma’aser Sheini

Hallah (Dough 4 chapters) 09 Challoh

‘Orlah (‘Uncircumcision’, sc. of trees: 3 chapters) 10 Orlah

Bikkurim (First Fruits: 4 chapters, 4 folios) 11 Bikkurim

SEDER MO‘ED (Appointed Seasons: 12 tractates)

Shabbath (Sabbath: 24 chapters, 157 folios) 12a Shabbos 2a-31b 12b Shabbos 35a-65b 12c Shabbos 66a-100b 12d Shabbos 101a-129b 12e Shabbos 130a-157b

‘Erubin (Blendings: 9 chapters, 105 folios) 13a Eruvin 2a-26b 13b Eruvin 27a-52b 13c Eruvin 53a-79a 13d Eruvin 79b-105b

Pesahim (Paschal Lambs: 10 chapters, 121 folios) 14a Pesochim 2a-32b 14b Pesochim 33a-60a 14c Pesochim 60b-86b 14d Pesochim 87a-121b

Yoma (The Day: 8 chapters, 88 folios) 15a Yoma 2a-27b 15b Yoma 28a-61b 15c Yoma 62a-88a

Sukkah (Booth: 5 chapters, 56 folios) 16a Succah 2a-29a 16b Succah 29b-56b

Bezah (Egg: 5 chapters, 40 folios) 17 Beitzoh 2a-40b

Rosh Hashana (New Year: 4 chapters, 35 folios) 18 Rosh Hashanna 2a-35a

Ta‘anith (Fast: 4 chapters, 31 folios) 19 Ta’anis 2a-31a

Shekalim (Shekels: 8 chapters) 20 Shekolim

Megillah (The Scroll: 4 chapters, 32 folios) 21 Megillah 2a-32a

Mo‘ed Katan (Minor Feast: 3 chapters, 29 folios) 22 Mo’ed Koton 2a-29a

Hagigah (Festival-Offering: 3 chapters, 27 folios) 23 Chagigah 2a-27a

SEDER NASHIM (Women: 7 tractates)

Yebamoth (Sisters-in-law: 16 chapters, 122 folios) 24a Yevomos 2a-19b 24b Yevomos 20a-40b 24c Yevomos 41a-63b 24d Yevomos 64a-86b 24e Yevomos 87a-106b 24f Yevomos 107a-122b

Kethuboth (Marriage Settlements: 8 chapters, 112 folios) 25a Kesuvos 2a-28b 25b Kesuvos 29a-54a 25c Kesuvos 54-77b 25d Kesuvos 78a-112a

Nedarim (Vows: 9 chapters, 91 folios) 26a Nedorim 2a-45a 26b Nedorim 45b-91b

Nazir (Nazirite: 9 chapters, 66 folios) 27 Nozir 2a-66b

Sotah (Suspected Adulteress: 9 chapters, 49 folios) 28 Sotah 2a-49b

Gittin (Bills of Divorcement: 9 chapters, 90 folios) 29a Gittin 2a-48a 29b Gittin 48b-90b

Kiddushin (Consecrations: 4 chapters, 82 folios) 30a Kiddushin 2a-40b 30b Kiddushin 41a-82b

SEDER NEZIKIN (Damage: 10 tractates)

Baba Kamma (First gate: 10 chapters, 119 folios) 31a Baba Kamma 2a-31a 31b Baba Kamma 31b-62b 31c Baba Kamma 62b-93a 31d Baba Kamma 93b-119b

Baba Mezi‘a (Middle gate: 10 chapters, 119 folios) 32a Baba Metziah 2a-28a 32b Baba Metziah 28b-58a 32c Baba Metziah 58b-90b 32d Baba Metziah 91a-119a

Baba Bathra (Last gate: 10 chapters, 176 folios) 33a Baba Basra 2a-35b 33b Baba Basra 36a-77b 33c Baba Basra 78a-113a 33d Baba Basra 113b-145b 33e Baba Basra 146a-176b

Sanhedrin (Court of Justice: 11 chapters, 113 folios) 34a Sanhedrin 2a-25a 34b Sanhedrin 25b-45b 34c Sanhedrin 46a-66b 34d Sanhedrin 67a-92b 34e Sanhedrin 93a-113b

‘Abodah Zarah (Strange Worship: 5 chapters, 76 folios) 35a Avodoh Zoroh 2a-35b 35b Avodoh Zoroh 36a-76b

Horayoth (Rulings: 3 chapters, 14 folios) 36 Horiyos

Shebu‘oth (Oaths: 8 chapters, 49 folios) 37a Shevuos 2a-28b 37b Shevuos 29a-49b

Makkoth (Floggings: 3 chapters, 24 folios) 38 Makkos

‘Eduyyoth (Testimonies: 8 chapters) 39 Eiduyos

Aboth (Fathers: 6 chapters) 40 Ovos

SEDER KODASHIM (Holy Things: 11 tractates)

Zebahim (Animal-offerings: 13 chapters, 120 folios) 41a Zevochim 2a-27b 41b Zevochim 28a-56b 41c Zevochim 57a-91a 41d Zevochim 91b-128b

Menahoth (Meal-offerings: 13 chapters, 110 folios) 42a Menochos 2a-26b 42b Menochos 27a-58b 42c Menochos 59a-86a 42d Menochos 86b-110a

Hullin (Non-holy: 11 chapters, 142 folios) 43a Chullin 2a-30b 43b Chullin 31a-60b 43c Chullin 61a-89a 43d Chullin 89b-120a 43e Chullin 120b-142a

Bekoroth (Firstlings: 9 chapters, 61 folios) 44a Bechoros 2a-31a 44b Bechoros 31b-61a

‘Arakin (Estimations: 9 chapters, 34 folios) 45 Arachin

Temurah (Substitution: 7 chapters, 34 folios) 46 Temurah

Kerithoth (Excisions: 6 chapters, 28 folios) 47 Krisos

Me‘ilah (Trespass: 6 chapters, 22 folios) 48 Me’iloh

Tamid (The Continual [Offering]: 7 chapters, 33 folios) 49 Tomid

Middoth (Dimensions: 5 chapters) 50 Middos

Kinnim ([Bird-]nests: 3 chapters) 51 Kinnim

SEDER TOHOROTH (Cleannesses: 12 tractates)

Niddah (The Menstruant: 10 chapters, 73 folios) 52a Niddoh 2a-23a 52b Niddoh 23b-48a 52c Niddoh 48b-73a

Kelim (Vessels: 30 chapters) 53 Keilim

Oholoth (Tents: 18 chapters) 54 Oholos

Nega‘im (Leprosy: 14 chapters) 55 Nego’im

Parah (Heifer: 12 chapters) 56 Poroh

Tohoroth (Cleannesses: 10 chapters) 57 Tohoros

Mikwa’oth (Pools of Immersion: 10 chapters) 58 Mikva’os

Makshirin (Predispositions 6 chapters) 59 Machshirin

Zabim (They That Suffer Flux: 5 chapters) 60 Zavim

Tebul Yom (Immersed at Day Time: 6 chapters) 61 Tevul Yom

Yadayim (Hands: 4 chapters, 26 pages) 62 Yodoyim

Ukzin (Stalks: 3 chapters) 63 Uktzin

FOREWORD, ABBREVIATIONS, GLOSSARY

Tip via: AWOL

Tags: ,

Dankzij veel nieuwe computertechnieken wordt het lezen van boeken echt leuk. Zo is GapVis een combinatie van GoogleMaps en verschillende boeken zodat je precies weet waar iets afspeelt of omgekeerd in welke boeken een bepaalde plaats voorkomt.

De ontwikkeling is nog in een Beta-versie maar het laat al heel leuke mogelijkheden zien.

Tags: ,

Voor hen die geïnteresseerd zijn in Akkadische boeken:

Title: The Abu Habba Cylinder of Nabuna’id (V Rawlinson Pl. 64)
Author: Nabonidus, King of Babylonia, 6th cent. B.C.
Contributor: Lau, Robert J.
Contributor: Prince, John Dyneley, 1868-1945
Note: inscription in Akkadian, notes in English; Leiden: Late E. J. Brill, 1905
Link: multiple formats at archive.org

Tags: ,

Online Bijbels

Op de website Bibles-Online.net zijn verschillende facsimile’s van oude Bijbels te bekijken die zeer de moeite waard zijn. Klik op een plaatje om de desbetreffende Bijbel te bekijken.

1390 Wycliffe NT Erasmus Greek Latin Erasmus Greek NT 1522 September Luther NT 1530 Luther NT 1535 Coverdale Bible 1537 Matthews Bible 1541 Great Bible 1549 Matthews Tyndale Bible 1550 Stephanus Greek NT 1551 Taverneres Bible 1552 Jugges Tyndale NT 1557 Geneva NT 1563 Foxes Book of Martyrs 1568 Bishops Bible 1569 Spanish Bear Bible 1583 Noblest Geneva Bible 1599 Hugh Polyglot 1611 KJV First Edition 1709 1st English American 1731 Wycliffe NT

Tags: ,

Dode Zee-rollen online

Voor hen die geïnteresseerd zijn in het lezen van de Dode Zee rollen. Hierbij een website waar digitale foto’s zijn gemaakt van de rollen. Met zoekfunctie naar hoofdstukken en verzen!  http://dss.collections.imj.org.il/

Nu waren deze al eerder in omloop en de hoop is dat er binnenkort ook andere minder bekende rollen zichtbaar worden.

Tags: ,

Online Boeken

Vandaag zag ik dat de volgende, misschien voor jullie, interessante boeken online zijn:

  • The People of Palestine: An Enlarged Edition of “The Peasantry of Palestine, Life, Manners and Customs of the Village” (Philadelphia and London: J. B. Lippincott Co., c1921), by Elihu Grant (multiple formats at archive.org)
  • Jewish Holyday Stories: Modern Tales of the American Jewish Youth (second printing; New York: Bloch Pub. Co., 1921), by Elma Ehrlich Levinger (stable link)
  • Jephthah’s Daughter: A Biblical Drama in One Act (New York and London: S. French, c1921), by Elma Ehrlich Levinger (page images at Hathi Trust)
  • The New Land: Stories of Jews Who Had a Part in the Making of Our Country (New York: Bloch Pub. Co., 1920), by Elma Ehrlich Levinger (page images at Hathi Trust)
  • Great Jewish Women (New York: Behrman’s Jewish Book House, 1940), by Elma Ehrlich Levinger, illust. by Marcile Weist Stalter (page images at Hathi Trust)
  • Village Life in Palestine: A Description of the Religion, Home Life, Manners, Customs, Characteristics and Superstitions of the Peasants of the Holy Land, With Reference to the Bible (new edition revised; London et al.: Longmans, Green, and Co., 1911), by G. Robinson Lees (page images at Hathi Trust; US access only)

Tags:

Het Oriental Institute van de Universiteit van Chicago, heeft weer een nieuw deel uitgegeven van het woordenboek. Tot nu toe zijn de volgende delen verschenen:

Completed Letters Download
Prologue Download PDF Terms of Use
3 Download PDF Terms of Use
'I Download PDF Terms of Use
c Download PDF Terms of Use
Y Download PDF Terms of Use
W Download PDF Terms of Use
B Download PDF Terms of Use
P Download PDF Terms of Use
F Download PDF Terms of Use
M Download PDF Terms of Use
N Download PDF Terms of Use
R Download PDF Terms of Use
L Download PDF Terms of Use
H Download PDF Terms of Use
H2 Download PDF Terms of Use
H3 Download PDF Terms of Use
H4 Download PDF Terms of Use
SH Download PDF Terms of Use
Q Download PDF Terms of Use
K Download PDF Terms of Use
G Download PDF Terms of Use
TJ Download PDF Terms of Use
DJ Download PDF Terms of Use
Problematic Entries Download PDF Terms of Use
Problematic Entries 2 Download PDF Terms of Use

Tags: ,

Yaakov Kirschen de bekende cartoonist van Dry Bones heeft zichzelf weer eens overtroffen. Als Pesach-cadeau geeft hij het stripboek (ja een compleet boek!) “Trees … the Green Testament” gratis weg

Op een humoristische manier legt hij in dit boek het Zionisme uit. Je kunt het hier downloaden.

Tags: , ,

Na negentig jaar is het eindelijk zover, met de verschijning van Volume 20 U/W is de Chicago Assyrian Dictionary eindelijk compleet! Alle delen zijn in drukvorm te koop of gratis te downloaden.

Tags:

Voor gratis boeken ben ik altijd in, zeker als ze ook nog eens van de hand van Mark Goodacre zijn. Op zijn weblog heeft hij aangekondigd dat zijn boek The Synoptic Problem: A Way Through the Maze nu gratis te downloaden is.

Tags:

« Older entries