1 Kronieken 9:40

SVEn Jonathans zoon van Merib-baal, en Merib-baal gewon Micha.
WLCוּבֶן־יְהֹונָתָ֖ן מְרִ֣יב בָּ֑עַל וּמְרִי־בַ֖עַל הֹולִ֥יד אֶת־מִיכָֽה׃
Trans.ûḇen-yəhwōnāṯān mərîḇ bā‘al ûmərî-ḇa‘al hwōlîḏ ’eṯ-mîḵâ:

Algemeen

Zie ook: Haplografie, Jonathan (zn. van Saul), Mefiboseth
1 Kronieken 8:34


Aantekeningen

En Jonathans zoon van Merib-baal, en Merib-baal gewon Micha.


Vertaalnotities

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.
    Zie hier over het gebruik van de interlineair.

וּ

-

בֶן־

zoon

יְהוֹנָתָ֖ן

En Jónathans

מְרִ֣יב בָּ֑עַל

van Merib-baäl

וּ

en

מְרִי־בַ֖עַל

Merib-baäl

הוֹלִ֥יד

gewon

אֶת־

-

מִיכָֽה

Micha


En Jonathans zoon van Merib-baal, en Merib-baal gewon Micha.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!